Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
NAS100
US500
HONG KONG
EUR/USD
Bekijk koersen

De Turbo: beleggingsproduct of een wilde gok?

De Turbo: beleggingsproduct of een wilde gok?
28 aug 2020 om 10:44

Productanalyse: Klassieke Turbo

Even snel met wat (klein)geld inspelen op een koersbeweging. Beleggers die dit avontuur niet schuwen kunnen hun hart ophalen bij de Turbo. Een gestructureerd product, waarmee je met een vermenigvuldigingsfactor kunt profiteren van een koersstijging of –daling. Société Générale is één van de partijen die al meer dan 10 jaar de handel in Turbo’s faciliteert. Naast de klassieke Turbo biedt Société Générale ook BEST, Limited en SMART Turbo’s aan. Onder beleggers geniet de Turbo veel populariteit hoewel er in het verleden kritiek was op de verliezen. Zonder te kijken naar hoe Turbo’s benut worden is dit te kort door de bocht. Turbo’s kunnen namelijk als hedge gebruikt worden om een gedeelte van uw portefeuille af te schermen. Maar hoe werkt een Turbo precies? Hierbij de analyse van de werking van de klassieke Turbo van Société Générale.

Werking
Met een Turbo kan een belegger door middel van een hefboom versneld inspelen op een stijging of daling van een aandeel, index, grondstof, obligatie of valuta. Een belegger anticipeert met een Turbo long op een te verwachten stijging. Met een Turbo short op een te verwachten daling. Voor een Turbo belegging zijn de volgende 4 kenmerken van belang:

 1. De hefboom:de hefboom geeft aan hoeveel de waarde van de Turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Voor een Turbo long met hefboom 5 betekent dit bijvoorbeeld dat als de onderliggende waarde met 1% stijgt, de koers van de Turbo met 5% stijgt.
 2. Het financieringsniveau:met een Turbo investeert een belegger een beperkt gedeelte van de onderliggende waarde. Stel een belegger koopt een Turbo long met hefboom 3, dan betaalt Société Générale 2/3 en de belegger 1/3. Het bedrag dat Société Générale uitleent wordt het financieringsniveau genoemd. Over dit bedrag betaalt een belegger dagelijks financieringskosten (risicopremie + geldmarktrente).
 3. De intrinsieke waarde:het bedrag dat je voor de Turbo betaalt. Dit bereken je door het financieringsniveau af te trekken van de huidige koers van de onderliggende waarde.
 4. Het stop loss-niveau:dit is het niveau waarop Société Générale de Turbo automatisch verkoopt. Hiermee verliest een belegger nooit meer dan zijn inleg en beschermt Société Générale haar lening. De mogelijke restwaarde (stop loss-niveau – financieringsniveau) keert Société Générale uit aan de belegger.

In het algemeen geldt hoe dichter het financieringsniveau bij de koers van de onderliggende waarde ligt, des te lager de intrinsieke waarde, des te hoger de hefboom en des te groter het potentiële rendement in procenten. Maar let op: des te dichter het financieringsniveau bij de koers van de onderliggende waarde ligt, des te groter de kans dat het stop loss-niveau wordt geraakt. Wordt dit stop loss-niveau geraakt, dan kan een klassieke Turbo belegger een mogelijke restwaarde tegemoet zien.

Dividend
Met een Turbo heeft de Turbo belegger recht op dividend. Société Générale geeft dit dividend door aan de klassieke Turbo belegger door zowel het financierings- als stop loss-niveau te verlagen. Dit leidt tot een hogere intrinsieke waarde van de klassieke Turbo long nadat de koers terugkeert naar haar ex-dividend waarde door het hefboomeffect.

Daar voor een klassieke Turbo een onbeperkte looptijd geldt, zou het financieringsniveau van de klassieke Turbo long theoretisch op €0 kunnen uitkomen. Hiervoor moet het netto dividend gedurende de looptijd hoger zijn dan de financieringskosten en moet het stop loss-niveau niet worden geraakt.

Scenarioanalyse
Om het overzichtelijk te houden gaan wij in de scenarioanalyse in op een long positie in Royal Dutch Shell op €12 met een (beperkte) investeringshorizon van 3 maanden. Voor beide posities ga ik uit van een investering van 100 stuks en laat ik de transactie- en financieringskosten buiten beschouwing. In deze periode keert Royal Dutch Shell één keer haar netto kwartaal dividend uit van €0,16. Klik hier voor alle klassieke Turbo’s van Société Générale op Royal Dutch Shell.

Aandeel Turbo
Financieringsniveau €0 €9
Stop loss-niveau Geen €10
Intrinsieke waarde (aandeel – financieringsniveau) €12 €3
Hefboom (intrinsieke waarde/ waarde Royal Dutch Shell) 12/12 = 1 12/3 = 4
Investering (intrinsieke waarde x 100) €1200 €300

Scenario 1: Koers Royal Dutch Shell stijgt in 3 maanden naar €13,20

Het aandeel Royal Dutch Shell stijgt met €1,20 (10%) naar €13,20. De waarde van de klassieke Turbo stijgt ook met €1,20. Daarbij kunnen aandelenbeleggers en Turbo beleggers beide een netto dividend van €0,16 tegemoet zien. Het aandeel stijgt inclusief dividend met 11,33% (=€1,36/ €12,00). De klassieke Turbo stijgt met 45,33% (=€1,36/ €3,00). Het exacte rendement voor de klassieke Turbo zal iets lager liggen vanwege de betaalde financieringskosten gedurende 3 maanden.

Scenario 2: Koers Royal Dutch Shell blijft gelijk gedurende 3 maanden

Het aandeel Royal Dutch Shell blijft onveranderd op €12,00 maar keert wel €0,16 netto dividend uit. Het rendement voor de aandelenpositie is €0,16/12 =+1,33%. Het procentueel rendement op de klassieke Turbo is opnieuw groter vanwege de hefboom: +5,33%. De klassieke Turbo belegger moet wel de betaalde financieringskosten verdisconteren.

Scenario 3: Koers Royal Dutch Shell daalt in 3 maanden naar €10,80

Het aandeel Royal Dutch Shell daalt met €1,20 (10%) naar €10,80. De waarde van de klassieke Turbo daalt ook met €1,20. Een kleine compensatie zien Turbo en klassieke beleggers terug met het ontvangen netto dividend van €0,16. De aandelenbelegger verliest 8,66% (€1,04/ €12). De klassieke Turbo verliest in dit scenario meer €1,04/ €3,00 = -34.66%. Het exacte rendement zal iets lager liggen vanwege de betaalde financieringskosten gedurende 3 maanden.

Scenario 4: Koers Royal Dutch Shell daalt in 3 maanden naar €10

Het aandeel Royal Dutch Shell daalt met €3 (25%) naar €9. De aandelenbelegger kijkt tegen het grootste absolute verlies aan: €300. De klassieke Turbo belegger tegen het grootste procentuele verlies. Een klassieke Turbo belegger profiteert van een automatische verkoop door Société Générale op het stop loss-niveau van €10. Ervan uitgaande dat dit afwikkelingskoers precies €10 is, geldt er een verlies van €200 – €16 (dividend) = €184. Als Société Générale niet in staat blijkt om bij een extreme koersdaling de positie op €10 te sluiten, ziet een klassieke Turbo belegger een lagere restwaarde dan €2 tegemoet.

Sterke punten

 1. Turbo’s stellen beleggers in staat om met een beperkte investering en hefboom te profiteren van een koersstijging/ -daling van de onderliggende waarde.
 2. Door het ingebouwde stop loss-niveau kan een Turbo belegger zich beschermen tegen forse koersuitslagen. Bij de klassieke Turbo ziet de belegger een mogelijke restwaarde tegemoet.
 3. Bij de klassieke Turbo geldt een onbeperkte looptijd. Zolang de onderliggende waarde het stop loss-niveau niet raakt, kan de belegger profiteren van zijn visie.
 4. Bij Turbo’s heeft de belegger recht op dividend. Door de hefboom en het huidige lage renteklimaat kan een klassieke Turbo belegger onder aan de streep procentueel meer overhouden en of minder verliezen dan een aandelenbelegger.

 

Zwakke punten

 1. Bij een koers van de onderliggende waarde dichtbij het stop loss-niveau, neemt de kans toe dat een klassieke Turbo belegger wordt uitgestopt. De klassieke Turbo houdt vervolgens op te bestaan. Mocht de koers van de onderliggende waarde vervolgens herstellen, dan profiteert een klassieke Turbo belegger niet meer van zijn visie. Een machteloos gevoel.
 2. In een renteklimaat met hoge rentes kunnen de financieringskosten hoger uitvallen dan het eventueel te ontvangen dividend. Hierdoor zou een Turbo belegger bij een gelijke koers in de onderliggende waarde zelfs geld kunnen verliezen.
 3. Bij de een klassieke Turbo wordt het financierings-/ stop loss-niveau gedurende de looptijd aangepast. Hiermee verandert de hefboom en dus de risico-/ rendementverhouding.

Wanneer interessant?
Voor de belegger die met een beperkte eigen investering middels een hefboom wil profiteren van een stijging of daling van een aandeel, index, grondstof, obligatie of valuta. Door het ingebouwde stop loss-niveau kan een Turbo belegger zijn verlies beperken ten opzichte van een aandelenbelegger. In het huidige lage renteklimaat kan een Turbo belegger vanwege het dividend een mooi rendement maken, zelfs wanneer de onderliggende waarde (beperkt) daalt in het geval van een Turbo long of (beperkt) stijgt in het geval van een Turbo short. Dit principe geldt alléén wanneer de onderliggende waarde een dividend uitkeert wat hoger ligt dan de financieringskosten.

Kosten en verhandelbaarheid
Met een investering in een Turbo moet u rekening houden met onderstaande kosten:

 • Spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers. De spread is ongeveer hetzelfde als de onderliggende waarde. Dit gaat om ongeveer 0,1%.
 • Société Générale verdient geld door het rekenen van financieringskosten. Bij een Turbo long rekent Société Générale een Risicopremie + Referentie Rentevoet en bij een Turbo Short: Risicopremie – Referentie Rentevoet. Voor Turbo’s liggen de financieringskosten op 1,49% op het moment van schrijven.
 • Kosten bij uw bank of broker zoals transactiekosten

Bij het raken van het stop loss-niveau wordt de eventuele restwaarde van de klassieke Turbo automatisch door Société Générale uitgekeerd. Klassieke Turbo’s zijn dagelijks verhandelbaar. De belegger kan op elk gewenst besluiten om de winst te verzilveren.

Conclusie
Een Turbo stelt een belegger in staat om zowel in te spelen op koersstijgingen als –dalingen van de onderliggende waarde. Door de hefboom zal een Turbo belegger bij het uitkomen van zijn visie (long/ short) procentueel meer winst maken dan de aandelenbelegger. Hoe hoger de hefboom, des te groter het potentieel rendement. Hier staat tegenover dat een Turbo belegger met een hogere hefboom eerder het risico loopt te worden uitgestopt en vervolgens niet meer profiteert van het later uitkomen van zijn visie.

Zoals aangehaald in de inleiding beweren critici dat de handel in Turbo’s veel verliezers kent en niets met beleggen te maken heeft. Naar onze mening is dit afhankelijk van de risicobereidheid van de Turbo belegger ten aanzien van de hefboom. Wanneer Turbo beleggers ervoor kiezen te investeren in Turbo’s met hefboom 10, dan hebben ze een grotere risicobereidheid dan wanneer ze voor een Turbo met hefboom 2 kiezen. Daarnaast denken veel beleggers dat de uitgever van de Turbo baat heeft bij het uitstoppen van Turbo’s hoewel dit niet zo is. Wanneer een extreme koersreactie zoals die van Galapagos van twee weken geleden moet de uitgever haar positie denken onder het financieringsniveau wat verliezen genereert voor de uitgever. Uitgevers hebben liever actieve Turbo’s die veel verhandeld worden en financieringskosten opleveren.

Samenvattend vinden wij dat een Turbo wel degelijk iets met beleggen te maken heeft, mits de Turbo belegger bewust is van de risico’s die ermee gepaard gaan. Bij een hogere risicobereidheid (hogere hefboom) gaat het meer richting gokken. Daarbij zorgt het huidige lage renteklimaat er juist voor dat een Turbo belegger kansen heeft om middels de hefboom het dividendrendement voor een langere periode aan te jagen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn wel dat het netto dividend de financieringskosten overstijgen en dat een Turbo belegger de kansen op het raken van het stop loss-niveau zoveel mogelijk reduceert. Om deze redenen gaat onze voorkeur uit naar een klassieke Turbo met een hefboom van minimaal 2 en maximaal 3.

Wilt u meer weten over klassieke Turbo’s? Klik hier voor een overzicht van de uitstaande klassieke Turbo’s.

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.