Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - donderdag, 30 januari 2020 09:36

Neerwaartse doorbraken

De AEX brak in de afgelopen dagen door een tweetal belangrijke oplopende steunlijnen. Dit zorgt in de komende periode voor meer neerwaartse ruimte en een verlaging van de kortetermijnopinie.

Twee belangrijke stijgende bodemlijnen gebroken met een neerwaartse gap


In de afgelopen weken is een meervoudige horizontale toppenzone gevormd rond de 616. Deze toppenzone werd daarbij driemaal getest. Ruim een week geleden werd de jaartop nog iets verhoogd naar een niveau van 616,46, maar deze top maakt ook deel uit van de nieuwe toppenzone. Deze zone werd eind vorige week voor de 3e keer getest. Door deze belangrijke oplopende steunniveaus werd de bewegingsruimte in de AEX steeds kleiner in de afgelopen weken. Begin deze week werd de opgaande bodemlijn met een neerwaartse gap gebroken, wat een eerste duidelijke verslechtering betekende in de AEX. Deze opgaande steunlijn startte bij de bodem van de 2e correctie van vorig jaar in augustus bij 528,70 en kende meerdere raakpunten in de daaropvolgende maanden. Begin deze week was deze belangrijke oplopende steunlijn alweer bij 606 te vinden welke met een neerwaartse gap werd gebroken. Deze gap tussen de 607,40 en 610,55 is nu een eerste weerstandszone in de AEX. Aan de onderkant van deze gap ligt momenteel de genoemde voormalige opgaande bodemlijn sinds augustus vorig jaar. Pas een sluiting van de gap en structurele doorbraak boven de toppenzone van 616 zorgt voor de opheffing van deze neerwaartse doorbraak in de AEX en maakt meer opwaartse ruimte vrij. We zagen in de afgelopen maanden al de nodige risicosignalen ontstaan in de AEX. Vooral de grote opgaande wig in de weekgrafiek was een van de belangrijke potentiele toppatronen. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodem sneller dan de toppen. Als we kijken naar de weekgrafiek dan werd deze week de stijgende wig ook gebroken. De slotkoers van morgen is daarbij nog wel van belang waarbij de onderkant van deze stijgende wig morgen bij 611 is te vinden.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort596 / 586,30 / 581 / 574,50607,40 / 610,55 / 611 / 616-616,50

 


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 29 januari 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Is de top gezet voor langere tijd? Deze kans is realistisch waarbij al veel risicosignalen werden gegeven in de afgelopen tijd
De genoemde stijgende wig die deze week werd gebroken op de logaritmische weekgrafiek startte net als de eerdergenoemde gebroken stijgende bodemlijn op de daggrafiek bij de augustusbodem van 528,70. Door de logaritmische schaal ligt deze bodemlijn op de weekgrafiek iets hoger dan de genoemde stijgende bodemlijn op de daggrafiek. Deze belangrijke doorbraken zorgen ervoor dat de kans is toegenomen dat voor de komende tijd de top is gezet waarna ik mijn kortetermijnopinie heb verlaagd naar Short. Andere en eerdere risicosignalen kwamen onder andere uit de gevormde negatieve divergentie in de AEX. Als we kijken naar de afgelopen maanden dan zagen we steeds hogere toppen in de AEX terwijl de technische indicatoren als de RSI en MACD lagere toppen vormden. Dit zorgde voor een opdroging van de koopdruk en een vlakker verloop in de afgelopen weken van de AEX-koersen. Verder zagen we dat de intermarktindicatoren signalen gaven die niet wezen op een verder opwaarts verloop van de AEX. Zowel de 10-jaars rentes als de valuta’s, olieprijs en de goudprijs gaven duidelijke signalen voor de komende langere periode die niet wezen op een krachtig opwaarts verloop van de aandelenindices. Hiermee lijkt een einde te komen aan de zeer krachtige opgaande beweging vanaf de bodem bij 472 in december 2018, waarbij de AEX ruim 140 punten is opgelopen. Tijdens deze stijging vonden er in 2019 slechts een tweetal normale correcties plaats van tussen de 5% en 10%. Deze opgaande beweging zorgde voor een verdere verhoging van de jaartoppen in meerdere indices. Toch was er geen sprake van de voorzetting van de eerdere bullmarkt of de start van een nieuwe langdurige bullmarkt. In het laatste kwartaal van 2018 werden namelijk meerdere sinds begin 2009 stijgende bodemlijnen gebroken die het einde aangaven van de langere opgaande stijgende trend. Met deze zeer krachtige herstelbeweging werd ook een van de voormalige stijgende langetermijnbodemlijnen sinds 2009 teruggetest.

Neerwaartse richtpunten voor komende periode liggen bij 581 en 570
Er vonden in de afgelopen dagen dus meerdere belangrijke neerwaartse doorbraken plaats onder enkele opgaande bodemlijnen. Deze bodemlijnen (zowel op de lineaire daggrafiek als de logaritmische weekgrafiek) zorgden voor een verlaging van mijn kortetermijnopinie. Ook werd op de daggrafiek deze stijgende bodemlijn gebroken met een neerwaartse gap van ongeveer 3 punten breed, verder brak de AEX ook onder zijn afvlakkende 50-daags gemiddelde. Een opvulling van deze neerwaartse gap tussen de 607,40 en 610,55 en een beweging boven de toppenzone van 616 zorgt ervoor dat er sprake was van een neerwaartse overshoot waarna de opwaartse weg eventueel kan worden voortgezet richting een Fibonacci-projectiedoel van 635. Een dergelijke beweging lijkt nu minder waarschijnlijk na de verwachte doorbraken onder de belangrijke bodemlijnen. Rond de 610 lagen tevens de toppen van de 2 schouders van een zeer groot hoofdschouderpatroon dat in de jaren 1999 – 2001 werd gevormd, een belangrijke weerstandszone. Verder was de euforie onder beleggers en analisten natuurlijk zeer hoog wat meestal een contrair signaal is. Weerstand in het kortetermijnbeeld is nu te vinden bij de genoemde neerwaartse gap en de voormalige sinds augustus stijgende bodemlijnen die werden gebroken. Deze zijn te vinden bij 611 en 607,50. Daarboven ligt alleen nog de toppenzone bij 616 – 616,50. Ik acht de kans groot dat een top is gezet en de neerwaartse weg zal worden vervolgd. Er zijn 2 belangrijke richtpunten te zien in de AEX. De eerste ligt bij de decemberbodem van 581. Het tweede punt ligt bij 570. Hier ligt de opgaande bodemlijn langs de bodems van 472 (december 2018) en de bodem bij 528,70 (augustus 2019). Dit is in het langere technische beeld een belangrijk steunpunt. Hieronder wordt namelijk de herstelbeweging sinds eind 2018 definitief afgebroken en ontstaat een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel.

Grafiek AEX op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 29 januari 2020


Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal=/+
Macro-economie =Meevallende economische cijfers, vooral in de eurozone
Liquiditeit/ rente++Centrale banken ‘draaien de geldkraan open’
Waardering=‘veilige’ beleggingscategorieën hooggewaardeerd, risicopremies daardoor hoog
Sentiment¹=Iets positiever geworden door meevallende cijfers en afnemende politieke onrust
Technische analyse²=Belangrijke weerstandniveaus gebroken

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 januari 2020 om 09:32 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

De Aandeelhouder TV

juli 10, 2020

AEX week 28 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 10, 2020

Indicator analyse | De Swingteller

juli 10, 2020

ING sluit kantoren | 10 juli 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

juli 9, 2020

AEX 9 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
10 jul 14:34 Redactie

Webinar: Visie Albert Jellema op de Nederlandse aandelenmarkt

10 jul 14:48 Marco Knulst

GOLDEN CROSS S&P 500

09 jul 08:33 Cor Wijtvliet

De oliesector bereidt zich voor op het onvermijdelijke

09 jul 08:59 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: Assetallocatie – Omgaan met “langer lager”

08 jul 13:52 Marco Knulst

GOLDEN CROSS Zilver in EUR