Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Privacyverklaring

Redactie dinsdag, 30 juni 2020

Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit beleidsdocument wordt beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, alsmede hoe en waarom; hoe we deze beschermen; en hoe u contact met ons kunt opnemen.

DeAandeelHouder B.V.  is als bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 5, 1411 AW te Naarden. 

In dit beleidsdocument wordt toegelicht welke soorten gegevens we verzamelen en bewaren; hoe die gegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. (Zie het gedeelte ‘Gegevens over u delen’.) Ook wordt beschreven hoe u contact kunt opnemen met vragen of opmerkingen over deze gegevens. 

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

De Aandeelhouder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van De Aandeelhouder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratieformulier of ander informatiedocument aan De Aandeelhouder verstrekt. De Aandeelhouder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw emailadres
 • Uw IP adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Overig Gegevens over uw activiteiten op onze website

Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

De Aandeelhouder slaat ook op wanneer en waarover contact is geweest, per email of telefonisch.

1.2 Informatie die we verzamelen

Aandeelhouder kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen. Wees zorgvuldig wanneer u informatie aan ons verstrekt, in het bijzonder wanneer u tekst velden invult of documenten en andere materialen uploadt, aangezien sommige van onze services geautomatiseerd zijn en we daardoor soms niet opmerken dat u ons onbedoeld onjuiste of vertrouwelijke informatie hebt verschaft.

1.3 Informatie die u ons verschaft

Tijdens uw contact met DeAandeelHouder kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Bijvoorbeeld:

 • Voor sommige van onze diensten, bijvoorbeeld ‘Mijn account’ wordt u gevraagd een account te maken. Bij het maken van een dergelijk account kunnen we u vragen om allerlei informatie te verschaft en, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, interesses en account- en nieuwsbriefvoorkeuren plaats van aankoop en de betalingsinformatie.
 • Wanneer u voor ondersteuning contact opneemt met onze redactie kunnen we informatie over het gesprek/conversatie bewaren, bijvoorbeeld uw naam, mailadres, de reden waarom u contact met ons opnam en de adviezen die we u gaven.
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze webinars, events of promotionele activiteiten kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van het ‘event’ en de beloningen die u in het kader van dat programma hebt verkregen
 • Wanneer u ons op een openbaar evenement bezoekt, bijvoorbeeld op een beurs, of deelneemt aan een van onze enquêtes, wedstrijden of prijsvragen, kunnen we u om informatie vragen, bijvoorbeeld uw visitekaartje, naam, contactgegevens, interesses en voorkeuren
 • Wanneer u onze onlineservices gebruikt, kunnen we door u geüploade informatie of inhoud ontvangen, zoals productbeoordelingen, opmerkingen, foto’s en forumberichten, of informatie over uw interesses en voorkeuren die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het selecteren van de services die u wenst te gebruiken

1.4 INFORMATIE DIE WE KUNNEN VERZAMELEN UIT ANDERE BRONNEN

We kunnen ook informatie uit openbare bronnen verzamelen of van derden verkrijgen, bijvoorbeeld:

 • Voor zakelijke verkoopgesprekken kunnen we gebruikmaken van zakelijke contactgegevens die openbaar beschikbaar zijn
 • Informatie die we kunnen verzamelen met betrekking tot sociale netwerken
 • Informatie verkregen vanuit partnership, events en webinars.

Als u een van onze sociale netwerktoepassingen, -pagina’s of – plug-ins gebruikt of als u een van onze producten of services gebruikt die interactie met sociale netwerken bieden, dan kunnen we informatie met betrekking tot uw sociale netwerkaccounts ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • Als u zich via uw sociale netwerkaccount aanmeldt op een van onze websites of services, dan ontvangen we mogelijk algemene gegevens van uw sociale netwerkprofiel. Welke algemene gegevens we ontvangen, is afhankelijk van uw privacy instellingen voor het betreffende sociale netwerk. We kunnen onder andere de volgende algemene gegevens van uw sociale netwerkaccount ontvangen: uw ID, naam, profielfoto, geslacht en locatie. Als u ons toegang geeft tot uw profiel, kunnen we mogelijk ook aanvullende gegevens uit uw profiel verkrijgen
 • Als u op een van onze websites of services op ‘Vind ik leuk’, ‘+1’, ‘Tweet’ of een vergelijkbare knop klikt, kunnen we dit registreren. Daarnaast kan de inhoud die u bekijkt in uw sociale netwerkprofiel of -feed worden geplaatst. We kunnen informatie over verdere interacties met deze geplaatste inhoud (bijvoorbeeld als uw contacten op een koppeling in de geplaatste inhoud klikken) ontvangen en deze koppelen aan de informatie over u die we opslaan
 • Als u voor een van onze pagina’s op een sociale netwerksite op ‘Vind ik leuk’, ‘+1’ of een vergelijkbare knop klikt, kunnen we informatie over uw sociale netwerkprofiel ontvangen, afhankelijk van uw privacyinstellingen voor het betre ende sociale netwerk. Voor meer informatie en instructies met betrekking tot de instellingen die de toegang tot uw sociale netwerkprofiel regelen, raden we u aan om het privacybeleid en eventuele andere relevante informatie op de website van uw sociale netwerk te lezen.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DeAandeelHouder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

DeAandeelHouder  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

DeAandeelHouder  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.

DeAandeelHouder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de websites van Aandeelhouder en pop-ups. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

DeAandeelHouder kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van DeAandeelHouder (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

4. Waarom DeAandeelHouder uw gegevens nodig heeft

Bij het afsluiten van uw gratis account op De Aandeelhouder kunt u aangeven welke berichten u wenst te ontvangen. Hiervoor heeft de Aandeelhouder uw emailadres nodig en de door u opgegeven naam als adressering.

De Aandeelhouder verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen indien nodig.

Daarnaast kan ProBeleggen uw persoonsgegevens gebruiken door u te attenderen op aanbiedingen, nieuwsberichten of door ons georganiseerde evenementen die aansluiten op uw interesse en informatieaanvraag. Hiervoor kunt u apart toestemming geven bij het afsluiten van uw account. 

5. Hoe lang bewaart DeAandeelHouder uw gegevens 

DeAandeelHouder bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]. Met betrekking tot een DeAandeelHouder service waarvoor u bent gemachtigd door een partner van DeAandeelHouder die de desbetreffende service van DeAandeelHouder afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende partner van DeAandeelHouder.

De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

6. Delen met derden
Zusteronderneming

We delen uw persoonsgegevens met onze zusteronderneming ProBeleggen B.V.

Derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren.
 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld.
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Externe leveranciers van diensten aan DeAandeelHouder, zoals data-verwerkingsleveranciers. Web analytics tools, zoals Google of SendInBlue.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden uw gegevens verwerkt door DeAandeelHouder B.V. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van DeAandeelHouder worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. Wij meten gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. 
 • Sociale netwerken. DeAandeelHouder zal u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de DeAandeelHouder bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van een DeAandeelHouder-merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van DeAandeelHouder te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aandeelhouder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aandeelhouder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze Cookiebeleid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Een deel van de beschikbare advertentieruimte op onze website(s) wordt verkocht door een externe partij. De externe partij maakt daarbij gebruik van door haar verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website, maar ook over het gebruik van de websites, diensten en producten van de externe partij. De externe partij maakt hiertoe gebruik van cookies, als u hiertoe toestemming hebt gegeven. Externe partij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de door haar in het kader van het tonen van advertenties gebruikte gegevens. Het privacy- en cookiebeleid van de externe partij is hierop van toepassing.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Aandeelhouder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

DeAandeelHouder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Websites van andere partijen

Op websites van de DeAandeelHouder treft u links aan naar andere websites. De Aandeelhouder is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Aandeelhouder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigingen
DeAandeelHouder B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van De Aandeelhouder B.V. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 08 juni 2020

Adres: De Aandeelhouder BV

Amsterdamsestraatweg 5

1411 AW Naarden

[email protected]

De Aandeelhouder TV

mei 17, 2024

Index bullen raken wat vermoeid – 17mei24

mei 17, 2024

TSMC: nieuwste ASML machine te duur (uitleg en achtergrond)

mei 17, 2024

Just Eat Takeaway, Aegon, Triodos, VastNed, ASML, OCI, CVC & Fed | DeAandeelhouder Podcast Afl. 176

mei 17, 2024

Applied Materials en Sif overtuigen niet | 17 mei 2024 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
17 mei 12:06 Redactie

Beleggen met zekerheid: kapitaalbescherming certificaten

17 mei 09:08 Redactie

Nieuwe CEO Prosus aangesteld

17 mei 09:57 Redactie

Vijf Alternatieven voor Rabo Certificaten