--- ---

De AEX zette ook gisteren zijn krachtige neerwaartse beweging voort. De eerste richtpunten komen nu in zicht en de kans op een tijdelijke herstelbeweging is binnenkort realistisch. De trend is echter wel neerwaarts gericht.

Viervoudige toppenzone bij 572 – 577 in het langetermijnbeeld 
In het langetermijnbeeld is er nu sprake van een viervoudige toppenzone bij 572 – 577. Drie van deze toppen werden in 2018 gevormd met grote en belangrijke toppatronen in de maandgrafiek. Eind vorige maand werd na een tijdelijke consolidatiefase de vierde top in de maandgrafiek gevormd. Deze ging gepaard met een meervoudige top in de daggrafiek net onder de 572 punten. Belangrijker na deze consolidatiefase was de neerwaartse doorbraak onder de sinds december stijgende bodemlijn op de 1e handelsdag van deze maand. Deze stijgende bodemlijn maakte verder ook deel uit van een potentieel toppatroon, een stijgende wig. Dit was de eerste verslechtering in het korte- en middellangetermijnbeeld. De bevestiging van deze top trad enkele dagen later op met een beweging onder de meest recente bodem bij 558,90. Tesamen met de negatieve divergentie in de technische indicatoren leek daarmee al een belangrijke top te zijn gevormd. Inmiddels is de AEX vanaf deze recente top al ruim 28 punten teruggevallen waarbij gisteren ook de voormalige top van februari bij 544,90 neerwaarts werd gebroken. Hiermee komen nu ook de eerste richtpunten in zicht. Deze zijn te vinden bij de voormalige bodems van 538,70 en 529,70. Daartussenin ligt verder nog het neerwaarts gedraaide 200-daags gemiddelde bij 534,90. Ondanks deze verslechteringen en snelle terugval is er nog geen neerwaartse tendens met lagere toppen te zien. Daarvoor zijn tijdelijke tussentijdse herstelbewegingen noodzakelijk. Met de huidige benadering van de RSI naar een oversold-conditie is de kans aanwezig dat binnenkort een eerste herstelbeweging start.

Eerste doelzone AEX bij 530 – 538 in zicht
In de eerste vier maanden van dit jaar vond een zeer krachtige opgaande beweging plaats in de AEX. Eind vorig jaar werd een bodem op de borden gezet bij 472,20. Een herstelbeweging na de vorming van deze bodem was normaal en verwacht maar de onverwachte doorbraak door de zone 511 – 517 zorgde voor een zeer krachtig vervolg richting uiteindelijk opnieuw de toppenzone. Tijdens deze opgaande bewegingen vonden alleen in maart een tweetal kortstondige tegenreacties plaats van minder dan 3%. Hiermee is dit een van de krachtigste herstelbewegingen van de afgelopen jaren van ongeveer 100 punten. Met het bereiken van de toppenzone eind vorige maand moesten we zeer alert zijn op een plotselinge en krachtige neerwaartse draai, vooral in combinatie met de eindfase van de grote stijgende wig. Deze gehele opgaande beweging past daarbij in het technische langetermijnbeeld van een groot topvormingsproces sinds begin vorig jaar. De lange neerwaartse trend is daarbij nog steeds intact, vooral na de beëindiging van de bijna 10 jaar durende bullmarkt in het laatste kwartaal van vorig jaar. Destijds werd de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek neerwaarts gebroken. Hoe nu verder in het kortetermijnbeeld? De eerstvolgende steunpunten (en afgegeven richtpunten) in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij de bodems van 529,70 en 538,70, met daartussenin het dalende 200-daags gemiddelde bij 534,90. Ik verwacht dat dit slechts tijdelijke richtpunten zullen zijn en de AEX over enige tijd zijn verdere neerwaartse weg onder de 529,70 zal vervolgen. In dat scenario ontstaat in eerste instantie meer neerwaartse ruimte naar de 511 – 517. Toch zullen er ook tijdelijke herstelbewegingen plaatsvinden voor de vorming van lagere toppen. Momenteel is de neerwaartse beweging in een rechte lijn gegaan zonder de vorming van lagere toppen. De eerste weerstanden in het kortetermijnbeeld zijn nu te vinden bij het dalende 50-daags gemiddelde van 553,70 en een eerdere top bij 555,55. Daarboven ligt verder nog de 558,90. Voor de komende dagen/week moeten we bekijken of de AEX de zone van 530 – 537 zal weten te testen en mogelijk een tijdelijke opwaartse beweging zal starten voor de vorming van een lagere top. De trends blijven echter neerwaarts gericht en de neerwaartse ruimte voor de komende maanden is groot.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort538,70 / 535 / 529,70 / 526,70553,70 / 555,55 / 558,90 / 564,70 / 566,50
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie