AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Bas Heijink woensdag, 30 september 2020 10:15

TA AEX: Neerwaartse druk neemt toe

De bandbreedte waarin de AEX momenteel beweegt, wordt steeds kleiner. Wordt de lange en sinds juni aanwezige consolidatiefase voortgezet, of start de AEX op korte termijn de verwachte neerwaartse vervolgbeweging?


Dalende toppenlijn is vandaag bij 553,50 te vinden

De bandbreedte in de AEX wordt steeds kleiner door de aanwezige dalende toppenlijn. Vanaf de top van de lange herstelbeweging bij 587, zien we een veelvuldig geteste dalende toppenlijn. Deze is vandaag bij 553,50 te vinden. Een eendaagse doorbraak hierboven is mogelijk nu de bandbreedte steeds kleiner wordt. Pas een structurele beweging boven zowel deze dalende toppenlijn evenals de meest recente lagere top bij 560 zorgt pas voor een vervolg van de langdurige en brede consolidatiefase. Naar mijn mening blijft de kans groot dat binnenkort de volgende neerwaartse beweging zal starten. Daarvoor is een structurele beweging noodzakelijk onder de zone 529 – 530. Hier liggen oude toppen en bodems en hieronder zou ook in het langeretermijnbeeld de top bij 587 worden bevestigd. In dat scenario staat de weg voor de daaropvolgende maanden open voor een hertest van de zone 490 – 500. Een structureel slot boven de meest recente top van 560 zou een vervolg van de consolidatiefase betekenen. Dit zou dan ook uitstel (maar zeker geen afstel) betekenen van de verwachte voortzetting van de langere dalende trend. Als we kijken naar alle bewegingen van dit jaar, zagen we in de eerste anderhalve maand een krachtige blow-off beweging met een verhoging van de top naar 632. Hierna volgde direct een 4 weken durende vrije val van 240 punten naar een dieptepunt in maart bij 389. Hier werden meerdere bodempatronen gevormd en dit betekende ook bijna een test van mijn 2e neerwaartse langetermijnkoersdoel van 380. De herstelbeweging ging aanzienlijk verder dan mijn verwachte hersteldoelen (487 en 528) waarbij begin juni de krachtige opgaande bodemlijn van deze herstelbeweging werd gebroken. Ondanks een hogere top in juli bij 587, betekende dit wel dat er sprake was van een nieuwe en brede zijwaartse consolidatiefase.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 534,60 / 533,20 / 529,80 / 528,70 553,50 / 555,80 / 560 / 568

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 september 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Topvormingsproces in eindfase, bevestiging onder de zone 529 - 530

Deze langdurige zijwaartse fase sinds begin juni is naar mijn mening te zien als topvormingsproces. We zagen al veel signalen en patronen die nog steeds intact zijn. Zo werd vanaf begin juni tot aan de top in juli bij 587 een grote stijgende wig gevormd. Deze top werd verder gevormd door middel van een driedaags toppatroon, een evening star. Ook zagen we in deze periode negatieve divergentie ontstaan, dit betekent dat de hogere toppen in de AEX gepaard gingen met lagere toppen in de technische indicatoren (MACD en RSI). Vanaf de top is verder een dalende driehoek te zien, een dalende toppenlijn en ongeveer gelijke bodems. Deze bodems werden tot op heden allemaal boven de zone 529 – 530 gevormd. Vorige week werd de laagste bodem tot op heden gevormd bij 533,20. Ook werd al een groot hoofd-schouderpatroon afgerond. Zowel vanuit dit patroon evenals de dalende driehoek is voor de komende maanden een koersdoel te berekenen dat rond de 500 ligt. Ondanks al deze patronen blijft het van belang dat de AEX binnenkort structureel onder de zone 529 – 530 sluit om een volgende neerwaartse versnelling te starten. Zolang dat niet gebeurt, en de AEX boven de dalende toppenlijn en de meest recente top breekt, ontstaat een vervolg van de huidige brede consolidatiefase. Daarbij is het zelfs mogelijk dat de AEX uiteindelijk de aanval weer kan inzetten op de top bij 587. Ik acht de kans op een vervolg van de consolidatiefase nog wel mogelijk, maar een hertest van de top bij 587 acht ik klein. Opvallend is dat deze dalende toppenlijn precies ligt tussen het dalende 50-daags en het dalende 200-daags gemiddelde. We zagen eerder een positieve crossing tussen deze gemiddelden, maar deze was naar mijn mening niet geldig als langetermijnkoopsignaal. Dit gebeurt vaker in een bearmarkt als er sprake is van een langere en krachtige herstelbeweging. De afstand tussen deze gemiddelden wordt steeds kleiner en ik verwacht binnenkort een nieuwe neerwaartse crossing tussen deze gemiddelden. Dit is dan ook een bevestiging dat we in de eindfase van de zijwaartse consolidatiefase zijn aanbeland. Als we verder kijken naar het zeerlangetermijnbeeld dan is deze herstelbeweging op de logaritmische weekgrafiek niets anders geweest dan een klassieke terugtest naar de voormalige opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt die in 2009 startte en eind 2018 werd beëindigd. Voor de komende dagen moeten we dus bezien of de neerwaartse druk op de zone 529 – 530 verder zal toenemen, waarbij een kortstondige doorbraak boven de genoemde dalende toppenlijn (553,50) nog wel mogelijk is. Maar een vervolg van de langdurige consolidatiefase is tot de doorbraak onder de 529 – 530 zone echter niet uit te sluiten.

Eurodollar: 1e opwaartse doel behaald, terugtest voor vorming van een hogere bodem

De koers van eurodollar zette in maart dit jaar een bodem neer net boven de $1,06. Hiermee werd ook de onderkant getest van een breed dalend trendkanaal dat sinds begin 2018 de bandbreedte van dit valutapaar bepaalde. In de weken hierna zagen we in het kortetermijnbeeld een patroon van hogere bodems ontstaan waarna eind mei de bovenkant van het dalende trendkanaal ($1,1050) werd gebroken. Hierna werd een opwaartse versnelling ingezet. De definitieve bevestiging van de vorming van een bodem en een trendomkeer in het langeretermijnbeeld vond plaats boven de belangrijke horizontale toppenzone van $1,1450 – 1,1490. Als eerste richtpunt voor de eurodollar gaf ik destijds aan een koers van $1,2050. Met een recente top bij $1,2010 werd dit doel al bijna behaald. Momenteel bevindt de eurodollar zich in een terugtest. Deze terugtesten zijn belangrijk om de contouren te vormen van een nieuwe stijgende trend in het middellangetermijnbeeld. Tot op heden werd een ‘tweezers’ bodem gevormd bij $1,1610, maar zelfs een terugval naar de zone $1,1450 – 1,1490 zou geen verandering aanbrengen in mijn opwaartse visie voor dit valutapaar. Zolang de $1,1610 echter niet meer neerwaarts wordt gebroken, mag het vizier voor de komende weken weer worden gezet naar de $1,20 – 1,2050. Voor de komende maanden houd ik rekening met een verder aansterkende euro ten opzichte van de dollar naar de zone $1,2550 – 1,26. Een dergelijk doel zal waarschijnlijk pas behaald gaan worden met de nodige tussentijdse terugtesten.

Grafiek eurodollar op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 september 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal -
Macro-economie =/- Economieën zijn sterk opgeveerd, maar herstel lijkt af te zwakken
Liquiditeit / rente ++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering -- 'Veilige' beleggingen zoals staatsobligaties zijn hooggewaardeerd, maar aandelen zijn ook duur
Sentiment¹ = Sentiment is vrij neutraal, overdreven optimisme in technologieaandelen loopt er wat uit
Technische analyse² - Vorming van lagere toppen, neerwaartse druk neemt toe
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 9 september 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen.

De Aandeelhouder TV

januari 27, 2023

Indices op stoom – 27jan23

januari 27, 2023

2023 kan een redelijk beursjaar worden

januari 27, 2023

ASML, Tesla, Avantium, Microsoft, ChatGPT, Accsys & Chevron | DeAandeelhouder Podcast Afl. 108

januari 27, 2023

Waarschuwing voor beleggers

Columns

Nieuw
27 jan 15:18 Redactie

Hindenburg slaat toe: Adani aandelen hard onderuit

26 jan 14:04 Jordy Beuving

Groeivertraging Microsoft

26 jan 10:45 Doijer en Kalff

Optimaal gebruik maken van de hedge functie van goud en zilver

26 jan 09:56 Redactie

Grote overname DSM roept vraagtekens op

25 jan 13:24 Redactie

De beurs gaat crashen – Jeremy Grantham