--- ---

Royal Dutch Shell

Nieuws over Royal Dutch Shell

Over Royal Dutch Shell

Hoewel de historie teruggaat naar begin 19de eeuw, bestaat Royal Dutch Shell officieel sinds 1907. Onder leiding van CEO, Ben van Beurden en haar 93.000 werknemers, probeert Shell op een economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde wijze in te spelen op de huidige en toekomstige energiebehoeften van de samenleving. Na de geslaagde fusie met het Britse BG in februari 2016 lijkt de energiereus steviger in te willen zetten op aardgas. Royal Dutch Shell kent twee hoofdactiviteiten: een upstream-tak voor de exploratie en productie en een downstream-tak gericht op raffinage van olie en aardgas en de distributie van deze producten. Tevens wordt in technologiecentra gewerkt aan de verbetering en ontwikkeling van technologieën om sneller en eenvoudiger meer aardgas en olie op te sporen, te winnen en te verwerken. Wereldwijd actief realiseerde Royal Dutch Shell in he boekjaar 2018 een omzet van €388 Miljard en een nettoresultaat van €23,906 miljard. Op basis van geschatte actuele voorraadkosten, daalde de geschoonde winst van de upstream-tak door de lage olieprijs met €… miljard naar € … miljoen.  De geschoonde winst van de downstream-tak daalde net €.. miljard tot €… miljard.

 

Geef een reactie