Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Shaun Stevens - maandag, 25 juni 2018 10:16

‘Male, pale and stale’ – raden van bestuur van REITs

Tijdens de recente REIT (1) week in New York draaiden de gesprekken in de wandelgangen vooral rond typische vastgoedthema’s zoals de zoektocht naar talent in de markten aan de Amerikaanse kust. De gemoederen laaiden hoog op toen een prominente figuur de mannelijke dominantie of de behoefte aan meer genderdiversiteit in de vastgoedsector trachtte te bagatelliseren waardoor de sector zowaar zijn eigen #MeToo-moment beleefde.

Sam Zell, de éminence grise van de Amerikaanse REIT-sector, gooide de knuppel in het hoenderhok toen hij stelde dat gender voor hem nooit een criterium is geweest bij de personeelsselectie. Hij riep uit, “I don’t think there’s ever been a “We gotta get more p---y on the block, OK?”

Dat er van de vastgoedsector en brancheorganisatie NAREIT (2) niet meteen een reactie kwam, stuitte op heel wat kritiek van fondsenbeheerders die criteria zoals deugdelijk beheer steeds vaker in aanmerking nemen bij de selectie van hun beleggingen(3). De vastgoedsector kwam onder vuur te liggen omdat de reactie op de uitval zo lang uitbleef in plaats van dat er een krachtig pleidooi volgde voor de rol van vrouwen in het vastgoed.

Genderdiversiteit en bestuurslidmaatschap: “we hebben er al één… dat volstaat toch”

NAREIT is niet de enige instelling met aanzien die er recent van beschuldigd werd maling te hebben aan gendergelijkheid. Eind mei kwam de discussie over de rol van vrouwen in het bestuur van bedrijven in een stroomversnelling toen uit de Britse Hampton-Alexander review bleek dat vrouwen pijnlijk ondervertegenwoordigd zijn in het topkader van de grootste beursgenoteerde Britse bedrijven.

De excuses van de topondernemingen gingen van "Ik denk niet dat ze echt geschikt zijn voor een directieomgeving” tot “We hebben al een vrouw in het bestuur, dat volstaat toch?”.  De meest vooringenomen bewering was: “Aandeelhouders zijn gewoonweg niet geïnteresseerd in de samenstelling van het bestuur, dus waarom zouden wij dat wel moeten zijn?”

De standpunten van aandeelhouders over diversiteit lopen inderdaad uiteen, maar ze hechten wel degelijk waarde aan deugdelijk bestuur, vooral nu er steeds meer aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen genderdiversiteit en superieure managementprestaties.

Eén? Dan is het met je gedaan

Uit onderzoek van MSCI in 2016 (4) bleek dat er met de aanwezigheid van drie of meer vrouwen in de raad van bestuur een “kantelpunt” werd bereikt in termen van hun invloed die bijvoorbeeld meetbaar is in het financiële rendement van die bedrijven.

Amerikaanse bedrijven met ten minste drie vrouwen in het bestuur kenden over 2011-2016 een mediane stijging van het rendement op eigen vermogen (return on equity – ROE) van ten minste tien procentpunten en een groei van de winst per aandeel (WpA) van 37%, zo bleek uit het onderzoek. Voor bedrijven die aan het begin van de periode echter geen vrouwelijke bestuurders hadden, was er over het tijdvak van het onderzoek een mediane wijziging van -1 procentpunt voor de ROE en daalde de WpA met 8%. Een oorzakelijk verband kon echter niet worden vastgesteld.

De onderzoekers suggereerden dat het hogere rendement van bedrijven met meer vrouwelijke bestuursleden mogelijk te danken was aan het feit dat meer diverse groepen betere beslissingen nemen en dat bedrijven met meer diverse raden van bestuur al het beschikbare vrouwelijke talent in hun organisatie efficiënter benutten.

Vrouwen in het bestuur van REITs en rendement

Hoeveel vrouwen zetelen er in de raden van bestuur van REIT's en vastgoedondernemingen? Een blik op de bedrijven wereldwijd(5) is leerrijk, maar zegt lang niet alles omdat niet alle cijfers voorhanden zijn. Niettemin heeft 20% van de bedrijven in de wereldwijde vastgoedsector geen vrouwen in het bestuur, heeft slechts 19% er drie of meer en heeft slechts 16% een bestuur dat voor ten minste een derde uit vrouwen bestaat.

Genderdiversiteit* van vastgoedbedrijven en REIT’s wereldwijd

*Gendergelijkheid is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s). Klik hier voor meer informatie. Bron: Bloomberg, BNP Paribas Asset Management, per 31 maart 2018. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Terwijl uit de studie van MSCI van de bredere zakenwereld blijkt dat de aanwezigheid van vrouwen in het bestuur het rendement kan verhogen, zijn de cijfers voor vastgoedondernemingen genuanceerder, mede door de onvolledigheid van de informatie. Bedrijven met vrouwen in hun bestuur boekten vaker een hoger rendement op eigen vermogen dan die zonder. Bovendien bleken bedrijven met een bestuur waarin meer dan een derde van de leden vrouwelijk is winstgevender dan de andere bedrijven.

Sam Zell en de Britse topbedrijven die aan de schandpaal werden genageld voor hun achterhaalde ideeën tegenover vrouwen kunnen, mogelijk ongewild, een welkom debat op gang brengen over het belang van de juiste mensen uit beide seksen in de directiekamer. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat Zell zich achteraf wel in een brief aan NAREIT heeft verontschuldigd voor zijn woede-uitbarsting en dat hij ironisch genoeg voorzitter is van één van weinige REITs die door een vrouwelijke algemeen directeur wordt geleid.

Uit het MSCI-onderzoek en een vluchtige analyse van het rendement van REITs blijkt dat het structureel onbenut laten van de kwaliteiten van ten minste 50% van de bevolking het behalen van betere bedrijfsresultaten dan de markt niet bevordert. Het tegendeel lijkt veeleer het geval.

Beleggers moeten er bij de bedrijven duidelijk op aandringen dat de samenstelling van hun bestuur zodanig is dat deze de behoeften van een modern bedrijf voldoet en dat ze het eilandkarakter en de homogeniteit die zo vaak synoniem zijn met achterblijvende prestaties laten varen.

Voor beleggers in vastgoed betekent dit dat ze bij hun analyses van de impact van de zoektocht naar talent niet alleen oog moeten hebben voor de markten waarin REITs beleggen, maar ook voor de governance van de REITs zelf.

Geschreven op 14 juni 2018

Voetnoten
(1) REIT - Real Estate Investment Trust

(2) NAREIT - National Association of Real Estate Investment Trusts

(3) ESG-criteria (environmental, social & governance) worden door veel vermogensbeheerders onder wie BNP Paribas Asset Management gebruikt om de beleggingen te beoordelen op basis van hun milieu-impact en hun sociale en governanceaspecten. Klik hier voor meer informatie over ESG bij BNP Paribas Asset Management. Gendergelijkheid is één van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s). Klik hier voor meer informatie.

(4) The Tipping Point: Women on boards and financial performance, MSCI 2016

(5) In de index FTSE EPRA NAREIT Developed global

Ga voor andere artikelen van Shaun Stevens over de vastgoedmarkt en beleggen in vastgoed naar investors-corner.bnpparibas-am.com/author/shaun-stevens of lees de blogs in de Investors’ Corner

 

De Aandeelhouder TV

juli 10, 2020

AEX week 28 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 10, 2020

Indicator analyse | De Swingteller

juli 10, 2020

ING sluit kantoren | 10 juli 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

juli 9, 2020

AEX 9 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
10 jul 14:34 Redactie

Webinar: Visie Albert Jellema op de Nederlandse aandelenmarkt

10 jul 14:48 Marco Knulst

GOLDEN CROSS S&P 500

09 jul 08:33 Cor Wijtvliet

De oliesector bereidt zich voor op het onvermijdelijke

09 jul 08:59 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: Assetallocatie – Omgaan met “langer lager”

08 jul 13:52 Marco Knulst

GOLDEN CROSS Zilver in EUR

Het laatste beursnieuws