Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink -donderdag, 13 juni 2019

Hertest van de vorige lagere top in de AEX

Sinds de 1e handelsdag van juni is een krachtige herstelbeweging ingezet vanaf de 534,50 bodem. Toch lijkt deze herstelbeweging op zijn laatste benen te lopen en moeten we alert zijn op de vorming van een top.

Bewegen tussen het 200-daags en 50-daags gemiddelde 
De maand mei werd gekenmerkt door een krachtige neerwaartse beweging die startte op de 1e handelsdag van mei, de huidige maand wordt daarentegen gekenmerkt door een krachtige opwaartse beweging vanaf de 1e handelsdag. Tijdens deze opwaartse beweging werd de dalende toppenlijn vanaf de jaartop gebroken. In mijn eerdere analyses gaf ik al aan dat de kans groot was dat deze dalende toppenlijn slechts tijdelijk houdbaar zou zijn door zijn steilheid. Op 6 juni werd deze dalende toppenlijn gebroken waarna ook de vorige lagere top bij 551,40 werd gebroken. Inmiddels is de AEX aanbeland bij de 1e belangrijke lagere top van 559,10. Deze top werd in de afgelopen dagen onder druk gezet en intraday kortstondig gebroken. Kijken we overigens naar de gemiddelden dan zien we een beweging tussen het dalende 200-daags gemiddelde en het vlakke 50-daags gemiddelde. Bij de recente bodem van 534,50 werd het 200-daags gemiddelde getest en de huidige opleving zorgt voor een test van het 50-daags gemiddelde. Een structurele doorbraak door de 559,10 zorgt voor een verdere voortzetting van de huidige stijgende kortetermijntrend richting mogelijk opnieuw de zone 572 – 577. Toch vallen deze bewegingen in het grotere technische beeld nog steeds in de categorie ‘topvormingsproces’, een proces dat al sinds begin vorig jaar werd gestart. Zodra de AEX (en andere indices) duidelijke topvormingsignalen aangeven in het kortetermijnbeeld en de neerwaartse weg wordt ingeslagen, is een duidelijke lagere top gevormd en neemt de steilheid van een nieuwe dalende toppenlijn aanzienlijk af (vanaf de jaartop bij 572).

Verdere daling verwacht in de komende maanden
In het langere technische beeld vallen de huidige bewegingen nog steeds in het grotere topvormingsproces. Dit proces werd begin vorig jaar gestart. In het eerste half jaar van 2018 werd toen een drievoudige toppenzone gevormd bij 574 – 577. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een groot toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden achtereenvolgend een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Hiermee werd toen een zware en belangrijke toppenzone gevormd. Uiteindelijk werd in het laatste kwartaal van 2018 ook de bijna 10 jaar durende bullmarkt afgebroken. De AEX brak toen onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Dit was de definitieve bevestiging van een trendomkeer in het langetermijnbeeld. De krachtige opgaande beweging in de eerste vier maanden van 2019 zorgde voor een hertest van deze toppenzone met een dubbele top bij 572. Een dergelijk krachtige herstelbeweging had ik niet verwacht. Dit was een van de krachtigste opgaande bewegingen van de afgelopen jaren waarbij alleen in maart een tweetal zeer kleine tegenreacties van minder dan 3% plaatsvonden. Hiermee is nu een viervoudige toppenzone ontstaat bij 572 – 577. De neerwaartse beweging in mei is tot op heden de grootste neerwaartse beweging van dit jaar met een daling van bijna 40 punten van 572 naar 534,50. Ik acht de kans groot dat een zeer belangrijke top bij 572 is gezet en de neerwaartse druk in de 2e helft van dit jaar zal toenemen. Of daarbij de bodem van eind vorig jaar bij 472,20 nog onder druk gezet gaat worden, is de vraag. Maar een diepere daling hieronder blijft naar mijn mening realistisch in het langetermijnbeeld.

Dubbele lagere top bij 559,10? Minder steil dalende trend vanaf de jaartop
Begin mei werd een stijgende wig neerwaarts gebroken waarna eind mei ook een hoofd-schouderpatroon werd geactiveerd. De herstelbeweging van de afgelopen twee weken zorgde er echter voor dat dit hoofd-schouderpatroon nog geen verdere doorgang heeft gevonden en er mogelijk een complexer patroon ontstaat met meerdere rechterschouders. Het 200-daags gemiddelde (nu 533,20) zorgde voor voldoende steun en de start van de herstelbeweging. Hier is overigens ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau te vinden van de gehele opgaande beweging in de eerste 4 maanden van dit jaar. De AEX is nu aanbeland bij de 1e belangrijke lagere top van 559,10 en het 50-daags gemiddelde (556,50). Opvallend is verder dat alle candlesticks van juni wit gekleurd zijn, ofwel de slotkoers ligt dagelijks hoger dan de openingskoers. De kans dat de AEX bezig is met de vorming van een volgende top is realistisch. Dit zou betekenen dat er vanaf de 572-top een minder steil dalende trend ontstaat. Zodra de AEX structureel boven de 559,10 komt,  is een hertest van de 572 – 577 mogelijk. Vanaf de 534,50-bodem zien we een stijgende kortetermijnbodemlijn die vandaag bij 555,30 is te vinden. Een duidelijke slotkoers hieronder zou een eerste verzwakking betekenen en de mogelijke vorming van een belangrijke volgende top. Tot aan de 534,50 zijn dan nog steunpunten te vinden bij 551,40 en 543. Voor de komende weken acht ik de kans reeel dat de AEX de neerwaartse druk weer zal opvoeren richting de bodem van 534,50. Onder de eerdere maartbodem van 529,70 ontstaat meer ruimte naar de zone rond de 515, een niveau dat naar mijn mening in de zomermaanden behaald kan worden.

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

augustus 21, 2019

AEX 21 augustus 2019 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

augustus 21, 2019

Heeft Trump gelijk: is EU erger dan China? • Z zoekt uit

augustus 21, 2019

BNP 21 8Wachten op de centrale banken | 21 augustus 2019 | Markets Update van BNP Paribas Markets

augustus 20, 2019

AEX 20 augustus 2019 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
21 aug 16:56 Marco Knulst

HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corp gevestigd in het VK

20 aug 13:27 Bas Heijink

AEX op weg naar lagere niveaus Bas Heijink

20 aug 13:50 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: The hard road ahead for oil

20 aug 12:36 Stefaan Casteleyn

Zal de ECB aandelen kopen ?

17 aug 15:43 Nico Bakker

NN Group in de rebound