Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink -vrijdag, 26 juli 2019

Bas Heijink: AEX richting 600?

Met een krachtige opwaartse beweging en een opwaartse gap brak de AEX begin deze week door de zware weerstandszone. Tijdelijk overshoot? Of op weg naar 600 – 610?

Vanwege de vakantieperiode zal er in de komende weken geen technische analyse verschijnen. Over 3 weken zal ik de eerstvolgende technische analyse weer publiceren. Wat mogen we in de komende weken verwachten en waar liggen de belangrijkste richtpunten en kantelpunten? De doorbraak door de zone 572 – 577, en dan met name de beweging boven de 577, zorgt voor een verdere verbetering in het korte- en middellangetermijnbeeld.  In het langetermijnbeeld is naar mijn mening nog geen wijziging opgetreden. We hebben in het verleden tijdens een grote topvormingsprocessen vaker een tijdelijke opwaartse doorbraak en overshoot gezien. Het is naar mijn mening dan ook de vraag hoelang deze doorbraak stand zal houden. In principe is met deze doorbraak ruimte gecreëerd naar de volgende weerstandszone van 600 – 610. We moeten terug naar de jaren 1999 – 2001 om deze niveaus op de borden te zien. Opvallend is dat de huidige doorbraak in de AEX boven de toppen van de afgelopen 18 maanden niet terug te zien is in veel andere indices. Indices als de STOXX Europe 600, de Xetra DAX, de Nikkei en voorlopende indices als de DJ Transport Index noteren nog steeds ruim onder hun eerdere toppen en geven een ander technisch beeld aan dan de AEX. Met de doorbraak boven de 577 en zolang er geen verslechteringen optreden in het korte- en middellangetermijnbeeld is de weg voor de komende weken open komen staan voor in principe een test van de zone rond de 600 – 610. Maar een terugval tot onder de voormalige toppenzone 572 – 577 zorgt ervoor dat de kans toe is genomen dat er slechts sprake was van een tijdelijke overshoot.

Grafiek AEX-index op dagbasis

aex 26-7

Bron: Reuters Metastock XV, 25 juli 2019


Nieuwe stijgende bodemlijn langs bodems van 472,20 en 534,50 ligt vandaag bij 557
Een van de belangrijkste redenen voor een terughoudende visie was de neerwaartse doorbraak in het laatste kwartaal van vorig jaar onder de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Hiermee werd de bijna 10 jaar durende bullmarkt destijds afgebroken wat zorgde voor een nieuwe situatie in de aandelenmarkten voor mogelijk een lange tijd. Veel indices braken destijds cruciale (opgaande) steunpunten. Deze beweging kreeg dit jaar echter geen vervolg. In tegendeel zelfs, vanaf de decemberbodems werd in de meeste indices een zeer krachtige opgaande beweging gestart. Deze zorgde in de eerste vier maanden van dit jaar voor een zeer krachtige stijging zonder noemenswaardige tegenreacties. Alleen in maart vonden een tweetal terugvallen plaats van minder dan 3%. In mei werd na de 4e test van de zone 572 – 577 de 1e correctie van dit jaar gestart. In de AEX was toen een daling te zien van bijna 40 punten tot aan de 534,50. Hiermee werd toen zowel het 200-daags gemiddelde teruggetest evenals het 1e (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging in de eerste vier maanden van dit jaar. Hier werd een belangrijke bodem geplaatst waarna een nieuwe opgaande beweging werd gestart. Deze beweging blijkt nog steeds niet ten einde te zijn. Met de doorbraak boven de 577 is nu een nieuwe stijgende middellangetermijnbodemlijn te trekken die loopt langs de 472,20 (december 2018) en de mei-bodem van 534,50. Vandaag ligt deze opgaande steunlijn bij 557 en deze steunlijn loopt wekelijks ongeveer 3 indexpunten op. Met de doorbraak door de 577 is dit nu het te breken niveau voor de komende tijd om de huidige krachtige opgaande beweging af te breken. Zolang dat niet gebeurt, blijven hogere niveaus mogelijk in de komende tijd. Het zal dus aanzienlijk langer gaan duren voordat een krachtige neerwaartse beweging wordt hervat.

Grote bearish engulfing gevormd op de daggrafiek. Onder de 572 – 574 eerste verzwakking
De aandelenmarkten blijven momenteel bewegen in een steeds euforischere omgeving. Vanuit de technische indicatoren is verder een situatie van negatieve divergentie te zien, ofwel de AEX zelf maakt hogere toppen terwijl de MACD en RSI lagere danwel gelijke toppen maken. Verder zien we dat de intermarktindicatoren (zoals rente, goud, olieprijs) nog steeds een zeer wisselend vooruitzicht geven voor de aandelenmarkten. Kijken we naar het kortetermijnbeeld dan werd gisteren een hoogste jaartop bereikt bij 586,30 met een dagbeweeglijkheid van ongeveer 10 indexpunten. Dit zorgde uiteindelijk voor de vorming van een grote bearish engulfing op de daggrafiek waarbij ook de eerdere opwaartse gap van afgelopen dinsdag werd gesloten. Om te kunnen spreken van een tijdelijke overshoot is het belangrijk dat de AEX binnen enkele dagen weer onder de zone 572 – 577 terecht komt. Anders kan alleen worden gesproken van een terugtest naar deze zone waarna de opwaartse beweging weer wordt voortgezet. Tot aan de zone 600 – 610 zijn er slechts enkele weerstanden te vinden, namelijk bij de top van de bearish engulfing van 586,30 en de 595. Onder de toppenzone (april en begin juli) van 572 – 574 lijkt er sprake van een overshoot te zijn geweest. Daaronder liggen dan nog steunpunten bij 564,50, de 562,20 en het opgaande 50-daags gemiddelde van 559,80. Belangrijkste te breken niveau is de nieuwe stijgende bodemlijn sinds december van nu 557. Daaronder lijkt een top te zijn gezet en mag een krachtige neerwaartse vervolgbeweging worden verwacht. Voor de komende drie weken moeten we dus bezien of deze opgaande bodemlijn onder druk gezet kan worden of dat de AEX de zone 600 – 610 zal gaan testen.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort572 – 574 / 564,50 / 562,20 / 559,80586,30 / 595 / 600- 610

 

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

augustus 22, 2019

AEX 22 augustus 2019 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

augustus 22, 2019

Komt de volgende crisis uit Hongkong? • Z zoekt uit

augustus 22, 2019

Effecten lagere rentestanden

augustus 22, 2019

Private video

Columns

Nieuw
22 aug 16:48 Matthijs Kok

Kraft Heinz: Rood als Ketchup

21 aug 16:56 Marco Knulst

HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corp gevestigd in het VK

20 aug 13:27 Bas Heijink

AEX op weg naar lagere niveaus Bas Heijink

20 aug 13:50 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: The hard road ahead for oil

20 aug 12:36 Stefaan Casteleyn

Zal de ECB aandelen kopen ?