--- ---

Met een intraday-top gisteren bij 543,40 bleef de herstelbeweging in de afgelopen dagen zeer beperkt. Hierdoor blijft de neerwaartse versnelling intact en kan de neerwaartse druk weer verder worden opgevoerd.

Neerwaartse druk verder opvoeren richting lagere niveaus

De vrije val van 28 punten vorige week stopte bij de 533,90. Deze bodem werd afgelopen vrijdag op de borden gezet, waarbij ook een bodempatroon werd gevormd. Het betrof hier een hammer. Maandag volgde de afronding van een tweede patroon, een bullish engulfing. Tesamen met de oversold conditie in de RSI en deze gevormde bodempatronen in de daggrafiek mocht een herstelbeweging worden verwacht voor de vorming van een volgende lagere top. Deze herstelbeweging stokte tot op heden onder de voormalige junibodem, het eerste weerstandsniveau in de AEX bij 544. Ondanks de nog steeds relatief grote daguitslagen zagen we de afgelopen twee handelsdagen toch de nodige twijfel in de markt over het vervolg in de komende week. Dit is te zien aan de gevormde patronen. Er werden namelijk meerdere doji’s gevormd. Bij dergelijke patronen ligt de slotkoers relatief dicht bij de openingskoers waardoor de body van de candlestick klein blijft. Zolang de bullish engulfing echter niet wordt opgeheven, blijft een verder herstel mogelijk in de komende week, maar deze kans is wel kleiner geworden. Ik acht de kans reëel dat de neerwaartse druk in de komende dagen weer verder wordt opgevoerd en de bodem van eind vorige week bij 533,90 onder druk gezet kan worden. Pas boven de voormalige junibodem van 544 mag een verder herstel worden verwacht richting de 550 tot mogelijk het neerwaarts draaiende 200-daags gemiddelde bij 551,70.

Alle seinen staan op rood
De trends in meerdere tijdstermijnen zijn neerwaarts gericht. Deze trendwijziging in het middellangetermijnbeeld vond eind januari plaats toen de AEX na een kortstondige blow-off fase onder de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn brak op de logaritmische maandgrafiek. Sinds die tijd is er sprake van een groot topvormingsproces dat vergelijkbaar is met het topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. Er is tot op heden een drievoudige top gevormd rond de 574 waarbij elke top zorgde voor een daaropvolgende correctieve beweging en de vorming van toppatronen in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en de maand augustus werd afgesloten met een dark cloud cover. Hierdoor is een krachtige weerstandszone ontstaan waarna ik recentelijk voor het eerst in zeer lange tijd mijn langetermijnvisie heb verlaagd naar Neutral. Ik acht de kans nog steeds realistisch dat de sinds 2009 stijgende trend in zijn eindfase is aanbeland en in de komende maanden deze trend definitief kan worden verlaten, iets wat we al in meerder indices zagen gebeuren in de afgelopen maanden. De AEX bevindt zich vanaf de top bij 576,90 momenteel in de 3e correctie van dit jaar die naar mijn mening kan uitgroeien tot een (zeer) forse correctie in de komende tijd. Dit signaal werd gegeven toen de AEX door de sinds maart stijgende bodemlijn brak die liep langs de dieptepunten (516 en 544) van de vorige correcties. Inmiddels bevindt de AEX zich voor het eerst in lange tijd weer onder zijn 200-daags gemiddelde en werd de bodem van de vorige correctie bij 544 al neerwaarts gebroken. Ook werd een hoofd-schouderpatroon afgerond met de doorbraak onder de neklijn bij 550. Een klassieke terugtest naar deze neklijn blijft nog steeds mogelijk, maar deze kans is wel afgenomen. Eerste weerstand ligt nu bij 544 waarboven de 550 ligt. Aan de onderkant ligt de bodem bij 533,90 als eerste steunpunt in de markt. Daaronder ligt de in april gevormde en nog openstaande opwaartse gap tussen de 529,40 en 533,60. De eerste test van deze gap werd eind vorige week nog afgeslagen maar ik acht, na dit zeer beperkte en niet overtuigende herstel in de afgelopen dagen, steeds groter worden dat deze gap in de komende week mogelijk al gesloten kan worden. Deze gap is de laatste belangrijke steun tot aan de volgende doelzone, de meervoudig gevormde bodemzone uit het 1e kwartaal bij 516 – 517. Maar zelfs een beweging daaronder acht ik nog steeds mogelijk in de laatste periode van dit jaar. Kortom het herstel bleef zeer beperkt en niet overtuigend en de kans is groot dat de neerwaartse druk weer verder toeneemt in de komende handelsdagen.

Xetra DAX: steeds meer neerwaartse druk, einde bullmarkt in zicht.
De Duitse graadmeter Xetra DAX vormde in de periode september 2017 – januari 2018 een meervoudige toppenzone rond de 13.500 – 13.600. In de rest van 2018 zagen we geen test meer van deze zone, alleen steeds lagere toppen. Als we kijken naar de langetermijntrend sinds 2009 dan brak de DAX eind vorige week voor de eerst keer door deze cruciale langetermijnsteunlijn. Dit is een proces dat enige tijd in beslag kan nemen. Deze bodemlijn is momenteel te vinden bij 12.012. De herstelbeweging van de afgelopen dagen bleef ook zeer beperkt. Hij bleef daarbij onder zijn eerdere bodems uit juni en augustus die bij 12.120 zijn te vinden. Dit betekent dat de neerwaartse kracht intact blijft, ook in het kortetermijnbeeld. Het dieptepunt van de afgelopen handelsdagen ligt bij 11.865. Hiermee testte hij ook de neklijnzone van een groot sinds vorig jaar in ontwikkeling zijnde hoofd-schoudertoppatroon. Deze neklijn ligt in de zone 11.750 – 11.900. Een doorbraak onder deze neklijn zou het patroon activeren en het definitieve einde betekenen van de bullmarkt sinds 2009. Ik acht de kans groot dat deze neerwaartse doorbraak in de komende weken doorgang zal vinden. Buiten de 12.120 is verder nog weerstand te vinden in het kortetermijnbeeld bij 12.460 en de vorige top bij 12.600. Ik verwacht dat deze niveaus niet behaald zullen worden en de neerwaartse druk steeds verder wordt opgevoerd.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortNeutral533,70 / 529,40 / 528 / 516-517544 / 550 / 551,70 / 558,70 / 565,60
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie