--- ---

Na de recente verdere verzwakkingen wist de AEX vorige week zijn neerwaartse weg niet te vervolgen. De trend blijft echter neerwaarts gericht en een volgende lagere top lijkt in de maak te zijn.

De afgelopen drie handelsweken bewoog de AEX tussen het dalende 50-daags gemiddelde en het afvlakkende 200-daags gemiddelde. De afstand tussen deze gemiddelden wordt langzaam kleiner. Drie weken geleden brak de AEX voor het eerst sinds april dit jaar neerwaarts door het 50-daags gemiddelde. Dit zorgde toen voor de bevestiging van een 1e lagere top in het kortetermijnbeeld bij 569,20. Ruim een week geleden werd ook het 200-daags gemiddelde onder druk gezet. Na enkele intraday speldenprikjes hieronder sloot hij ook 1 handelsdag onder dit gemiddelde. Deze beweging was echter van korte duur en medio vorige week werd het herstel weer ingezet. De bewegingen blijven echter beperkt in het kortetermijnbeeld. Ook het doorbreken van een dergelijk gemiddelde is vaak een proces dat enige tijd in beslag kan nemen. Het 200-daags gemiddelde is momenteel te vinden bij 547,30. Het neerwaarts gerichte 50-daags gemiddelde ligt vandaag bij 558,60. Zolang de AEX boven het 200-daags gemiddelde weet te blijven in de komende tijd, is een hertest van het 50-daags gemiddelde een reële mogelijkheid voor de vorming van een volgende lagere top. Toch moeten we zeer alert blijven op nieuwe verslechteringen en toppatronen in de AEX. Ik acht de kans op een neerwaartse versnelling binnenkort realistisch. Opvallend is overigens dat veel andere Europese indices onder hun 200-daags gemiddelde bleven in de afgelopen weken, in tegenstelling tot de AEX.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 6 juli 2018

Doorbraak bodemzone 516 – 517 in 2e helft van dit jaar?
In het middellangetermijnbeeld is er weinig veranderd. Deze trend blijft neerwaarts gericht. De lange en in 2009 gestarte trend is nog steeds opwaarts gericht. De onderkant (stijgende bodemlijn) van deze lange trend ligt momenteel net onder de 500-puntengrens. Toch neemt de kans toe dat deze trend ook in zijn eindfase is aanbeland. Vooral in indices als de DAX en de STOXX europe 600 komt deze onderkant van de lange stijgende trend steeds dichterbij en zijn er zeer grote toppatronen in ontwikkeling en veelal in de afrondende fase. Zolang deze lange opgaande bodemlijnen niet worden gebroken, blijft de stijgende langetermijntrend intact. In het middellangetermijnbeeld zien we sinds begin dit jaar al een groot topvormingsproces in ontwikkeling. Daarbij werden eind januari een zogenoemde blow-off fase en de sinds februari 2016 stijgende trend neerwaarts afgerond. Hierop volgde de 1e grotere correctie sinds begin 2016, een vrije val beweging van precies 10%. Na 2 beperkte herstelbewegingen werd uiteindelijk een drievoudige bodemzone gevormd bij 516 – 517. De 3e test van deze bodemzone eind maart was het startpunt van een steile opgaande beweging die 2 maanden duurde en geen tegenreacties kende. Deze beweging zorgde voor een hertest van de eerdere jaartop bij 572,80 en bijna een hertest van de voormalige 2 jaar durende stijgende bodemlijn. Er werd uiteindelijk een dubbele top gevormd bij 572,80. Beide toppen (januari en mei) gingen gepaard met de vorming van belangrijke toppatronen. Bij de 1e top werd een bearish engulfing op de maandgrafiek gevormd en bij de 2e top een shooting star op de maandgrafiek en een dark cloud cover op de weekgrafiek. Ook zien we duidelijke overeenkomsten qua de bewegingen als qua de tijd met het grote topvormingsproces in 2015. Deze zorgde destijds voor een krachtige neerwaartse beweging van 25%. Ik verwacht in de komende maanden dan ook een hertest van de drievoudige bodemzone bij 516 – 517 maar de kans is naar mijn mening reëel dat de AEX verder zal doorzakken tot onder deze bodemzone in de 2e helft van dit jaar.

Alert zijn op topvormingsignalen in het zeerkortetermijnbeeld
In het kortetermijnbeeld werd na de vorming van de dubbele top bij 572,80 een nieuwe daling ingezet (na de doorbraak onder de zeer steile en 2 maanden durende opgaande bodemlijn). Als we kijken naar de laatste twee maanden zien we nu een patroon van lagere toppen. De 1e top werd bij 572,80 geplaatst waarna lagere toppen bij 569,20 en 560,35 op de borden werd gezet. De huidige opleving vanaf een lagere bodem kan naar mijn mening zorgen voor een volgende lagere top. De top tot op heden van deze opleving werd eind vorige week bij 556,20 geplaatst. Dit is de eerste weerstand. Daarboven ligt bij 558,60 nog het 50-daags gemiddelde. Buiten deze lagere toppen zien we ook een hoofd-schouderpatroon in de AEX dat recent al werd geactiveerd onder de neklijn van 550,40. Vanuit dit patroon is voor de komende anderhalve maand een koersdoel te berekenen van 528. De huidige opleving zorgt niet voor een verandering van deze situatie. Mocht de AEX boven zowel het 50-daags evenals de vorige lagere top van 560,35 terecht komen, dan lijkt een langer durende en brede consolidatiefase te ontstaan voordat de neerwaartse weg kan worden vervolgd. Toch acht ik de kans reëel dat de neerwaartse weg op korte termijn kan worden vervolgd. 1e steunpunt ligt bij de bekende 550,40 met vlak daaronder bij 547,30 het 200-daags gemiddelde. Verder werd in de afgelopen weken een drievoudige nieuwe steun ontwikkeld in de zone 543,90 – 544,10. Zodra de AEX structureel onder het 200-daags gemiddelde weet te sluiten, kan de neerwaartse druk snel toenemen richting de 541 tot de brede nog openstaande gap rond de 530 – 533.

Visie technische analyse

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong550,40 / 547,30 / 543,90 / 541556,20 / 557,50 / 558,60 / 560,35

 

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie