--- ---

De recente green bond van Nederland van ongeveer EUR 6 miljard was de eerste groene staatsobligatie met een AAA rating; aan de andere kant van de wereld kwam Hongkong SAR China (met rating AA +) niet veel later met een uitgifte van USD 1 miljard als onderdeel van zijn USD 13 miljard (HKD 100 miljard) green bonds-programma.

Zowel de Nederlandse als de Hongkongse regering gaf aan dat er in de toekomst meerdere emissies van green bonds zouden zijn, wat de omvang van hun obligaties zou kunnen opdrijven tot minimaal EUR 10 miljard voor het Nederlandse aanbod en USD 12 miljard voor Hong Kong. Deze volumes komen op de tweede plaats, na de Franse "groene OAT" van EUR 16,5 miljard. De uitgave van die obligatie in 2017 maakte Frankrijk tot een drijvende kracht in de uitvoering van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.

De recente emissies vergroten de kans dat de markt voor klimaatobligaties dit jaar een geschatte stijging van bijna 50% ten opzichte van het totaal van 2018 realiseert. Dat onderstreept nog eens de snelle groei sinds de introductie van de eerste groene obligatie in 2007.

Best practice green bonds

BNP Paribas Asset Management is van mening dat groene staatsobligaties het perfecte financiële instrument zijn voor landen om de kloof te overbruggen tussen de “nationaal vastgestelde bijdragen” (NDC’s), die de kern vormen van het klimaatakkoord van Parijs, en de kapitaalmarkten.

Zij zijn "de ontbrekende schakel" omdat ze landen helpen hun duurzame en groene infrastructuurbehoeften en klimaatstrategieën te financieren zoals beschreven in de NDC's. Groene staatsobligaties stellen beleggers en belanghebbenden namelijk in staat de fiscale beleid van regeringen ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie te monitoren en te volgen.

Lees onze analyse van de (op)groeiende markt voor green bonds en de financiering aan duurzame projecten en hoe groene obligaties beleggers kunnen helpen te voldoen aan wet en regelgeving.

BNP Paribas Asset Management

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) (“BNPP AM NED”), is een (vermogens)beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voordat u investeert in enig financieel instrument dient u het prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) met informatie over het product, de kosten en de risico’s te lezen. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar op de website: www.bnpparibas-am.nl. De in deze advertentie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

Geef een reactie