--- ---

Olieprijs (WTI): correctie in volle gang voor de vorming van volgende belangrijke bodem

Net als veel aandelenindices bevindt de olieprijs (WTI) zich ook in een forsere correctiefase. De langere dalende trend (voormalige bearmarkt) werd begin 2016 beëindigd met een doorbraak door de dalende toppenlijn en de vorming van een dubbele bodem rond de 28. Hierna werd in 2016 evenals het grootste deel van 2017 een nieuwe stijgende middellangetermijntrend gestart. De zone 51 – 55 bleek echter telkens de bovenkant te zijn van elke opwaartse beweging. Eind 2017 werd deze zone opwaarts gebroken waarmee ook een groot tweejarig omgekeerd hoofd-schouderpatroon werd geactiveerd. In de afgelopen periode werd mijn 1e opwaartse doel van 62 al bereikt en zelfs gebroken.

Het volgende opwaartse langetermijndoel voor dit jaar ligt bij 74. Hier ligt het te berekenen doel vanuit het grote bodempatroon van de afgelopen 2 jaar. Sinds augustus vorig jaar zagen we echter steeds meer steilere opwaartse versnellingen ontstaan in de olieprijs. De meest steile opgaande beweging startte begin december en zorgde uiteindelijk voor de vorming van een meervoudige toppenzone bij 66 – 66,50. Begin februari werd deze versnellingsfase neerwaarts gebroken waarna ook de sinds augustus vorig jaar stijgende bodemlijn vorige week werd gebroken.

Grafiek Olieprijs (WTI) op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 12 februari 2018

Inmiddels is de olieprijs teruggevallen vanaf de 66,50 naar een dieptepunt eind vorige week van net boven de 58. Een daling van bijna 15% tussen top en bodem. Ik acht de kans reeel dat deze correctieve beweging door zal zetten en uiteindelijk zal zorgen voor de vorming van een volgende belangrijke middellangetermijnbodem. Het 1e neerwaartse doel van 55 werd al bijna bereikt, maar een diepere terugval tot aan de 51 blijft een kansrijke mogelijkheid in de komende tijd. De stijgende middellangetermijnbodemlijn ligt overigens bij 48,90 en een test van deze steunlijn mag ook niet worden uitgesloten. Een dergelijk diepe terugval zou naar mijn mening wel een zeer interessante terugtest kunnen worden en als springplank kunnen dienen voor een volgende krachtige opwaartse beweging.

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie