Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink -maandag, 25 februari 2019

AEX Stijgende wig in ontwikkeling

Ondanks dat de jaartop van 2019 afgelopen vrijdag opnieuw iets werd verhoogd naar 543, lijken er toch de nodige vermoeidheidsverschijnselen op te treden. Een neerwaartse bevestiging is echter noodzakelijk.

Inmiddels is de huidige herstelbeweging al 2 maanden onderweg vanaf de 472,20 bodem van 27 december.  Met een jaartop bij 543 afgelopen vrijdag betekent dit een stijging van 70 punten in 2 maanden tijd. Dit is een van de sterkste stijgingen in een dergelijk kort tijdsbestek van de afgelopen jaren. Hiermee werd ook al een groot deel van de sinds juli vorig jaar dalende trend teniet gedaan. De gehele daling sinds de juli-top bij 576,90 bedroeg namelijk ruim 104 punten. In de maand december vond nog een krachtige neerwaartse beweging plaats vanaf de 530 top tot aan de 472,20. Destijds werd echter ook een dalende wig gevormd, een positief omkeerpatroon. De doorbraak door de betreffende toppenlijn van dit patroon begin januari zorgde voor het startsein van een krachtige herstelbeweging. Tegen mijn verwachting in werd uiteindelijk de sinds juli vorig jaar dalende toppenlijn opwaarts gebroken. Dit zorgde voor een aanzienlijk verder opwaarts potentieel. Ik gaf in mijn jaaranalyse voor 2019 (eind vorig jaar) al aan dat in 2019 krachtige tegenreacties mochten worden verwacht. Dit neemt niet weg dat de huidige beweging zeer krachtig is en forser doorzet dan verwacht. Toch is dit naar mijn mening niet het begin van een nieuwe bullmarkt, nadat de eerdere en bijna 10 jaar durende bullmarkt in het laatste kwartaal van vorig jaar neerwaarts werd gebroken. Deze herstelbeweging zal naar mijn mening zorgen voor een volgende lagere top die het startsein zal zijn voor een volgende neerwaartse beweging. Het zal door de huidige kracht in de markt wel aanzienlijk langer gaan duren voordat de bodems onder andere bij 472,20 weer onder druk kunnen worden gezet. Maar ik verwacht dat de neerwaartse langere trend in 2019 wel een vervolg zal krijgen.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 22 februari 2019

Zeer steile opgaande beweging dit jaar in het kortetermijnbeeld, veel overeenkomsten met situatie in 2007 - 2008
Als we kijken naar de huidige bewegingen zien we veel overeenkomsten met de bewegingen die in de jaren 2007 – 2008 plaatsvonden. Destijds werd een belangrijke top bij 564 geplaatst in 2007, een top die de start van de destijds 2 jaar durende bearmarkt aangaf. Daarna viel de AEX 160 punten terug naar 400 in 2008. Hierop volgde een zeer krachtige herstelbeweging tot aan de 500 punten. Dit zorgde destijds ook voor een tijdelijke opwaartse doorbraak boven het 200-daags gemiddelde. Deze vergelijkbare bewegingen zien we momenteel ook, waarbij de AEX nu ruim een week boven het 200-daags gemiddelde noteert. Zolang de onderkant van de huidige herstelbeweging niet structureel wordt gebroken, blijft er in het kortetermijnbeeld echter nog meer opwaartse ruimte aanwezig. Volgende belangrijke weerstandszone is bij 551 – 554 te vinden. Hier liggen onder andere de toppen van oktober vorig jaar. Dit was destijds een belangrijke lagere top. Het jaar 2018 was daarbij een klassiek overgangsjaar. Ruim een jaar geleden vond een laatste versteiling plaats waarna een top in januari bij 574 werd gevormd. Dit was de 1e top rond dit niveau van 2019 waarna de sinds 2016 stijgende versteilingsfase in het langeretermijnbeeld neerwaarts werd gebroken. Deze startte bij 378 in februari 2016. Deze beweging zorgde toen voor een stijging van ruim 50% in 2 jaar tijd. Tijdens deze opwaartse bewegingen vonden slechts enkele kleine tegenreacties plaats van 5% tot 6% die door veel beleggers steeds werden gezien als ‘zware’ correcties. Hierdoor bereikte de euforie onder beleggers zeer hoge niveaus, een situatie die we momenteel ook in de markt zien. Uiteindelijk werd in de eerste 6 maanden van 2018 een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. Deze toppenzone maakte verder deel uit van een 9 maanden durende topformatie die onder de zone 516 – 517 werd afgerond waarna ook eind vorig jaar de sinds 2009 stijgende bodemlijn werd gebroken. In veel andere Europese indices zagen we al eerder deze neerwaartse doorbraken en werden juist zeer grote en langdurende hoofd-schouderpatronen gevormd en afgerond. De definitieve nieuwe contouren van een nieuwe en minder steile neerwaartse trend moeten nog vorm krijgen. Maar ik acht de kans groot dat in de loop van dit jaar de neerwaartse langere trend een vervolg zal krijgen naar lagere bodems onder de 472,20.

Ondanks hogere toppen, zijn wel de nodige vermoeidheidsverschijnselen te zien
Als we kijken naar de situatie van de afgelopen weken dan zien we nog steeds een verder oplopende kortetermijntrend, maar vlakt deze wel af. Ondanks de hogere toppen in het kortetermijnbeeld zien we ook vanuit de technische indicatoren de nodige waarschuwingssignalen. Zo gaf de MACD eind vorige week een neerwaartse crossing op het toppenniveau van de afgelopen jaren. Ook de RSI testte enkele weken geleden zijn toppen van de afgelopen jaren en vormt de laatste 2 weken juist een lagere top. Dit zorgt voor negatieve divergentie. Daarbij droogt de koopdruk steeds verder op. Toch moeten de definitieve topsignalen vanuit de grafiek zelf komen en zolang die niet plaatsvinden, blijft een verdere stijging mogelijk. Weerstand is nu te vinden bij de bovenkant van een stijgende wig (544,70) en de zone 551 – 554. De bovenkant van het sinds eind december smalle stijgende trendkanaal ligt hier al aanzienlijk boven. Hierdoor is ook te zien dat de nodige vermoeidheid optreedt. Afgelopen vrijdag brak de AEX al kort onder de opgaande bodemlijn van dit steile opgaande trendkanaal. Deze is vandaag bij 541,70 te vinden. De onderkant van de sinds begin februari aanwezige stijgende wig (bodems stijgen sneller dan de toppen) ligt vandaag bij 540. Pas een structurele doorbraak hieronder met bevestiging uiteindelijk onder de meest recente bodems bij 533 – 533,50 zorgt voor bevestiging van een top. Zolang deze bewegingen niet plaatsvinden blijft een verdere verhoging van de jaartop realistisch en mogelijk.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort541,70 / 540 / 538 / 533 - 534544 / 544,70 / 551 / 554

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

augustus 21, 2019

AEX 21 augustus 2019 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

augustus 21, 2019

Heeft Trump gelijk: is EU erger dan China? • Z zoekt uit

augustus 21, 2019

BNP 21 8Wachten op de centrale banken | 21 augustus 2019 | Markets Update van BNP Paribas Markets

augustus 20, 2019

AEX 20 augustus 2019 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
21 aug 16:56 Marco Knulst

HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corp gevestigd in het VK

20 aug 13:27 Bas Heijink

AEX op weg naar lagere niveaus Bas Heijink

20 aug 13:50 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: The hard road ahead for oil

20 aug 12:36 Stefaan Casteleyn

Zal de ECB aandelen kopen ?

17 aug 15:43 Nico Bakker

NN Group in de rebound