Angst voor valutabewegingen
Iedere Nederlandse of Belgische belegger die aandelen koopt buiten de eurozone loopt valutarisico. Dit is het risico dat een belegging minder (of meer) waard wordt als gevolg van het veranderen van wisselkoersen. Zelf beleg ik een flink deel van mijn portefeuille in Europese aandelen buiten de eurozone, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Scandinavië. Over deze beleggingen loop ik valutarisico. Is het erg om als belegger valutarisico te lopen? Deze vraag is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden. Albert Jellema en ik hebben hier onderzoek naar gedaan toen we samen bij ABN-Amro werkten als beheerders van de hoog dividend fondsen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat valutaschommelingen op de lange termijn weinig invloed hebben op het rendement van beleggingen. Perioden met valutawinsten en -verliezen wisselen elkaar af. Het afdekken van valutarisico’s leidt tot wat minder grote schommelingen in de waarde van een portefeuille, maar voor het rendement maakt het allemaal niet zo veel uit.

Brexit
Maar nogmaals, dat is op de lange termijn. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in wat er gebeurt op de korte termijn. En inderdaad, op korte termijn kan een flinke verandering in de koers van vreemde valuta ten opzichte van de euro zorgen voor een verandering van de waarde van uw portefeuille. Zoals we bijvoorbeeld de waarde van het Britse pond hebben zien dalen als gevolg van de naderende Brexit. En de Amerikaanse dollar is in het afgelopen half jaar zo’n 15% van z’n waarde verloren ten opzichte van de euro. Maar diezelfde munt was in de jaren ervoor juist 25% sterker geworden. Dit had alles te maken met de ongekende monetaire verruiming van de Europese Centrale Bank, terwijl de Amerikaanse FED dit juist aan het afbouwen is. Nu de verwachtingen zijn dat de ECB ook het inkoopprogramma gaat afbouwen, is de euro dus weer sterker geworden ten opzichte van de dollar.

Termijncontracten
Sommige beleggers kiezen ervoor om valutarisico’s structureel af te dekken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van derivaten, oftewel opties of termijncontracten. Hiermee kunt u een tegengestelde positie innemen als die u heeft als gevolg van de aandelen in de uw portefeuille. Zo neutraliseert u de gevolgen van valutakoersschommelingen. Wat u verliest op uw aandelenbelegging, verdient u terug in uw termijncontract. Of omgekeerd. Dit is een prima strategie voor grote beleggers. Zij hebben een portefeuille waarbij het kostentechnisch efficiënt is om met dergelijke contracten de valutarisico’s af te dekken. Voor de meeste particuliere beleggers zullen de kosten van het afsluiten echter niet opwegen tegen de voordelen van een lagere volatiliteit in de portefeuille. Afdekken is simpelweg te duur.

Unilever
Wat kan je als belegger doen om valutarisico te vermijden? Is het beter om maar ‘veilig’ in de eurozone te beleggen? Nou, niet per sé. Want veel eurozone bedrijven hebben klanten buiten de eurozone. Zij verkopen vaak een deel van hun producten in vreemde valuta. Zo verkoopt bijvoorbeeld Unilever meer dan 80% van de producten buiten de eurozone. Terwijl u bij Unilever wellicht denkt aan een belegging zonder valutarisico, is dat in de praktijk zeker niet het geval. Unilever heeft ieder jaar een flink voor- of nadeel als gevolg van koersschommelingen van tientallen andere valuta ten opzichte van de euro. Het verschil is dat het valutarisico hier niet direct zichtbaar is in uw portefeuille-overzicht, maar in plaats daarvan vier keer per jaar in de kwartaalcijfers van Unilever. Minder zichtbaar, maar net zo goed valutarisico.

Concurrentieverlies
Wat dan te doen? Misschien alleen beleggen in eurozone bedrijven, die alleen in landen in de eurozone verkopen? Tja, dat kan. Maar ook dan ontkomt u niet aan de invloed van koersschommelingen. Want deze bedrijven hebben vaak concurrenten buiten de eurozone. En die profiteren ervan als de euro in waarde stijgt. Dan worden zij immers aantrekkelijker voor klanten in de eurozone, en zullen zij een groter marktaandeel krijgen. Ook nu zijn de gevolgen alleen indirect zichtbaar, dus via de winst- en verliesrekening van het bedrijf waarin u belegt. Dit bedrijf zal bij de rapportage van jaar- of kwartaalcijfers melden dat de omzet en winst tegenvallen door een toegenomen concurrentie. Vaak het gevolg van wisselkoersschommelingen. Weer een vorm van valutarisico.

Biotage
De gevolgen van valutakoersschommelingen kunnen overigens ook goed uitpakken. Een voorbeeld hiervan in mijn portefeuille is Biotage. Dit Zweedse bedrijf verkoopt haar medische apparatuur wereldwijd, vaak in euro of dollar. De belangrijkste productielocatie is echter in Cardiff in het Verenigd Koninkrijk. De kosten die het bedrijf maakt luiden daarom voor een groot deel in Britse pond. Door de waardedaling van het pond ten opzichte van alle andere valuta zijn in het afgelopen jaar de kosten voor Biotage in Zweedse kroon omlaag gegaan, en is de marge navenant gestegen. Een mooie bijkomstigheid van een belegging, die ik overigens niet om deze reden in mijn portefeuille heb opgenomen. De conclusie van dit artikel is eigenlijk dat het voor particuliere beleggers niet goed mogelijk is om valutarisico te ontlopen. Soms werkt het in je nadeel, maar soms ook in je voordeel. En met de wetenschap dat het totale effect op de lange termijn niet al te groot is, valt er misschien best mee te leven. Uiteindelijk heeft u voor het beleggen in aandelen sowieso een lange beleggingshorizon nodig!

Met vriendelijke groet,
Simon van Veen

Simon van Veen

Na zijn studie als financieel econoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam begon Simon bij Rabobank als belegger voor welgestelde particulieren. In 2000 maakte hij de overstap naar ABN AMRO waar hij als aandelenhandelaar aan de slag ging en vervolgens als beheerder van de bekende en succesvolle hoog dividend beleggingsfondsen. Op dit moment werkt Simon als belegger voor een family office en laat hij bij ProBeleggen zien hoe hij zijn eigen geld belegt in aandelen met een duurzaam dividend. Tevens is hij de manager van het Sustainable Dividends Value Fund.

Geef een reactie