--- ---

In het kortetermijnbeeld lijkt afgelopen week een lagere top te zijn gevormd bij 566. Om de correctieve beweging te bevestigen en de volgende fase te starten, is  nog wel een slotbeweging onder de 550,40 nodig.

In het middellange tot langere technische beeld lijkt de AEX nog steeds bezig te zijn met een groot topvormingsproces. In januari dit jaar werd de jaartop verder verhoogd naar een niveau van 572,80. Hiermee werd mijn volgende langetermijndoel van 564 gebroken. Deze top werd echter gevormd tijdens een blow-off beweging. Deze bewegingen zagen we in bijna alle indices. Dit zijn vaak zeer steile opwaartse kortetermijnbewegingen die enkele weken duren en plaatsvinden aan het einde van een stijgende langere trend. Na de vorming van deze jaartop werd de blow-off fase neerwaarts gebroken waarna ook de opgaande trend sinds begin 2016 (vanaf de 378) werd gebroken. Deze 2 jaar durende opgaande trend kende slechts een klein aantal zeer beperkte correctieve tegenreacties. Elke tegenreactie bedroeg maximaal 5% tot 6%. In 2017 vonden zelfs slechts twee van deze tegenreacties plaats. In totaal zorgde deze 2 jaar durende opgaande beweging voor een stijging van ruim 50% (bijna 200 punten). Daarbij zagen we vooral in andere indices steeds meer opwaartse versteilingen. Na de afronding van deze 2 jaar durende stijging vond een vrije val van precies 10% plaats terwijl in veel andere indices een tegenreactie van 13% tot 15% plaatsvond. De herstelbewegingen die hierna plaatsvonden waren in eerste instantie nog beperkt, maar in de afgelopen twee maanden vond een zeer krachtige herstelbeweging plaats.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 8 juni 2018

Cocktail aan topvormingssignalen
De herstelbeweging in de maanden april en mei (vanaf de bodem bij 516 op 23 maart) zorgde uiteindelijk voor een precieze hertest van de jaartop bij 572,80. Deze herstelbeweging was aanzienlijk krachtiger dan ik 2 maanden geleden had verwacht. De eerste 2 herstelbewegingen zorgden namelijk voor de vorming van een dubbele lagere top in de zone 539,75 – 541. Toch valt deze herstelbeweging in een andere technische situatie dan de vorming van de jaartop in januari. De stijgende middellangetermijntrend is gebroken en de recente herstelbeweging is te zien als (bijna) hertest van deze voormalige stijgende middellangetermijnbodemlijn. Ook zien we een cocktail aan topvormingssignalen. Buiten de gevormde dubbele top in het middellangetermijnbeeld werden er ook veel toppatronen gevormd. Zo werd op de maandgrafiek begin dit jaar een bearish engulfing gevormd. De recente hertest van de jaartop zorgde voor een shooting star op de maandgrafiek. Verder werd een dark cloud cover op de weekgrafiek gevormd. Als we verder kijken naar de technische indicatoren dan zagen we recent een hertest van de toppen van het afgelopen jaar. Hierna volgde een neerwaartse crossing in de MACD en een doorbraak onder de stijgende bodemlijn in de RSI. Ook de intermarktindicatoren wijzen nog steeds op het risicogevaar van een verder neerwaarts vervolg in de aandelenmarkten. De langere trends in onder andere de 10-jaars rente en de euro-dollar zijn opwaarts gericht, maar in de afgelopen periode was er sprake van een forse correctie tot aan belangrijke horizontale steunniveaus. Daar lijkt inmiddels de opwaartse weg weer te zijn hervat. Het grote topvormingsproces is dus nog steeds intact waarbij het huidige proces sterk lijkt op het proces in 2015. Destijds werd ook een dubbele top gevormd bij 505 – 510 waartussen ongeveer 5 maanden zat met een tussentijdse correctieve beweging. Daarna viel de AEX uiteindelijk ongeveer 25% terug tot aan de belangrijke langetermijnbodem bij 378 in februari 2016, destijds het startpunt van de in januari gebroken stijgende middellangetermijntrend.

Beweging onder de 550,40 is nodig voor bevestiging van een lagere top in het kortetermijnbeeld
Hoe ziet het technische beeld er in het kortetermijnbeeld nu uit? De 3e herstelbeweging vanaf de maartbodem bij 516 tot aan de mei-top van 572,90 lijkt te zijn afgerond. De steil opgaande bodemlijn werd neerwaarts gebroken waarna in de afgelopen week een lagere top lijkt te zijn gevormd. Deze top bij 566 ging gepaard met de vorming van een dubbel toppatroon, een shooting star en een hanging man op de daggrafiek. Een beweging boven de 566 zet de weg open richting een hertest van de dubbele 572,80 top. Pas een structureel slot hierboven, met bevestiging vanuit andere indices, zou meer opwaartse ruimte vrijmaken. In dat scenario bestaat nog steeds de kans dat het slechts gaat om een volledige terugtest naar de voormalige (sinds begin 2016) stijgende bodemlijn die momenteel rond de 585 ligt. Toch acht ik deze kans beperkt. Ik verwacht na de neerwaartse afronding van de stijgende kortetermijntrend dat de neerwaartse weg in de komende tijd wordt hervat en de druk naar lagere jaarbodems (onder de zone 516 – 517) nog steeds realistisch is in de 2e helft van 2018. Om de toppatronen verder te bevestigen is een beweging in de komende week onder de meest recente bodem van 550,40 nodig. Daaronder wordt tevens een hoofd-schouderpatroon afgerond met een te berekenen koersdoel van 528. Eerste steun ligt momenteel bij het oplopende 50-daags gemiddelde van nu 554,30. Zolang de AEX in de komende week boven de 550,40 weet te blijven, blijft de kans op een volgende hertest van de jaartop bij 572,80 mogelijk. Toch moeten we alert blijven om meer signalen van verzwakking in het kortetermijnbeeld en een krachtig neerwaarts vervolg in de komende tijd.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong557,50 / 554,30 / 550,40 / 548,60564 / 566 / 572,80 / 579,50 / 585
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie