--- ---

De neerwaartse druk neemt verder toe in de AEX. Onder de stijgende kortetermijnbodemlijn bij 567 sinds de bodem van 3 juni (534,50) lijkt een top te zijn gezet. Dit zou dan de 5e test van de zware toppenzone 572 – 577 zijn.

1e duidelijke verzwakking treedt op onder stijgende bodemlijn van 567 in de AEX
De opwaartse bewegingen in 2019 zijn zeer krachtig geweest vanaf de bodem van eind december bij 472,20. Daarbij werd in zowel april als vorige week de zware toppenzone 572 – 577 getest. Dit past nog steeds in het grote topvormingsproces sinds begin 2018. Dit jaar vond alleen in mei een normale correctie plaats waarbij de AEX terugviel tot zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau (vanaf de 472,20-bodem). Er werd toen een bodem gevormd bij 534,50. Langs de bodems van de afgelopen weken is een stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 567 ligt. Een slotkoers hieronder is de eerste duidelijke verzwakking in de AEX. Definitieve bevestiging van een top treedt op onder de meest recente bodem bij 554,40 waarna de weg weer openstaat richting de 534,50. Een ander belangrijk risicosignaal van de afgelopen weken was de ontstane negatieve divergentie in zowel de RSI als de MACD. Ook zagen we vorige week de vorming van een toppatroon in de daggrafiek, een bearish engulfing. Mocht de AEX vandaag met een forse neerwaartse gap onder de bodems van de afgelopen dagen openen (568,30) en deze gap open laten staan dan is er ook sprake van een ander belangrijk toppatroon, een zogenoemde island reversal.  De voormalige bodems bij 568,30 zouden dan de eerste weerstand zijn geworden waarboven nog de 572 en 574,30 zijn de vinden. Aan de onderkant liggen dan de onderkant van de recente opwaartse gap bij 562,20 en de voormalige toppen bij 559,10. De kans dat een top gevormd is en de neerwaartse weg weer wordt ingeslagen, lijkt de komende dagen meer vorm te kunnen gaan krijgen.

Eurodollar: bodemvormingsproces na opwaartse doorbraak dalende toppenlijn
In het langetermijnbeeld van het valutapaar Eurodollar zien we dat begin 2018 nog een dubbele top werd gevormd rond de 1,25 waarna en lange neerwaartse weg werd ingeslagen. Enkele maanden geleden zagen we de eerste signalen van uitbodeming van deze neerwaartse trend. De Eurodollar vormde een meervoudige bodem rond de 1,11. Verder zagen we ook sinds de top bij 1,18 vorig jaar september de contouren van een dalende wig ontstaan. Bij een dergelijk patroon dalen de toppen sneller dan de bodems. Dit zijn potentiele bodempatronen. Begin juni werd de dalende toppenlijn van dit patroon gebroken, wat een eerste duidelijke verbetering was in de koersontwikkeling van dit bodemvormingsproces. Na een hogere kortetermijntop bij 1,14 lijk de Eurodollar momenteel bezig te zijn met de vorming van een eerste hogere bodem in het kortetermijnbeeld en de terugtest naar de voormalige dalende toppenlijn. Om het bodemvormingsproces te bevestigen, is echter een doorbraak boven de vorige top van 1,1450 noodzakelijk. Deze top werd in maart dit jaar op de borden gezet. De recente opleving stokte nog onder deze top bij 1,14. Zodra deze top wordt gebroken, lijkt het bodemvormingsproces te worden beëindigd en ontstaat voor de daaropvolgende periode een aanzienlijk opwaarts potentieel richting in eerste instantie de genoemde septembertop van 1,18. Aan de onderkant is de meervoudige bodemzone bij 1,11 van belang. Een structurele neerwaartse doorbraak hieronder zal het bodemvormingsproces beëindigen en weer meer neerwaartse ruimte vrijmaken voor een verdere daling. In dat scenario ontstaat ruimte naar 1,09 en mogelijk lager. De handelsruimte is dus beperkt in het kortetermijnbeeld en een bodemvormingsproces lijkt in te zijn gezet.

 

Goudprijs: afronding meerjarige bodemformatie boven de USD 1.360 – 1.375
Als we kijken naar de ontwikkeling van de goudprijs dan zien we daar een belangrijke opwaartse doorbraak in het langetermijnbeeld. Sinds begin 2014 is er sprake van een brede zijwaartse prijsontwikkeling die de vorm had van een zeer grote bodemformatie. Tijdens de ontwikkeling van dit patroon werd een bodem eind 2015 geplaatst bij USD 1.060. Hiermee vond een terugtest plaats na een oude toppenzone uit de jaren 2008-2009. Medio juni vond met een opwaartse gap een zeer belangrijke langetermijnverbetering plaats. De goudprijs brak boven de jarenlange en meervoudige toppenzone bij USD 1.360 – 1.375. Hiermee werd het grote bodemvormingsproces van de afgelopen 5 jaar opwaarts afgerond. Vanuit de projectietechniek is vanuit deze bodemformatie een koersdoel te berekenen van ongeveer USD 1.670. In de afgelopen weken werd de dubbele top van 2013 bij USD 1.430 getest maar nog te sterk bevonden. Hij maakte daarna een terugtest door richting het uitbraakniveau van USD 1.360 – 1.375. Een beweging hieronder zou het langetermijnbeeld overigens niet verzwakken, maar een verdere terugtest richting de stijgende middellangetermijnbodemlijn bij USD 1.290 nog mogelijk kunnen maken. Voor de komende tijd acht ik de kans op een verdere verbetering groot waarbij de USD 1.430 weerstand gebroken kan worden. Het volgende richtpunt voor de komende maanden is dan te vinden bij USD 1.530, een voormalige bodemzone uit 2012.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort562,20 / 559,10 / 556,20 / 554,40568,30 / 572 / 574 – 577 / 584 / 595
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie