Bouw drie nieuwe windmolenparken weer stap dichterbij

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 28 juli 2009

Ten noorden van Schiermonnikoog zullen vermoedelijk drie nieuwe windmolenparken worden gebouwd. Tineke Huizinga, staatssecretaris van verkeer en waterstaat, heeft hiertoe een ontwerpvergunning getekend.

Windenergie de oplossing? In totaal gaat het om 175 turbines die 725.000 huishoudens kunnen voorzien in hun energiebehoefte (d.w.z. 875 megawatt). Een definitieve doorgang van de projecten volgt pas in april 2010, als wordt bepaald welke parken wel of geen subsidie krijgen. Als er inderdaad subsidie wodt verstrekt dan zal de bouw een jaar later starten, zo is de planning.

Nederlandse windmolenparken

In Nederland zijn er op dit moment twee windmolenparken in de Noordzee. De NoordzeeWind staat voor de kust bij Egmond aan Zee. Het park heeft 36 windmolens met ieder een vermogen van drie megawatt. Het park was in augustus 2006 gereed en is gebouwd door Shell en NUON. Het tweede windmolenpark: het Prinses Amaliawindpark staat bij IJmuiden. Het park heeft zestig Vestas V-80 windturbines van elk twee megawatt. Het windpark werd op 4 juni 2008 geopend.

Naast de drie parken boven Schiermonnikoog, zijn er ook nog andere plannen. Airtricity uit Ierland heeft plannen om bij Hoek van Holland en voor de kust van IJmuiden een park te realiseren.

Doelstelling Nederlandse overheid

Windenergie is een prioriteit van dit kabinet, daarom heeft het de doelstelling om 6.000 MW op land en 6.000 MW op de Noordzee te genereren voor 2021. In 2011 moet 2.000MW extra vergund zijn. Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van het huidig vermogen (ca 2220 MW). Windenergie gaat het kabinet in belangrijke mate helpen de forse klimaat- en duurzame energiedoelstellingen te halen.

 

Bron: energie.blog.nl

Geef een reactie