Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US500
Bekijk realtime koersen

Allure van goud versterkt door rente-, Inflatievooruitzichten

Allure van goud versterkt door rente-, Inflatievooruitzichten
22 feb 2022 om 07:30

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck


Markten reageren op verwachte hogere rentes

Goud zette zijn consolidatie van een jaar lang voort binnen een marge van ongeveer $ 1.800 per ounce. De Amerikaanse rentepercentages, de Amerikaanse dollar en de U.S. Federal Reserve (de ‘Fed’) blijven de dominante, bepalende factoren voor goud. Op basis van de prijzen van Amerikaanse rentefutures anticipeerde de markt op 3 januari op de eerste renteverhoging van de Fed in mei. Tegen het eind van het jaar werd een verkrapping van 77 basispunten (bps) verwacht. In de loop van de maand waren de marktprijzen onder invloed van de Fed, die naar aanleiding van de gepubliceerde notulen van de Federal Open Market Comittee-vergadering (FOMC) in december, de hoorzitting van Fed-voorzitter Powell in het congres en de FOMC-beleidsvergadering in januari de markt steeds beter in de gaten houdt. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen nu dat de Amerikaanse rente in maart wordt verhoogd, wat dit jaar tot een verkrapping van 100 bps zal leiden. Hierdoor gingen zowel de rentepercentages als de Amerikaanse dollar omhoog en bereikten de Amerikaanse Treasuries op 10 jaar de hoogste niveaus sinds twee jaar.

Tegenzetten voor de goudprijs van relatief korte duur

Dit lijkt ogenschijnlijk allemaal negatief uit te pakken voor de goudprijzen. Maar te midden van woelige handelstijden bewoog de goudmarkt zich op 25 januari naar het hoogste punt van de maand met een prijs van $ 1.853. De veerkracht van goud hield echter geen stand toen op 26 januari de opmerkingen van voorzitter Powell na de FOMC-vergadering ervoor zorgden dat de U.S. Dollar Index kortetermijnpieken noteerde en de goudprijs snel daalde naar $ 1.797,17, wat een verlies van $ 32,03 (1,8%) opleverde. De goudaandelen volgden de trends van goud op een hoger niveau en eindigden de maand met een verlies van 5,7% voor de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 en 8,6% voor de MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR).2

Mogelijke verschuivingen in de trends op de goudmarkt

Een van de bepalende eigenschappen van de glansloze goudmarkt van het afgelopen jaar zijn de redemptions van beursgenoteerde, op fysiek goud gebaseerde instrumenten. De uitstroom wijst op een gebrek aan vraag naar beleggingen, voornamelijk vanuit institutionele beleggers. Toch noteerde SPDR Gold Shares (GLD), ’s werelds grootste goud-ETF, op 21 januari hun grootste instroom in dollars ooit, met een waarde van $ 1,63 miljard. Qua tonnage was het de grootste instroom sinds 21 september 2020. De afname in uitstroom in de grafiek doet vermoeden dat de grootste verkoopdruk voorbij is. De recente grote instroom lijkt erop te wijzen dat de vraag naar beleggingen weer toeneemt.

Trekt de inflatie beleggers weer terug naar goud?

Trekt de inflatie beleggers weer terug naar goud?

Bron: Bloomberg. Gegevens per 2 februari 2022. Dit is geen aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Andere belangrijke zaken om in de gaten te houden naast de beleggingsvraag naar goud

Terwijl de vraag naar ETF-beleggingen in fysiek goud matig was, blijkt uit het rapport Gold Demand Trends 2021 van de World Gold Council dat de vraag naar alle andere bronnen van goud toeneemt.

  • Sieraden – De consumptie van sieraden is in 2020 met 52% toegenomen en komt daarmee op hetzelfde niveau als 2019. In 2021 verdubbelde de vraag in India bijna naar het hoogste niveau sinds zes jaar, met een sterk vierde kwartaal door de inhaalvraag rondom de feestdagen. De vraag naar sieraden in de VS nam met 26% toe, de grootste toename in 12 jaar. Het WGC schrijft dit toe aan een gebrek aan concurrentie binnen het uitgavenpatroon, omdat er veel minder werd uitgegeven aan reizen en entertainment.
  • Goudstaven en munten – De vraag naar goudstaven en munten steeg met 31% naar het hoogste niveau sinds acht jaar. Dit werd gestimuleerd door China, de VS en Duitsland. De vraag naar goudstaven en munten in China nam met 44% toe naar het hoogste niveau sinds drie jaar. In de VS en Duitsland werden nieuwe records genoteerd. De vraag naar goudstaven en munten staat in schril contrast met de uitstroom in de ETFs voor fysiek goud. Elke vraag wordt door verschillende typen beleggers gestimuleerd. De vraag naar munten komt vooral bij retailbeleggers vandaan, de vraag naar goudstaven bij vermogende beleggers. Deze beleggers bevinden zich dichter bij ‘Main Street’, waar inflatie- en pandemiegerelateerde risico’s aan de orde van de dag zijn. ETFs voor fysiek goud worden gedomineerd door institutionele beleggers die zich dichter bij ‘Wall Street’ bevinden, waar het goud wordt gewogen tegen talloze beleggingskeuzes die aan belang toenemen.
  • Industriële productie – Goud dat in technologie wordt gebruikt, nam met 9% toe naar het hoogste niveau sinds drie jaar. Elektronische toepassingen zijn onder andere LED’s, printplaten, DRAM-chips (voor dynamisch, willekeurig toegankelijk geheugen) en draadloze technologie voor auto’s, satellieten, 3D-imagingsensoren en smartphones.
  • Centrale banken – De vraag vanuit centrale banken nam toe met 82%, waarmee de wereldreserves op het hoogste niveau uitkwamen in dertig jaar. De grootste kopers in 2021 waren Thailand, India, Hongarije, Brazilië, Oezbekistan en Singapore. De trend om het aandeel goud in vreemde-valutareserves te verhogen, vindt wereldwijd plaats.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Verruimingen Fed stoppen…

Binnenkort is de kwantitatieve verruiming (QE) voorbij en zal de Fed de rentepercentages verhogen. Washington zal altijd aanzienlijke hoeveelheden geld van anderen blijven uitgeven, maar het ziet ernaar uit dat de steunpakketten van miljarden dollars nu ook worden stopgezet. Door kwantitatieve verruiming heeft de Fed de particuliere sector verdrongen en financieren ze sinds 2010 meer dan 50% van de totale financieringsbehoefte van de overheid. Ook bezit de Fed meer dan 30% van alle federaal verzekerde, door hypotheken gedekte effecten. Al deze stimuleringsmaatregelen hebben de markten ontregeld, inclusief de prijssignalen die aan beleggers worden gestuurd. De yield curve is bijvoorbeeld afgevlakt in een tijd met stijgende inflatieverwachtingen, iets wat tegengesteld is aan wat er in eerdere inflatiecycli is gebeurd. De laatste keer dat de reële rentes zo negatief waren als in 2021 was in 1974, een jaar waarin de S&P 500 Index (SPXTR)3 met 37% daalde. Maar in 2021 groeide diezelfde door maatregelen gestimuleerde index met 29%.

Mogelijk steun nodig voor markten

De totstandbrenging van een economie zonder stimuleringsmaatregelen heeft ertoe geleid dat veel grote aandelenindices daalden in januari. De volatiliteit van het nieuwe jaar lijkt een voorbode te zijn van een jaar van buitengewone onzekerheid, nu het financiële systeem terug moet naar normaal. Als deze overgang lukt, zal dit leiden tot jarenlange rentewijzigingen van 25 basispunten en het afstoten van miljarden aan staatsobligaties en door hypotheken gedekte effecten. We betwijfelen of het systeem terug kan gaan naar normaal zonder meer en mogelijk zelfs extreme marktvolatiliteit en onbedoelde gevolgen.

Tot nu toe heeft goud de marktvolatiliteit weten te ontwijken. De prestaties in januari waren niet bijzonder en bleven rond $ 1.800 hangen, net als ze al een jaar lang doen. In zo’n markt is ‘niet bijzonder’ misschien juist wel goed. Maar we verwachten dat we in 2022 meer te zien krijgen van goud. Wij verwachten dat het beter zal presteren, naarmate de risico’s van een verkrappende Fed toenemen en naarmate andere inflatiefactoren blijven toenemen.

Geen tekort aan aanbodtekorten

Volgens de Wall Street Journal breiden de opstoppingen in de havens zich uit naar de Oostkust, terwijl de rij schepen die wachten om de havens van Zuid-Californië binnen te varen in januari een record heeft bereikt. De voorraad halfgeleiderchips van Amerikaanse bedrijven is verder gedaald tot minder dan vijf dagen. McDonald’s Corp. verwacht dat de groeipercentages in Amerika voor de prijzen van voedsel, papier en andere materialen ongeveer zullen verdubbelen dit jaar. Ook zijn de meeste buitenlandse bedrijfsinvesteringen niet bedoeld voor het verhogen van de productie. De United Nations Conference on Trade and Development toonde dat het aantal projecten die bedoeld waren om de capaciteit te verhogen, in 2021 ver onder het niveau van 2019 bleef. Buitenlandse investeringen worden gebruikt om bestaande bedrijven te kopen en niet voor greenfieldprojecten waarmee de productie kan worden verhoogd.

Geschiedenisles over de pandemie: Inflatie

De laatste pandemie die qua dodelijkheid te vergelijken is met de huidige, brak meer dan een eeuw geleden uit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is de enige pandemie waar we een vergelijking mee kunnen maken. De uitgaven aan die oorlog zijn waarschijnlijk ongeveer gelijk aan de uitgaven die nu worden gedaan om het coronavirus te bestrijden. De inflatie nam toe tot 18% in 1918, 14,6% in 1919 en 15,6% in 1920. Hoewel we na deze pandemie geen inflatie met dubbele cijfers verwachten, zal het financiële systeem gedurende langere tijd niet terug kunnen keren naar de normale situatie als de inflatie een aantal jaar verhoogd blijft. Dit kan er wel toe leiden dat er een omgeving ontstaat waarin goud en goudaandelen kunnen floreren.

Door: Joe Foster, Portfolio Manager, Gold Strategy

 

De NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) is een aangepaste marktkapitalisatiegewogen index die bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de goudmijnbouw.

De MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) is een op regels gebaseerde marktkapitalisatiegewogen en voor free-float gecorrigeerde index die bestaat uit een internationaal universum van beursgenoteerde small- en mid-capbedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen uit goud- en zilvermijnbouw, of eigenaar zijn van vastgoed dat deze potentie heeft, of primair investeren in goud of zilver.

3S&P 500 Index (SPXTR) is een aandelenindex die het rendement volgt van 500 grote bedrijven die zijn genoteerd aan aandelenbeurzen in de Verenigde Staten

NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen (‘ICE Data’) en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het “Fonds”) in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het “Subfonds”). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen (‘ICE Data’), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam ‘ICE Data’ en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

MVIS® Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MVIS (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEckTMJunior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MV Index Solutions GmbH. MV Index Solutions GmbH doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggingen in het fonds.

De S&P 500 Index (de ‘Index’) is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of zijn gelieerde bedrijven en is in licentie genomen voor gebruik door VanEck Associates Corporation. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of gehele herdistributie of reproductie zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC is verboden. Ga naar www.spdji.com voor meer informatie over de indices van S&P Dow Jones Indices LLC. S&P® is een gedeponeerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, de aan hen gelieerde ondernemingen, noch hun externe licentieverleners verstrekken expliciete of impliciete garanties of waarborgen over de mogelijkheid van een index om de beleggingscategorie of marktsector die ze worden geacht te vertegenwoordigen, nauwkeurig weer te geven. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, hun gelieerde ondernemingen noch hun externe licentieverleners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van enige index of van de daarin opgenomen gegevens.


Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen “VanEck”) wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.