--- ---

De eerste neerwaartse speldenprik werd afgelopen vrijdag uitgedeeld in het stijgende middellangetermijnbeeld. De AEX brak door de langere stijgende bodemlijn. Bevestiging van een doorbraak dient echter nog plaats te vinden.

Nog geen bevestiging onder meest recente bodem bij 534,60

De AEX zal vandaag met een forse opwaartse beweging starten. Daarmee wordt de neerwaartse doorbraak van afgelopen vrijdag direct weer opgeheven. Afgelopen vrijdag brak de AEX namelijk door de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn. Er is echter een structurele doorbraak hieronder nodig om een forsere correctie te starten. In dat scenario kan een krachtige neerwaartse versnelling worden gestart. Deze opgaande bodemlijn ligt momenteel rond de 537,50 en daarmee bijna gelijk aan de voormalige jaartop uit mei van 537,80. Ik gaf eerder al aan dat bevestiging voor een dergelijke doorbraak zou plaatsvinden zodra ook de meest recente bodem bij 534,60 neerwaarts zou worden gebroken. De AEX vormde echter een bodem bij 535,30. Hierdoor is het nog te vroeg om te spreken van een definitief lagere top die recentelijk werd gevormd bij 546,60. In de daggrafiek heb ik echter al wel een dalende toppenlijn ingetekend die loopt langs de dubbele jaartop bij 557,40 en de recent lagere top bij 546,60. Deze is momenteel te vinden bij 545. Een opwaartse doorbraak door deze lijn zou echter mijn neerwaarts gerichte kortetermijnvisie niet veranderen. Het huidige topvormingsproces wordt pas definitief beëindigd zodra zowel de jaartop bij 557,40 evenals de zware weerstand bij 564 opwaarts worden gebroken. In dat scenario wordt de volgende fase in de stijgende langetermijntrend gestart en ontstaat ruimte naar de volgende opwaartse langetermijndoelen van 590 en 610. Deze doelen liggen als volgende richtpunten in het langetermijnbeeld boven de markt.

Klassiek topvormingsproces
Als we kijken naar de afgelopen maand dat zien we een klassiek topvormingsproces in de AEX. Hij testte begin november op 6 punten na de zware weerstand van 564. Hier ligt de dubbele top uit 2007 wat tevens het startpunt bleek te zijn van een forse bearmarkt die de AEX destijds tot onder de 200 punten terugbracht in 2009. Deze bodem in 2009 was het startpunt van de huidige lange bullmarkt. Verder werd een dubbele top bij 557,40 gevormd met een dubbele toppatroon in de daggrafiek. De 1e top werd gevormd met een shooting star en de 2e top met een bearish engulfing. Hierna werd de weekgrafiek ook afgesloten met een bearish engulfing. Bij de vorming van deze dubbele top was er verder ook negatieve divergentie met de RSI te zien. Uiteindelijk werd de maandgrafiek vorige week afgesloten met een dark cloud cover. In alle tijdstermijnen werden dus toppatronen gevormd. Vlak na de vorming van de dubbele top werd ook de sinds augustus stijgende bodemlijn gebroken. Deze startte bij de 506-bodem en zorgde voor een stijging tot aan de verhoogd jaartop bij 557,40. Opvallend was de kracht van deze beweging, alleen in oktober vond een kleine tegenreactie plaats van ongeveer 1,5%.

Forse correctie komende periode is een realistisch scenario
In februari 2016 werd na een forse correctieve beweging van ongeveer 25% een bodem op de borden gezet bij 378. Dit was het startpunt van de huidige opgaande beweging. In december 2016 is deze beweging gaan versteilen vanaf de hogere middellangetermijnbodem destijds bij 445,65. In 2 etappes zonder correctieve tegenreacties werd de versteiling vormgegeven. De eerste beweging zorgde voor een stijging van 445,65 tot aan de 537,80. Na een 4 maanden durende consolidatiefase werd de 2e etappe gestart van 506 tot aan de 557,40. Het jaar 2017 is een jaar geworden met slechts een tweetal kleine correcties van 5% en 6%, iets wat we de afgelopen jaren niet veel hebben gezien. De huidige terugval blijft tot op heden beperkt tot slechts 4% (een mini-correctie). Toch verwacht ik dat in de komende periode er een structurele neerwaartse doorbraak zal plaatsvinden onder de sinds februari stijgende bodemlijn en er een forsere correctieve fase optreedt. Deze fase zal uiteindelijk uit kunnen monden in de vorming van een belangrijke volgende middellangetermijnbodem. Ondanks alle toppatronen en de nog steeds hoge euforie in de markt, is een structurele doorbraak onder de genoemde stijgende bodemlijn van 537,50 nodig met bevestiging onder de 534,60 -bodem.

Bevestiging onder bodem van 534,60
In het kortetermijnbeeld werd afgelopen vrijdag het opwaartse vlagpatroon (kort en smal stijgend trendkanaal) neerwaarts gebroken. Daarbij brak hij ook zowel de voormalige mei-top (537,80) evenals de langere stijgende bodemlijn (537,50). Wel bleef hij nipt boven de vorige bodem (534,60). Vandaag zal een krachtige herstelbeweging bij opening worden ingezet. De eerste weerstand is bij het afvlakkende 50-daags gemiddelde te vinden van 543,30. Daarboven ligt bij 544,40 een eerder topje en bij 545 de potentiele dalende kortetermijntoppenlijn. Deze toppenlijn wordt echter ook pas bevestigd zodra er meerdere raakpunten zijn danwel de bodem bij 534,60 wordt gebroken. De huidige herstelbeweging kan ervoor zorgen dat opnieuw een lagere top wordt gevormd. De recent lagere top werd overigens gevormd bij 546,60. Een beweging daarboven zorgt voor meer opwaartse ruimte naar de 549,45. Toch lijkt hiermee ook de afrondende fase te zijn ingegaan van de vorming van een groot hoofd-schoudertoppatroon, die echter ook pas wordt geactiveerd onder de 534,60. Steunpunten zijn vandaag te vinden bij 537,80 en 537,50. Daaronder ligt de steunzone van 534,60 – 535,30. Kortom, de laatste fase van het topvormingsproces lijkt te zijn ingegaan en de kans is realistisch dat deze binnenkort definitief neerwaarts wordt afgerond.

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 537,80 / 537,50 / 535,30 / 534,60 543,30 / 544,45 / 545 / 546,60 / 549,45
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie