--- ---

Als het om technologische innovatie gaat, dan betreft dat meer dan de sector die door indexaanbieders als 'technologie' wordt aangeduid. Die omvat namelijk niet alle bedrijven in het technologiesegment. Sommige dominante spelers maken zelfs niet eens deel uit van de S&P 500 technologiesectorindex. Dat is een goede reden om te kijken naar technologische innovatie in andere sectoren. Het valt niet te ontkennen dat technologie het dagelijks leven van iedereen diepgaand beïnvloedt.

Vier thema's die het speelveld vergroten

Of het nu gaat om communicatieservices, gezondheidszorg, financiën, consumptie of energie, bedrijven die  overwogen kunnen worden, werken ten minste aan een van de volgende vier innovaties:

• Cloud computing – berekeningen, opslag, cyberbeveiliging

• Kunstmatige intelligentie – gegevensanalyse

• Automatisering – robotica, opslag, medische robots

• Internet of things – domotica, online verbonden voorwerpen.

Barrières doorbreken door de status-quo te verstoren

Inzicht in hoe innovatieve technologieën werken en zich ontwikkelen, helpt te verklaren hoe sommige van hen de barrières tussen sectoren hebben verbroken en de status-quo hebben verstoord.

De ontwikkeling van bijvoorbeeld gedematerialiseerde betaalmiddelen, mogelijk gemaakt door mobiele technologie, heeft de gevestigde retailbanken een slag toegebracht en een ingang geboden aan nieuwkomers die tot voor kort als niet-geloofwaardig werden beschouwd in deze business.

Het integreren van ESG-criteria kan helpen het risico te beperken

Het grootste risico betreft overheidsbeleid: nieuwe of strengere regelgeving voor sommige van de belangrijkste bedrijven. Met dit in het achterhoofd maakt de integratie van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria in een op technische innovatie gerichte beleggingsstrategie een betere identificatie mogelijk van die bedrijven die risico kunnen lopen door een verandering in de regelgeving.

BNP Paribas Asset Management

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) (“BNPP AM NED”), is een (vermogens)beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voordat u investeert in enig financieel instrument dient u het prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) met informatie over het product, de kosten en de risico’s te lezen. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar op de website: www.bnpparibas-am.nl. De in deze advertentie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

Geef een reactie