--- ---

De herstelbeweging in de AEX zette gisteren verder door naar hogere kortetermijntoppen. Het grootste deel van een eerdere neerwaartse gap is inmiddels opgevuld. Tot hoever gaat het herstel door?

De huidige en 3e herstelbeweging vanaf de zone 516 – 517 is krachtig. De AEX is inmiddels ruim 30 punten opgelopen. Hiermee is deze opwaartse beweging ongeveer even groot als de blow-off beweging die we in de eerste 3 weken van januari zagen. Echter gaat deze herstelbeweging wel sneller dan de eerdere blow-off beweging. Ondanks de huidige kracht in het zeerkortetermijnbeeld door deze forse herstelbeweging, blijft naar mijn mening de trend in het middellangetermijnbeeld neerwaarts gericht. Wel zal het langer gaan duren voordat de zware steunzone van 516 – 517 weer onder druk gezet gaat worden. Deze steunzone werd tot op heden drie keer getest in de afgelopen 2 maanden. De eerdere toppenzone van de afgelopen 2 maanden bij 539,75 – 541 werd begin deze week opwaarts gebroken wat meer opwaartse ruimte vrijmaakte. De eerste weerstand rond de 545 – 546 werd gisteren gebroken waarmee ook de tweezers top werd opgeheven. Bij 545 - 546 lagen de voormalige stijgende bodemlijn op de daggrafiek, de onderkant van de neerwaartse gap en het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele daling tot op heden. Hiermee werd verdere ruimte gecreëerd richting de bovenkant van de gap bij 549,95 tot het laatste en 61,8%-Fibonacci-retracementniveau bij 551. Met een intraday-top gisteren bij 548,75 werd deze zone ook direct alweer bijna bereikt. Er staat nu nog een ruime punt (548,75 – 549,95) open van de eerdere neerwaartse gap.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 12 april 2018

AEX brak als een van weinige indices al boven zijn eerdere lagere top
Opvallend is wel dat de AEX redelijk alleen staat tijdens deze herstelbeweging. Europese indices als de DAX en STOXX Europe 600 blijven nog onder hun vorige en lagere toppen in het kortetermijnbeeld. Zo ligt de 1e lagere top in de DAX rond de 12.601. Ook noteert hij nog ruim onder zijn 200-daags gemiddelde. In Amerika zien we nog steeds geen verbeteringen in het kortetermijnbeeld, daar blijven de indices veelal ook onder hun meest recente toppen, ondanks dat een opleving mocht worden verwacht na de recente test van de langere stijgende bodemlijnen en hun 200-daags gemiddelde. De neerwaartse druk en dalende middellangetermijntrends blijven dus intact. Ook in de AEX verwacht ik een voorzetting van de dalende trend in het 2e kwartaal. De huidige opgaande bewegingen zijn naar mijn mening bedoeld voor de vorming van een lagere top. Hierdoor zal de steilheid van de dalende trend overigens wel afnemen. In de maand januari/februari vond de belangrijke neerwaartse draai in de aandelenmarkten plaats. Dit gebeurde na een langere periode van stijgingen en toenemende divergentie met de intermarktindicatoren (zoals de 10-jaars rente en de eurodollar). De 2 jaar durende opgaande bodemlijn vanaf de 378-bodem werd daarbij gebroken, na een laatste krachtige opgaande beweging in de eerste drie weken van januari (een zogenoemde blow-off beweging). Verder werd een zeldzaam toppatroon op de maandgrafiek gevormd in deze twee maanden, een bearish engulfing. Als laatste zagen we recent een death cross tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Een dergelijk signaal zagen we voor het laatst in september 2015, vlak voordat de markt een zeer forse correctieve beweging doormaakte. De huidige opwaartse doorbraak boven deze gemiddelden in het kortetermijnbeeld veranderd niets aan deze verdere neerwaartse verwachtingen in de komende maanden. Zodra de AEX langere tijd boven deze gemiddelden weet te blijven, neemt de kans op een tijdelijke opwaartse crossing overigens wel toe. Het 50-daags gemiddelde is momenteel bij 533,60 te vinden.

Wees alert op plotselinge en krachtige neerwaartse draai
Voor de komende week/weken is het de vraag of we een vergelijkbaar scenario krijgen als in de zomermaanden van 2015, of dat er in de komende dagen een krachtige neerwaartse draai zien. In de zomer van 2015 zagen we een top bij 510 en een daaropvolgende forsere correctie. De herstelbeweging hierna zorgde voor een hertest van de top en het ontstaan van een zware toppenzone bij 505 – 510. Dit was toen het startpunt van een zeer forse terugval die uiteindelijk eindigde in de vorming van een belangrijke langetermijnbodem bij 378 in februari 2016. Dit zou betekenen dat de AEX op kan lopen tot de zone 564 – 572,80 in de komende paar weken om een identiek scenario te creëren als in 2015. We mogen dit niet uitsluiten, maar het ligt niet in de lijn van mijn verwachtingen. Boven de 551 (laatste Fibonacci-retracementniveau van de vrije val beweging van eind januari) ontstaat overigens wel ruimte naar in eerste instantie de 564, de oude 2007 top. Ik had overigens verwacht dat de huidige herstelbeweging aanzienlijk minder krachtig zou zijn en al onder of rond de zone 539,75 – 541 neerwaarts zou keren. Tot op heden hebben we in deze correctieve fase een vrije val beweging gezien van precies 10% en een tweetal mini-correcties waarbij er een zware steunzone bij 516 – 517 is ontstaan. Aan de bovenkant liggen in het kortetermijnbeeld nu de 549,95 en de 551 als eerste weerstanden. In het zeerkortetermijnbeeld zien we over de laatste week een zeer steil en smal trendkanaal. De onderkant ligt vandaag bij 544,50. Hieronder tekent een eerst verzwakking zich op in het zeerkortetermijnbeeld. Toch is een slotkoers onder de voormalige weerstandszone van 539,75 – 541 noodzakelijk voor een daadwerkelijke verzwakking en mogelijk bevestiging dat een top is gezet in het kortetermijnbeeld. We moeten zeer alert zijn op de vorming van toppatronen en een snelle en krachtige neerwaartse draai in de markt, ook zien we in de technische indicatoren steile opgaande trends die veelal deel uitmaken van een stijgende wig. Zolang er echter geen verslechteringen optreden, blijft een verdere stijging mogelijk in de komende dagen.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong544,50 / 541 / 536,40 / 533,65549,95 / 551 / 557,50 / 564
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie