Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - woensdag, 8 april 2020 11:21

Let op nieuwe verzwakkingen

Na een brede consolidatiefase die bijna 2 weken duurde brak de AEX afgelopen maandag met een gap door de bovenkant (483) van deze fase. Hiermee kreeg de herstel beweging een verder opwaarts vervolg.

Test belangrijke weerstand bij 510 – 511. Hier ligt ook het 50% retracementniveau


Mijn eerdere aanname dat de kans groot was dat de voormalige consolidatie tot een lagere top zou leiden rond de 483 bleek met de opwaartse doorbraak boven de 483 voorbij. Deze doorbraak betekent overigens niet dat mijn neerwaarts gerichte langere visie ten einde is gekomen. Tijdens de eerdere vrije val beweging sinds medio februari was de AEX zeer fors teruggevallen. In ongeveer een maand tijd viel de AEX ongeveer 240 punten terug, ofwel ruim 35%. Een enorme terugval die we niet eerder hebben gezien in zo’n kort tijdsbestek. Mijn eerste neerwaartse koersdoel in het langetermijnbeeld bij 410 werd al behaald en ongeveer 9 punten boven mijn 2e koersdoel van 380 stopte deze terugval. Door onder andere het bijna behalen van dit 2e koersdoel en de extreme oversold conditie in de RSI en MACD was de kans groot op een forse herstelbeweging in de markt. Enerzijds om de verkoopdruk te verminderen en anderzijds voor de vorming van een 1e lagere top in het middellangetermijnbeeld. Als belangrijk richtpunt voor een herstelbeweging was de 483 toen aan te geven. Hier lag de bovenkant van de 4e neerwaartse gap maar ook het 38,2%-Fibonacci retracementniveau. Zolang hij hieronder bleef, mocht een snel en krachtig neerwaarts vervolg worden verwacht.

De doorbraak afgelopen maandag hierboven zorgde ervoor dat er meer opwaartse ruimte voor deze forse herstelbeweging ontstond en hiermee zou het ook langer duren voordat de bodems van vorige maand weer op de borden konden komen. De volgende richtpunten hierboven liggen bij 510 – 511 en de zone 513 tot 528. In deze laatste brede zone ligt de 3e neerwaartse gap en net boven de 528 ligt ook het snel dalende 50-daags gemiddelde. Bij de 510 – 511 ligt een voormalige belangrijke weerstand maar ook het 50% Fibonacci-retracementniveau van de eerdere vrije val.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort491,70 – 494,10 / 487,50 / 482 - 483508,50 / 510-511 / 513 / 528

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 7 april 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Grote stijgende wig die kan zorgen voor de vorming van de 1e lagere top onder de zone 510 - 511
Met een top gisteren bij 508,50 werd de genoemde eerste zone bij 510 – 511 alweer bijna getest. Dit betekent een stijging vanaf de recente bodem bij 389,60 van ongeveer 120 punten. Een zeer forse herstelbeweging. Met dit vervolg van de opwaartse herstelbeweging voor de vorming van de 1e lagere top zal de uiteindelijke neerwaartse trend ook minder steil gaan verlopen. Boven de 511 zal een verdere stijging mogelijk zijn tot ergens in de genoemde en zeer brede 3e neerwaartse gap. Het is echter onmogelijk om precies aan te geven waar het draaipunt zal komen te liggen. De technische indicatoren zijn inmiddels goed hersteld waardoor de zeer lage stand van deze indicatoren is verdwenen. We moeten dan ook zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen (zowel in de dag- als de weekgrafiek). De afstand tot het 200-daags gemiddelde (rond de 570) blijft echter groot, door de eerdere zeer forse vrije val.

Vaak zien we een tegenreactie zodra de afstand tussen de koers en dit gemiddelde is opgelopen tot 10% tot 15%. Dit is momenteel nog steeds de afstand tussen de koers en het gemiddelde, maar deze was eerder rond de 30% waardoor de afstand al flink is afgenomen. We zien de laatste week steeds meer positieve geluiden dat de ‘bodem’ is gezet in de AEX en de euforie in de aandelenmarkten weer flink toeneemt. Ik acht de kans dit jaar nog steeds groot dat de bodem verder wordt verlaagd tot onder de 390. Doelniveaus zijn te vinden bij 380 en 340. Door de vrije val werd overigens in een maand tijd ook 50% van de voormalige bullmarkt sinds begin 2009 gecorrigeerd, een enorme terugval in een zeer kort tijdsbestek dus. Voor de komende dagen is het dus de vraag waar de 1e lagere top komt te liggen. Is deze al gezet gisteren en blijft de AEX onder de zone 510 – 511 in de komende dagen? Of zal hij zijn opmars vervolg tot mogelijk de 528? Als we kijken naar deze herstelbeweging dan zien we ook de contouren van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Dit zijn veelal negatieve patronen. De onderkant die gebroken moet worden van deze wig, voor meer bevestiging dat een top is gezet, ligt vandaag bij 487,50 en loopt dagelijks ongeveer 6 punten op.

Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat deze wig neerwaarts wordt gebroken. Verder zijn er deze week ook 2 opwaartse gaps gevormd. De eerste ligt tussen de 477 en 482,70, de tweede ligt tussen de 491,70 en 494,10. Een sluiting van deze laatste gap zou een eerste verzwakking zijn. Meer bevestiging dat een lagere top is gevormd, treedt op onder de bekende 482 – 483 zone. Een beweging die naar mijn mening niet heel lang op zich zal laten wachten.

Xetra DAX: herstelbeweging zorgde voor een test van het 38,2%-Fibonacci retracementniveau van de eerdere vrije val
De Duitse Xetra DAX vormde in februari nog een top rond de 13.795. Dit betekende destijds een kleine verhoging boven de eerdere dubbele all-time high van begin 2018. Deze beweging was te zien als kortstondige overshoot aangezien in de dagen hierna meerdere belangrijke steunniveaus werden gebroken en de DAX ook aan zijn vrije val begon. Hij viel daarbij in een maand tijd terug naar ongeveer 8.250, een daling van ongeveer 3.500 punten. Daarmee werden ook eerdere bodems uit 2014 en 2016 neerwaarts gebroken. Ook hier gold dat een herstelbeweging realistisch was na de extreme oversold conditie.

In het langetermijnbeeld werd de lange bullmarkt overigens al in 2018 neerwaarts gebroken, net als in de AEX. De herstelbeweging die in de afgelopen maand werd gestart, bleef tot op heden nog steeds beperkter dan in de AEX. Gisteren werd de 4e neerwaartse gap pas gesloten en het 38,2% van de vrije val intraday gebroken. Deze niveaus liggen bij 10.400 waar de DAX gisteren ook weer onder sloot. Een structureel slot hierboven zou verdere herstelruimte vrijmaken voor een beweging richting de 11.100 en mogelijk hoger. De DAX blijft dus (net als de belangrijke STOXX Europe 600) achter bij de herstelbeweging in de AEX. Ook hier geldt dat dit herstel naar mijn mening bedoeld is voor de vorming van een 1e lagere top in het dalende langere beeld. Net als in de AEX vormt de DAX ook een stijgende wig en onder de opgaande bodemlijn van nu 9.880 lijkt de top te zijn gezet. Deze bodemlijn loopt dagelijks ruim 110 punten op. De kans dat een lagere top is gevormd, of op korte termijn zal worden gevormd, acht ik groot.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 7 april 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal=  
Macro-economie=/- Negatieve gevolgen virusuitbraak worden komende maanden pas echt zichtbaar
Liquiditeit/ rente++ Centrale banken draaien de geldkraan vol open
Waardering=/+ ‘Veilige’ beleggingen hooggewaardeerd, aandelen aantrekkelijker geworden
Sentiment¹- Negatief sentiment op aandelen-, obligatie- en valutamarkten
Technische analyse²- Steunniveaus gebroken, verschillende signalen op ‘oversold’

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 8 april 2020 om 11:09 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

september 27, 2020

Winstneming op IT en terughoudendheid op de beurs gepast

september 25, 2020

AEX week 39 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

september 25, 2020

Beurs aan infuus VS | 25 september 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

september 24, 2020

Videoreeks – Economie adhv gezelschapsspellen Afl. 20 – Kolonisten van Catan

Columns

Nieuw
25 sep 13:43 ProBeleggen

8% in Galapagos in 3 maanden

25 sep 08:08 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM – Grote geldmarkten kunnen nog steeds aantrekkelijk zijn

24 sep 09:59 Bas Heijink

TA S&P500 en NASDAQ: Drietal versteilingen neerwaarts gebroken

24 sep 09:37 Bas Heijink

TA AEX: Neerwaartse versnelling

24 sep 08:31 Shaun Stevens

Angst voor de stad? Stedelijk leven en COVID-19

Het laatste beursnieuws