NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink vrijdag, 5 maart 2021 10:15

TA S&P500: Neerwaartse doorbraak

Niet alleen in Europa zien we veel topsignalen in de aandelenmarkten, maar ook in de Amerikaanse markten zijn deze signalen te zien. Zo brak de S&P 500 gisteren door zijn langere stijgende bodemlijn sinds maart vorig jaar.

Veel topvormingssignalen en duidelijke neerwaartse omkeer in de S&P 500

Na de forse vrije val in enkele weken tijd in februari vorig jaar werd een bodem geplaatst bij 2.190 in de S&P 500. Dit was het startpunt van een enorme opgaande beweging waarbij zijn voormalige all-time high ruimschoots werd gebroken. Hij vormde recent een top bij 3.950 waarna direct meerdere verzwakkingen optraden in de markt. Zo werd op de weekgrafiek een zogenoemde ‘piercing line’ gevormd en brak hij op de daggrafiek door de onderkant van een stijgende wig. De bodemlijn van deze stijgende wig startte eind oktober en maakte ook onderdeel uit van een forse versteiling, een krachtige blow-off beweging. Een belangrijk vervolgsignaal werd gisteren gegeven met de neerwaartse doorbraak onder de sinds maart vorig jaar stijgende bodemlijn. Hiermee lijkt de bevestiging te zijn gegeven dat een zeer belangrijke top in de S&P 500 is geplaatst en een volgende langere dalende trend kan ontstaan. Niet alleen de S&P 500 brak deze sinds maart vorig jaar opgaande bodemlijn, een vergelijkbare doorbraak zagen we ook in de Nasdaq 100. Deze laatstgenoemde index heeft ook de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon gebroken (zie grafiek op 2e pagina). Voor de S&P 500 is het verder belangrijk dat hij de definitieve bevestiging geeft van een trendomkeer onder de meest recente bodem bij 3.694. Hierna staat de weg open voor een verdere daling richting een tweetal richtpunten in de komende periode. De eerste ligt bij een voormalige all-time high van 3.393 en de 2e wordt gevormd door de dubbele bodem van vorig jaar oktober bij de zone 3.210 – 3.230. Maar een verdere daling dit jaar acht ik zeker realistisch. De kans dat een belangrijke top is gevormd in het langere technische beeld acht ik groot. Weerstand is nu te vinden bij 3.815 (voormalige stijgende bodemlijn en 50-daags gemiddelde) en bij 3.870. Het eerste steunpunt ligt bij de genoemde recente bodem van 3.694.

Visie technische analyse

trend steunniveaus weerstandniveaus
Short 3.694 / 3.635  / 3.588 / 3.550 3.790 / 3.815 / 3.870 / 3.950

Grafiek S&P 500 index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 4 maart 2021, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Grafiek Nasdaq 100 index op dagbasis

 

Bron: Reuters Metastock XVII, 4 maart 2021

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal =    
Macro-economie =/-   Economische krimp verwacht in Q1, daarna kan sterk herstel optreden
Liquiditeit/ rente ++   Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering --   'Veilige' beleggingen zoals staatsobligaties zijn hooggewaardeerd, maar aandelen ook
Sentiment¹ =   Overdreven optimisme afgenomen. Nog wel enkele marktindicatoren in overspannen gebied
Technische analyse² -   Meerdere topvormingssignalen, negatieve divergentie met technische indicatoren
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 10 februari 2021

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen


Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2020 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

december 3, 2021

Shell, Just Eat en Ahold | De Aandeelhouder Podcast Afl. 47

december 3, 2021

Optimisme beursexperts helemaal terug

december 3, 2021

Optimisme beursexperts helemaal terug

december 3, 2021

Aandelen in elektrische busfabrikant Ebusco interessant? Interview – CEO

Columns

Nieuw
02 dec 09:27 Redactie

ETF v/d Week: Post-Corona ETF

02 dec 09:07 Redactie

10 beursvoorspellingen voor 2022

02 dec 07:02 Van Eck

Hoe beleggende millennials de markt veranderen

01 dec 13:36 Peter Garnry

Vertrek Dorsey zet deur open voor overname Twitter

01 dec 09:22 Redactie

ForFarmers start met aandeleninkoop

Het laatste beursnieuws