In het zeerkortetermijnbeeld zitten we bij een belangrijk kantelpunt. Wordt de 2e correctie van dit jaar snel voortgezet of ontstaat een tijdelijke zijwaartse markt met mogelijk nog hogere koersen in de komende weken?

Blijft de AEX in de komende dagen onder de vorige top van 522,70?
Het topvormingsproces en daarmee de langere correctieve fase sinds mei dit jaar zijn nog steeds intact. Deze correctieve fase bestaat uit meerdere correcties. De 1e correctie werd in juli afgerond na een daling van 537,80 tot aan de 506,20. De 2e correctie startte vanaf een lagere top bij 533,20 en kende tot op heden een dieptepunt bij 505,90. Ondanks dat de steil dalende toppenlijn van deze 2e correctie al opwaarts werd doorbroken, bleef de AEX nog steeds onder zijn vorige lagere top die bij 522,70 op de borden werd gezet. Zolang hij hieronder weet te blijven, blijft een vervolg van deze 2e correctie in de komende weken realistisch. Na de recente test van de belangrijke bodemzone bij 506,20 vorige week vond een krachtig hertstel plaats in de AEX tot aan de zone 519 – 520. Deze opgaande beweging lijkt op zijn laatste benen te lopen waarbij de technische indicatoren ook nog steeds neerwaarts wijzen. De kans op de vorming van een volgende top in het zeerkortetermijnbeeld blijft naar mijn mening dan ook groot. Het is echter wel belangrijk dat de AEX zijn neerwaartse weg in de komende week voortzet onder de bodem van de afgelopen dagen die bij 512,80 op de borden werd gezet. Met de vorming van deze bodem werd overigens ook de recente 2e opwaartse gap geheel gesloten.

AEX op dagbasis

Weerstandszone 519 – 520 intact gebleven
Een week geleden vond een belangrijke test plaats van de zware steunzone rond de 506,20. Hij brak hier zelfs kortstondig onder met een intraday-dieptepunt bij 505,90. Uiteindelijk werd die dag wel een bodempatroon gevormd, een zogenoemde doji-hammer. Ik gaf eerder al aan dat deze steunzone waarschijnlijk niet ineens zou worden doorbroken en een herstelbeweging realistisch was. Deze herstelbeweging is echter aanzienlijk krachtiger dan ik had verwacht. Het gevormde bodempatroon kreeg ook een vervolg met de afronding van een zogenoemd island reversal patroon. Hierdoor is ook een belangrijke steunzone ontstaan bij de gevormde gap van dit island reversal patroon tussen de 510,60 en 511,30. Zolang deze gap open blijft staan, blijft het bodempatroon geldig. Twee dagen geleden ondernam de AEX nog een poging om deze gap te sluiten, maar deze poging zorgde alleen voor de sluiting van de 2e opwaartse gap rond de 514. Uiteindelijk werd in de afgelopen dagen wel een meervoudige top gevormd in de zone 519 – 520. Eerst een dubbele top bij 519 en daarna de vorming van een dark cloud cover. Gisteren brak de AEX intraday even boven de 519 en vormde een top bij precies de 520. Hier liggen zowel het 50-daags gemiddelde en het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de 2e correctie, een belangrijke zone dus bij 519 – 520.

Topvormingsproces in volle gang
Al deze bewegingen vallen nog binnen de grenzen van het grote topvormingsproces dat sinds mei werd opgestart na de doorbraak onder de sinds januari stijgende bodemlijn. Dit proces is bijna identiek aan het proces dat in april 2015 werd opgestart. Zowel de 1e correctie is een kopie evenals de afstand tot het 200-daags gemiddelde (was ruim 12%) en de herstelbeweging na de afronding van de 1e correctie tot aan de eerste lagere top. Deze lagere top in het bredere technische beeld ligt momenteel in de zone 531,60 – 533,20. Verder zien we op de maandgrafiek al een maandenlange consolidatie ontstaan. In 2015 duurde dit ruim 5 maanden. Ook werden op de maandgrafiek al grote en belangrijke toppatronen gevormd sinds mei dit jaar. Ik noem daarbij een shooting star, een bearish engulfing en een dark cloud cover. De toppen in de weekgrafiek (537,80 en 533,20) gingen ook gepaard met de vorming van een bearish engulfing. Pas boven de zone 531,60 – 533,20 klaart het beeld verder op en boven de 537,80 lijkt de volgende fase in de stijgende langetermijntrend te starten en worden alle toppatronen opgeheven. Dit verwacht ik de komende tijd echter nog niet. Ook zijn nog steeds de contouren sinds maart zichtbaar van een groot hoofd-schouderpatroon. Daarbij is het belangrijk voor de activatie van dit patroon dat de AEX onder de 506,20 breekt en structureel sluit.

Blijf alert op nieuwe toppatronen
Voor de komende dagen moeten we alert blijven op nieuwe toppatronen. Zolang de AEX onder de 519 sluit, blijven de eerder gevormde toppatronen intact. Bij 520 liggen verder nog meerdere weerstanden zoals het 50-daags gemiddelde en de top van gisteren. Daarboven kan de aanval worden ingezet op de vorige lagere top van 522,70. Er is een slot boven deze weerstand nodig om een meer zijwaarts karakter in het kortetermijnbeeld te krijgen. In dat scenario ontstaat ruimte voor een hertest van de toppen bij 526,80 tot de zone 531,60 – 533,20. Maar ook dan blijft het topvormingsproces intact, maar zal het aanzienlijk langer duren voordat de AEX de druk op de 506,20 weer kan opvoeren. Weet de AEX onder de 522,70 en mogelijk onder de zone 519 – 520 te blijven dan lijkt in de komende week de neerwaartse weg weer te kunnen worden vervolgd. Eerste steunpunt ligt bij 512,80 en daaronder ligt alleen nog de openstaande gap tussen de 510,60 en 511,30 als steunpunt tot aan de belangrijke en zware zone van 506,20.

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie