AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Societe Generale vrijdag, 18 februari 2022 07:15

Invloedsfactoren prijs Warrant

WAT BEÏNVLOEDT DE KOERS VAN EEN WARRANT? 

Zelf de prijs van een Warrant of optiecontract berekenen? Dit is een stuk complexer dan enkel de koers van de onderliggende waarde aflezen! Dit komt doordat de prijs van een Warrant uit verschillende variabelen bestaat. Om de koersontwikkeling van een Warrant beter te begrijpen is het daarom belangrijk om te weten welke factoren invloed hebben op de koers van het product. 

Waardering Warrant  

De koers van een Warrant bestaat uit twee componenten: de zogenaamde intrinsieke waarde en de tijdswaarde. De intrinsieke waarde is het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs, gedeeld door de ratio (voor call Warrants) of het verschil tussen de uitoefenprijs en de koers van de onderliggende waarde, gedeeld door de ratio (voor put Warrants). 

De tweede koerscomponent, de tijdswaarde, wordt beïnvloed door de volatiliteit, de resterende looptijd, de rentestand en de dividenden die kunnen worden uitgekeerd. In het algemeen weerspiegelt de koers van een Warrant de waarschijnlijkheid (die de markt bepaald) dat de Warrant een mogelijke intrinsieke waarde zal hebben op de vervaldag. Hoe groter de kans op een hoog uitbetalingsbedrag, hoe hoger de koers van de Warrant zal zijn. 

Koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs

Aangezien de intrinsieke waarde (die overeenkomt met de waarde van de Warrant op de vervaldag) afhangt van de koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs, is het gemakkelijk te zien hoe deze twee factoren de koers van de Warrant beïnvloeden. Hoe hoger de koers van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs ligt, hoe hoger de koers van een call Warrant zal zijn. Voor een put Warrant is het omgekeerde het geval, hoe lager de koers van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs ligt, hoe hoger de koers van een put Warrant zal zijn.

Resterende tijd tot de vervaldag

Hoe meer tijd er resteert tot de vervaldag van de Warrant, hoe groter de kans dat de onderliggende waarde in de gewenste richting zal bewegen en zodoende de Warrant een hogere intrinsieke waarde zal opbouwen. De tijdswaarde en dus de koers van de Warrant dalen naarmate de resterende tijd tot de vervaldag afneemt, uitgaande van verder gelijk gebleven omstandigheden. In de meeste gevallen is het verlies aan tijdswaarde hoger tegen het einde van de looptijd.

Volatiliteit

De volatiliteit, of beter gezegd de impliciete volatiliteit, is een maatstaf voor de verwachte toekomstige koersschommelingen van de onderliggende waarde. Als algemene regel geldt dat de koers van de Warrant toeneemt bij een stijgende volatiliteit (zowel call als put Warrants). In een dergelijk scenario verwacht de markt dat de koers van de onderliggende waarde sterker zal bewegen dan eerder werd aangenomen. Dit verhoogt de kans dat de koers van de onderliggende waarde in de gewenste richting zal bewegen en zodoende de Warrant een hogere intrinsieke waarde zal opbouwen. Anderzijds zorgt een lagere volatiliteit voor een daling van de koers van de Warrant, uitgaande van verder gelijk gebleven omstandigheden.

In de praktijk kan een aanzienlijke verandering in de volatiliteit er bijvoorbeeld toe leiden dat de koers van een call Warrant stagneert of zelfs daalt, ook al is de koers van de onderliggende waarde gestegen. Het negatieve effect van de geringere volatiliteit zou in dit geval het positieve effect van de toegenomen koers van de onderliggende waarde teniet hebben gedaan. Dit risico is vooral aanwezig bij relatief hoge volatiliteitsniveaus en call Warrants die “out the money” noteren. Anderzijds is er bij een scherpe koersdaling van de onderliggende waarde ook vaak sprake van een aanzienlijke toename van de volatiliteit, zodat put Warrants over het algemeen niet alleen profiteren van dalende prijzen, maar ook van de positieve invloed van de impliciete volatiliteit. Vanwege dit fenomeen is het bij relatief hoge volatiliteitsniveaus doorgaans raadzamer om een Warrant te kiezen die zo ver mogelijk “in the money” zijn, om zo het effect van een eventuele volatiliteitswijziging te beperken. 

Dividendverwachtingen 

De dividenduitkeringen die, gedurende de looptijd van de Warrant, van een onderliggende waarde worden verwacht, zijn reeds verwerkt in de koers van de Warrant. Als de onderliggende waarde, als gevolg van een dividenduitkering, daalt, heeft dit meestal geen invloed op de koers van de Warrant. Indien daarentegen de dividendverwachtingen van de onderliggende waarde veranderen, heeft dit wel invloed op de koers van de Warrant. Indien een onderliggende waarde een hoger dividend dan verwacht wil uitkeren, wordt een hogere dividendkorting verwerkt, wat resulteert in een lagere koers voor call Warrants en een hogere koers voor put Warrants, uitgaande van verder gelijk gebleven omstandigheden. Echter, veranderingen in andere factoren (bijvoorbeeld in de koers van de onderliggende waarde) als gevolg van de gewijzigde dividendverwachtingen kunnen dit effect uiteraard afzwakken. 

Rentestand 

Veranderingen in de rentestand kunnen ook een invloed hebben op de koers van een Warrant, omdat dit de financieringskosten (voor calls) of de rente-inkomsten (voor puts) van de uitgevende bank respectievelijk goedkoper of duurder maakt. Een hogere rentestand leidt dus meestal tot stijgende prijzen voor call Warrants en dalende prijzen voor put Warrants. 

Benieuwd hoe de koers van een specifieke Warrant verandert bij verschillende marktscenario’s? Bereken de waarde met de Warrant calculator van Société Générale. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Deze producten kwalificeren als een complex product en zijn bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder “Documentatie”. De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. RECLAME: dit artikel is van commerciële aard. 

De Aandeelhouder TV

januari 25, 2023

ASML, Tesla en MSFT | 25 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

januari 24, 2023

PHARMING “Wacht op wit” – 24jan23

januari 24, 2023

Cijfers ASML: hier moet je als belegger op letten

januari 24, 2023

Vandaag Microsoft met cijfers | 24 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 jan 09:41 Jordy Beuving

Cijfers ASML: Op volle kracht vooruit

24 jan 09:08 Wernhard Kublun Becerra

De comeback van obligaties in 2023

24 jan 09:11 Alexis Bienvenu

Amerikaanse huizenmarkt zakt weg

23 jan 16:23 Redactie

Beleggers verkopen Amerikaanse aandelen – dit is waarom

23 jan 10:14 Cees Smit

Pak poen in het Bedrijfscijferseizoen

Het laatste beursnieuws