Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - dinsdag, 18 februari 2020 09:14

Euforie in de markt

Vanaf de dubbele bodem eind januari bij 589,40 is de AEX ruim 40 punten opgelopen naar nieuwe en hogere jaartoppen. Een krachtige en zeer steil opgaande beweging in deze nog steeds zeer euforische markt.

Ruim 40 punten opgelopen sinds dubbele bodem van eind januari


In januari werden een tweetal opgaande bodemlijnen neerwaarts gebroken. De belangrijkste bodemlijn die toen werd gebroken, startte in augustus bij 528,70 en kende meerdere raakpunten. Hiermee leek destijds een belangrijk neerwaarts signaal te zijn gegeven voor een verdere neerwaartse beweging in de daaropvolgende periode. Toch bleek deze doorbraak niet te worden doorgezet naar aanzienlijk lagere niveaus. Hij vormde een dubbele ‘tweezers’ bodem in de 2 laatste handelsdagen van januari wat het startpunt was de huidige opgaande beweging. Ook gaf de AEX uiteindelijk geen bevestiging van deze neerwaartse doorbraken onder de vorige bodem van begin december bij 581. Tijdens deze nieuwe en zeer krachtige stijging werden de eerdere jaartoppen rond de 616 opwaarts gebroken, wat zorgde voor een nieuwe situatie in het kortetermijnbeeld. Zodra deze toppenzone bij 616 opwaarts zou worden gebroken, ontstond een aanzienlijk verder opwaarts potentieel richting de zone 635 – 640. In deze zone liggen meerdere richtpunten voor een dergelijke opwaartse doorbraak. Hier liggen onder andere de voormalige toppenlijn sinds augustus evenals het eerste Fibonacci-projectieniveau van de voormalige en zeer forse neerwaartse beweging die in de tweede helft van 2018 plaatsvond, waarbij de AEX ongeveer 100 punten terugviel tot aan de 472. Met deze zeer steil opgaande beweging in februari, zien we de euforie onder beleggers en analisten steeds verder oplopen naar zeer hoge niveaus, waarbij de opwaartse koersdoelen steeds verder worden opgehoogd. Ondanks deze opwaartse en door mij niet verwachte beweging, verwacht ik niet dat er voor de komende langere periode een nieuwe bullmarkt is ontstaan.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort625,50 / 616 – 617,10 / 609627,04 / 632,10 / 635 / 640 - 642

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 17 februari 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Hoe nu verder in de komende tijd? Veel tegenstrijdige signalen
De voormalige en 10 jaar durende bullmarkt sinds begin 2009 werd in het laatste kwartaal van 2018 gebroken aan de onderkant, wat zorgde voor een nieuwe situatie in het langetermijnbeeld. De markt is aanzienlijk krachtiger dan ik ruim een jaar geleden had ingeschat en er zijn nog steeds veel signalen die aangeven dat deze opgaande beweging niet een nieuwe langetermijn stijgende trend zal zijn. Vooral vanuit de intermarktindicatoren zien we de nodige tegenstrijdigheden, zoals in de olieprijs, de renteontwikkeling, de goudprijs en meerdere valuta’s. Daarbij is vooral het grote en langdurige bodemvormingsproces van de rente belangrijk. Ook zien we in het langetermijnbeeld van de technische indicatoren een tegenstrijdige ontwikkeling. Vooral de RSI maakt nog steeds lagere toppen in de afgelopen maanden. De MACD test eerdere lagere toppen en geeft daarmee ook nog steeds een signaal van negatieve divergentie aan. Dit zijn belangrijke risicosignalen. Toch moeten de daadwerkelijke signalen vanuit de grafiek komen. De eerdere neerwaartse doorbraken in januari kregen geen vervolg. Het tegenovergestelde vond zelfs plaats waarbij hogere jaartoppen in de meeste indices werden gevormd. Ik acht de kans nog steeds groot dat het hierbij gaat om een zeer krachtige blow-off fase, een fase die ik al medio december tot medio januari had verwacht. De huidige opgaande beweging is echter nog veel steiler waarbij we de euforie onder beleggers en analisten tot zeer hoge en risicovolle niveaus zien oplopen. Toch is het nu de vraag hoe nu verder in de komende weken. Zolang er geen nieuwe neerwaartse signalen uit de grafiek zelf komen, blijft de kans op een verdere stijging richting de 635 – 640 aanwezig.

Let op toppatronen en een krachtige neerwaartse omkeer
Aan de bovenkant liggen de weerstanden bij de top die gisteren werd gevormd van 632,10 en bij 635 en het genoemde Fibonacci-projectieniveau net boven de 640. In deze zeer euforische markt, waarbij de technische indicatoren en de intermarktindicatoren negatieve signalen geven voor een verder opwaarts verloop van de aandelenmarkt, moeten we zeer alert zijn op topvormingssignalen tijdens deze blow-off fase. Als we kijken naar de weekgrafiek dan werd de grote opgaande wig neerwaarts gebroken, maar is dit negatieve patroon alweer opgeheven. Met de recente bodem van eind januari net onder de 590 zijn de contouren van een nieuwe grote stijgende wig ontstaan. Deze startte in augustus vorig jaar waarbij de opgaande bodemlijn op de logaritmische weekgrafiek momenteel bij 597 is te vinden. Deze opgaande bodemlijn ligt op dit moment dus een aanzienlijk stuk verwijderd van de huidige stand van de aandelenmarkten. We moeten in de komende periode ook zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen, in zowel de week- als de daggrafiek. Als we kijken naar de daggrafiek werd gisteren voor het eerst sinds de vorming van de dubbele bodem bij 589,40 een rode candlestick op de borden gezet. Hieraan is ook te zien hoe krachtig de opwaartse euforie sinds eind januari is geweest. Vandaag lijkt de AEX met een neerwaartse gap te openen. Deze wordt opgevuld bij een koers boven de bodem van gisteren (627,04). Zolang deze gap intact blijft, lijkt een eerste verzwakking in deze krachtige blow-off fase te zijn gegeven. Een belangrijke steunzone ligt bij een eerdere opwaartse gap tussen de 617,10 en 621,50. Een sluiting van deze gap zou een verdere neerwaartse beweging kunnen starten richting de onderkant van de genoemde stijgende wig op de weekgrafiek. Toch is het zeer belangrijk in het langere technische beeld dat deze stijgende bodemlijn bij 597 wordt gebroken, om een eventueel nieuw topsignaal te bevestigen in de komende weken. Een definitief neerwaarts signaal voor een langere periode wordt gegeven onder de recente dubbele bodem bij 589,40. Zover is het nu nog niet, maar in deze zeer euforische markt kan een forse daling en verzwakking plotseling optreden.

Grafiek technische indicatoren AEX op dagbasis (MACD en RSI)
Bron: Reuters Metastock XVII, 17 februari 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal=/+
Macro-economie =Meevallende economische cijfers, vooral in de eurozone
Liquiditeit/ rente++Centrale banken ‘draaien de geldkraan open’
Waardering=‘veilige’ beleggingscategorieën hooggewaardeerd, risicopremies daardoor hoog
Sentiment¹=Iets positiever geworden door meevallende cijfers en afnemende politieke onrust
Technische analyse²=Belangrijke weerstandniveaus gebroken

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 18 februari 2020 om 09:11 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

juli 7, 2020

AEX 7 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 7, 2020

Chart Reading en Charting Tools | Steun en Weerstand

juli 7, 2020

Tesla trekt shorts vacuüm | 7 juli 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

juli 6, 2020

AEX 6 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
06 jul 10:49 Nico Bakker

Nieuwe SBM Offshore bullenparade

06 jul 10:18 Marco Knulst

Economie adhv gezelschapsspellen

06 jul 09:23 Van Eck

Een gouden ster voor junior mijnbouw bedrijven

06 jul 09:00 Martijn Rozemuller

De kansen van de roze rentewolk

02 jul 08:51 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: Een onzekere toekomst voor big oil