AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Van Eck donderdag, 2 december 2021 07:30

Hoe beleggende millennials de markt veranderen


Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck


Beleggende millennials zijn de ontvangers van een van de grootste vermogensoverdrachten uit de geschiedenis. Tijdens deze transitie vertonen zij ander beleggingsgedrag dan hun voorgangers. Wij proberen inzicht te geven in hun gedragingen en trends en laten zien hoe deze kunnen doorwerken naar beleggingsprocessen en beleggingsbeslissingen. Als u millennials en hun beleggingsproces begrijpt, levert dat inzicht op in de toekomst van beleggen en in de trends die verwacht mogen worden van de volgende generaties beleggers.

Millennials wacht een erfenis van misschien wel $ 24 biljoen1

In 2020 werd een begin gemaakt met een van de grootste vermogensoverdrachten in de geschiedenis: de millennials begonnen vermogen te erven van hun ouders. Hoewel deze vermogensoverdrachten samenvielen met corona en lockdowns, werden in sommige onfortuinlijke omstandigheden de overdrachten ook bespoedigd door coronasterfte en de daaruit voortvloeiende erfenissen. Millennials, mensen die zijn geboren tussen 1981 en 1997 en in leeftijd variëren van 24 tot 40 jaar, beginnen aan een nieuwe fase van vermogensgroei. Tegen 2030 hebben zij naar verwachting zo'n $ 24 biljoen geërfd.1 Deze overdracht heeft tal van veranderingen in het beleggingslandschap teweeg gebracht, doordat het beleggingsgedrag van millennials aanzienlijk afwijkt van dat van voorgaande generaties.

De millennialvisie op vermogen

Millennials worden vaak als minder volwassen gezien. Wie echter kijkt naar hun gevoel voor financiële verantwoordelijkheid, krijgt echter de indruk dat zij waarschijnlijk goed in staat zijn om met de erfenis om te gaan. Millennials die zich op het toppunt van deze vermogensoverdracht bevinden, geven blijk van goed inzicht in het belang van hun erfenis. Velen van hen hebben de verantwoordelijkheid genomen om zichzelf te verdiepen in de manier waarop zij het beste met het vermogen kunnen omgaan of hebben professionele adviseurs in de arm genomen om zich voor te bereiden. Het proces van het opdoen van financiële kennis begint steeds vroeger. Babyboomers begonnen daar gemiddeld rond hun 32ste mee en mensen van generatie X rond hun 25ste. Millennials beginnen echter al rond hun 20ste. Binnen deze laatste groep doet circa 69% bij voorkeur zelf financieel onderzoek, 53% wint deskundig advies in, 49% leest financiële berichten en 46% beheert inmiddels zelf zijn of haar beleggingen. Doordat millennials op financieel gebied het heft in eigen hand hebben genomen, beschikken zij over een degelijk financieel bewustzijn en zijn ze goed voorbereid op hun grote erfenissen.2

Behalve dat zij zichzelf goed voorbereiden, beseffen millennials dat ook hun latere erfgenamen goede begeleiding nodig hebben. Nadat zij zelf de nodige begeleiding hebben gekregen en hun eigen onderzoek hebben gedaan, willen degenen die de vermogens hebben geërfd, ervoor zorgen dat hun latere erfgenamen nóg beter zijn voorbereid. Velen zijn van mening dat zij betere begeleiding hadden kunnen krijgen en ongeveer 53% streeft ernaar begunstigden betere ondersteuning te bieden.3 Een ander voornemen waar velen grote waarde aan hechten, is om de nalatenschap verspreid over meerdere jaren over te dragen en niet in één keer. Millennials denken al met al zeer proactief en toekomstgericht na over hun financiën.

Ervende millennials hebben verschillende ervaringen van hun voorgangers meegekregen wat betreft de manier waarop vermogen is vergaard en geld aan het werk is gezet. Sommige van deze beleggers herinneren zich nog de beurscrash van 2008-2009 en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt en de economie. Deze recessie had tot gevolg dat de vermogensgroei vertraging opliep en dat ze langer moesten wachten met de aankoop van een woning. Vermogenden zijn gemiddeld vaker huiseigenaar: 92% van de millennialmiljonairs wonen in een eigen huis. Zij zien vastgoed vaak als een middel om vermogen op te bouwen. Binnen de groep millennials als geheel is slechts ongeveer 63% huiseigenaar.4


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Praktisch, technisch onderlegd en waardegeoriënteerd

Millennials geven blijk van grote belangstelling voor zaken als praktisch nut, technologie, werk-privébalans, waarden en goede doelen.

Terwijl steden blijven groeien, groeit het carpoolaanbod en neemt het aantal parkeerplaatsen af. Dat laat zien dat veel millennials een andere kijk hebben op autobezit: zij letten meer op praktische nut dan op uiterlijk vertoon. Velen kiezen ervoor om geen auto te nemen en maken liever gebruik van carpooldiensten of openbaar vervoer. De millennials die wel een auto kopen, kiezen vaak voor een sedanuitvoering, omdat de benzineprijzen steeds hoger worden en het in stedelijke gebieden steeds moeilijker wordt om parkeerruimte te vinden.

Millennials zijn de grootste gebruikers van socialemediaplatformen en de grootste consumenten van digitale informatie en technologie. Zij gebruiken technologie in alle aspecten van hun leven: op de hoogte blijven van het nieuws, contacten onderhouden, onderzoek doen en winkelen. Deze trend zien we ook terug bij bankieren. Millennials staan meer open voor online platformen voor vermogensbeheer en maken voor dit doel minder gebruik van traditionele banken.

Werkzoekende millennials kijken niet alleen naar de arbeidsvoorwaarden, maar wegen in toenemende mate ook bedrijfswaarden mee en mogelijkheden voor het creëren van een goede werk-privébalans. De sociale betrokkenheid van mensen wordt steeds groter. Sommige millennials zijn niet bereid om op deze punten water bij de wijn te doen: 56% van de respondenten gaf aan te hebben afgezien van een functie bij een bedrijf op grond van de waarden of daden van dat bedrijf. En een vergelijkbaar deel van de respondenten heeft om dezelfde reden bepaalde opdrachten geweigerd.5 Flexibiliteit, werk-privébalans en geestelijke gezondheid zijn allemaal topprioriteiten voor werkende millennials. Het gevolg is dat bedrijven die deze waarden omarmen, beter in staat zijn om millennials aan zich te binden.

Millennials hebben vaak meer maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel en zijn erop gebrand om bij te dragen aan goede doelen. Millennials zetten zich graag in voor zaken waar ze om geven en kiezen ervoor hun geld in te zetten voor maatschappelijk verantwoorde doeleinden. Dit kan ertoe leiden dat millennials meer aan goede doelen schenken, en wij geloven dat dit maatschappelijk bewustzijn ook meespeelt bij hun beleggingsbeslissingen.

Beleggingstrends: millennials in ESG en crypto

Millennials houden zich met sterke overtuiging bezig met sociaal verantwoord beleggen. Jongere generaties zijn zich zeer bewust van de maatschappelijke problemen die er spelen. Dankzij onmiddellijk beschikbare informatie en onafgebroken toegang tot sociale media en nieuwsbronnen, zijn millennials en jongere beleggers extra blootgesteld aan de problemen van de wereld. Beleggingen waarin milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) een centrale rol spelen, zijn een primaire focus voor millennials en jongere generaties. Zij hechten meer waarde aan beleggen in bedrijven die aansluiten op hun persoonlijke waarden dan aan beleggen in bedrijven die simpelweg de hoogste rendementen opleveren. Deze beleggers geven blijk van betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord beleggen door hun beleggingsbeslissingen mede te baseren op een screening van milieueffecten, milieubewuste bedrijfsvoering, duurzaamheid en vooruitstrevend beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie.

Millennials zijn opgegroeid met digitale en virtuele concepten. Daardoor zijn ze sneller vertrouwd met cryptobeleggingen dan oudere generaties. Deze jongere beleggers zijn sowieso al sneller geneigd om technologie te gebruiken. Zij vertrouwen er meer op en nemen anderen daarin mee. Intuïtief hebben zij snel inzicht in concepten als digitale wallets en cryptovaluta's, omdat zij op veel jongere leeftijd dan de generatie voor hen, vertrouwd zijn geraakt met digitalisering. Het gevolg is dan ook dat millennials meer cryptoassets bezitten dan oudere generaties. Digitale assets hebben tal van aantrekkelijke kenmerken: onafgebroken verhandelbaarheid (24 uur per dag), crypto kan hoge en snelle rendementen opleveren, DeFi-apps (apps voor gedecentraliseerde financiële markten) zijn niet gereguleerd en bieden decentraal online assetbeheer, en lage correlatie met traditionele assets.

Millennials erven in de komende tien tot vijftien jaar steeds meer vermogen van babyboomers. Volgens ons zal daarmee ook de populariteit van ESG-beleggen en cryptovaluta's toenemen.

1 Bron: Deloitte, 2015

2 Bron: RBC Wealth Management, 2017

3 Bron: RBC Wealth Management, 2017

4 Bron: Coldwell Banker Global, 2019

5 Bron: Deloitte, 2021


Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

De Aandeelhouder TV

januari 27, 2023

Signify stelt teleur, ASML wat nu? | 27 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

januari 26, 2023

JET veert op – 26jan23

januari 26, 2023

Update cijfers ASML!

januari 26, 2023

Tesla, Chevron verrast en Nokia | 26 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
26 jan 14:04 Jordy Beuving

Groeivertraging Microsoft

26 jan 10:45 Doijer en Kalff

Optimaal gebruik maken van de hedge functie van goud en zilver

26 jan 09:56 Redactie

Grote overname DSM roept vraagtekens op

25 jan 13:24 Redactie

De beurs gaat crashen – Jeremy Grantham

25 jan 12:29 Redactie

(Video) Beursupdate: ASML, fusie DSM + koersbeweging Accsys

Het laatste beursnieuws