Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US500
Bekijk realtime koersen

VanEck lanceert duurzame Future of Food ETF

VanEck lanceert duurzame Future of Food ETF
29 jun 2022 om 14:16
  • De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF biedt een toegang tot een portefeuille van beleggingen in duurzaam geproduceerde levensmiddelen
  • Met deze ETF kunnen beleggers beleggen in levensmiddelenbedrijven die afval en vervuiling willen tegengaan of goede voedingsproducten willen aanbieden
  • Als artikel 9-fonds wordt de ETF strikt volgens “groene” criteria beheerd, met inbegrip van impactmetingen

Amsterdam, 29 juni 2022– ETF-aanbieder VanEck noteert vandaag de VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF op London Stock Exchange en Deutsche Boerse Xetra. Met de nieuwe ETF kunnen beleggers in een selectie van innovatieve levensmiddelenbedrijven wereldwijd beleggen en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.

Het voeden van de wereldbevolking is een grote uitdaging waar ontzettend veel in moet worden geïnvesteerd. Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking in 2050 met een kwart zijn gegroeid en tot 70% meer voedsel verbruiken. Want het is niet alleen de bevolking als geheel die groeit, maar vooral de bevolking in opkomende markten. De opkomende middenklasse eet ook anders; vooral meer eiwitten, waarvoor tijdens de productie veel hulpbronnen worden verbruikt.

“De productie van levensmiddelen, vooral vlees, schaadt zowel het milieu als de gezondheid. Dit komt door kunstmest, onkruidverdelgers en andere kunstmatige toevoegingen in veevoer, door hormonen die worden gebruikt bij het fokken van slachtdieren, door ontbossing om plaats te maken voor boerderijen, door luchtvervuiling tijdens lange transportroutes en door de methaanuitstoot van grote boerderijen”, vertelt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europe. “Zonder ingrijpende veranderingen in de landbouw en de voedselproductie zal de wereld de klimaatverandering geen halt toe kunnen roepen. Met deze wetenschap vragen consumenten over de hele wereld nu om alternatieven.” De vraag naar schoner, gezonder en duurzaam geteeld voedsel neemt toe.

De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF geeft de ontwikkeling van de MVIS® Global Future of Food ESG Index zo nauwkeurig mogelijk weer. De ESG-criteria worden gevolgd en het is een pure-playindex. Dit betekent dat alleen bedrijven die ten minste 50 procent van hun omzet uit de levensmiddelensector halen of met innovatieve landbouwtechnologieën werken, worden opgenomen. Daarnaast zijn er bedrijven die biologische levensmiddelen produceren en bedrijven die hoge normen hanteren op het gebied van voedselverspilling, voedselveiligheid of het effect van hun activiteiten op het milieu. Beleggingsmogelijkheden worden vooral geboden door alternatieve proteïnen, nieuwe soorten zuivelproducten en de technologieën die worden gebruikt om deze levensmiddelen te produceren. VanEck richt zich daarom op de volgende gebieden bij het selecteren van individuele aandelen:

  1. Levensmiddelentechnologie

Technologie is de sleutel tot het verminderen van de impact van de landbouw op het milieu. Zo is er voor plantaardig vlees minder energie, land en water nodig dan bij de veeteelt en is de uitstoot van schadelijke CO2-gassen aanzienlijk lager: Uit berekeningen uit 2018 van de NGO GRAIN en het Institute for Agriculture and Trade Policy blijkt dat de vijf grote bedrijven JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America en Fonterra in een jaar tijd samen meer uitstoot produceren dan grote oliemaatschappijen als Exxon, Shell of BP. 20 van ’s werelds grootste vlees- en zuivelbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor meer CO2-uitstoot dan heel Duitsland of Frankrijk.[1]

 

  1. Precisielandbouw

De benodigde hoeveelheid grond voor de traditionele landbouw is te groot om in de toekomst duurzaam te zijn. Oplossingen zijn te vinden in automatisering, in geavanceerde big data-analyses van weersomstandigheden en de bodemgesteldheid en in efficiëntere landbouwmethoden.

 

  1. Duurzaamheid in de landbouw

Voor de productie van stikstofmeststoffen zijn fossiele brandstoffen nodig, terwijl andere landbouwchemicaliën kankerverwekkend kunnen zijn. Alternatieven zijn onder meer meststoffen die worden geproduceerd met groene waterstof en hernieuwbare energie, in combinatie met biologische gewasbescherming.

Met de nieuwe ETF kunnen beleggers in ongeveer 50 aandelen beleggen die zich vroegtijdig positioneren voor de transformatie van de levensmiddelensector, die nog enkele decennia ver weg is. “Van nature is de transformatie van de voedselproductie ook gericht op het oplossen van de uitdagingen en eisen van ons wereldwijde voedselsysteem”, legt Dominik Schmaus, productmanager bij VanEck, uit. Als artikel 9 SFDR-fonds wordt de ETF beheerd volgens strikte “groene” criteria, inclusief impactmeting.

Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten in het fonds zijn onderworpen aan de risico’s die met aandelen op de effectenmarkt verbonden zijn, waaronder de algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot verliezen. Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan geconcentreerd zijn in een of meer bepaalde sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het risico dat economische, politieke of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder scala van sectoren of bedrijfstakken. Risico van beleggen in de voedingsmiddelenindustrie: bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie kunnen kwetsbaar zijn voor conjuncturele dalingen in de voedingsmiddelen- en landbouwindustrie. Risico van beleggen in de landbouwtechnologie-industrie: Het fonds zal gevoelig zijn voor, en zijn prestaties kunnen in grotere mate afhangen van, de algemene toestand van de landbouwtechnologie-industrie.

 

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
Naam van index MVIS® Global Future of Food ESG Index
Ticker Xetra / SIX VE6I/VEGI
Ticker LSE GBP / USD VEGB / VEGI
ISIN IE000A4XS8I3
Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V.
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vestigingsland Ierland
Productstructuur Fysiek (volledig replicerend)
Introductiedatum 29 juni 2022
Total Expense Ratio (TER) 0,45% p.j.
Gebruik van opbrengsten Herbelegging

 

Contactpersonen voor de media:

Sander Zboray, CFA. Hoofd marketing en productstrategie.

[email protected]

Telefoon +31 6 4560 1958

Over VanEck:

VanEck biedt onderscheidende ETFs tegen relatief lage kosten. Als familiebedrijf zet het de belangen van zijn klanten tijdens de gehele cyclus van de markt op de eerste plaats. Sinds oprichting in 1955 is VanEck gedreven door het aanbieden van innovatie beleggingsstrategieën die het rendement en risico van beleggingsportefeuilles kunnen optimaliseren. Zo was het een van de eerste vermogensbeheerders die beleggers toegang gaf tot wereldwijde aandelenmarkten, goud, opkomende markten via fondsen en ETFs.

VanEck beheert momenteel ca. 72 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Zurich, Sydney en Shanghai.

Meer informatie over VanEck en de fondsen van VanEck vindt u op www.vaneck.com

* Per 15-06-2022

Belangrijke kennisgevingen

Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en mag alleen worden doorgestuurd naar (potentiële) beleggers in Nederland.

Deze informatie is afkomstig van VanEck Asset Management B.V., een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset Management B.V. verbonden en gelieerde bedrijven (samen ‘VanEck’) wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF (de “ETF”), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Markten (AFM) van Nederland. De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de activa van een ETF kan sterk fluctueren als gevolg van de beleggingsstrategie. Als de waarde van de onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers wordt aangeraden het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) te lezen voordat ze in een fonds beleggen. Deze documentatie is beschikbaar in het Engels – en de KIID’s in sommige andere talen, naargelang het geval – en kan gratis worden verkregen door de website www.vaneck.com te bezoeken of door deze op te vragen bij de Beheermaatschappij.De MVIS® Global Future of Food ESG Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”) heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het Fonds te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de EBI door voordat u in een fonds gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck Asset Management B.V.

[1] Cf. https://grain.org/es/article/5999-big-meat-and-dairy-companies-are-heating-up-the-planet, toegang vanaf 08-02-2022.

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.