Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - dinsdag, 26 mei 2020 10:56

Waar eindigt deze herstelbeweging?

Na een wekenlange en brede consolidatiefase brak de AEX gisteren op slotbasis door de bovenkant van deze fase bij 528,70. Hiermee is de kans toegenomen dat de herstelfase verder doorzet, maar de ruimte lijkt beperkt te zijn.

Langetermijntrend blijft neerwaarts gericht


Ondanks deze verbetering in het kortetermijnbeeld blijft het langetermijnbeeld onveranderd negatief. Ik blijf bij mijn visie dat deze herstelfase zal zorgen voor een 1e duidelijke lagere top in het langere technische beeld. Medio maart werd de bodem tot op heden van deze bearmarkt op de borden gezet bij 389,60. Ik gaf destijds aan dat de kans op een krachtige herstelbeweging groot was. Dit kwam onder andere door de afstand van de koers destijds tot het 200-daags gemiddelde (40%), de extreem lage stand in de technische indicatoren (oversold-conditie) en het bijna bereiken van mijn 2e koersdoel bij 380. De AEX was in de vier weken voor de vorming van deze bodem in een vrije val beweging ruim 35% teruggevallen, ofwel 240 punten. In ongeveer 4 weken tijd werd toen het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige bullmarkt sinds begin 2009 ruimschoots doorbroken. Deze voormalige bullmarkt werd overigens al eerder neerwaarts afgerond, alleen vond in de maanden vanaf augustus 2019 nog een krachtige blow-off beweging plaats tot aan de 632. Het langetermijnbeeld blijft dus neerwaarts gericht waarbij de kans nog steeds realistisch is dat de eerdere bodem bij 389 neerwaarts wordt gebroken. Door het krachtige herstel zal dit alleen aanzienlijk langer duren. Na de vorming van de bodem in maart, verwachtte ik in eerste instantie een herstelbeweging tot aan de 483, met de doorbraak hierboven werd een verder herstel gestart. Sinds medio april zagen we echter een brede zijwaartse consolidatiefase van bijna 40 punten breed. Tijdens deze herstelfase zagen we verder een tweetal stijgende wigpatronen. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Ondanks het woord ‘stijgend’ zijn dit potentiele toppatronen. Beide stijgende wiggen vanaf de 389 werden overigens neerwaarts gebroken en geven nog steeds aan dat de kans op een verder neerwaarts verloop in de komende maanden realistisch is.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort533,50 / 528,70 / 522,50 / 514,30540 / 543,90 / 547,80 / 561

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 25 mei 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Herstel zet door, opwaarts potentieel echter beperkt. Komt er een terugtest van het dalende 200-daags gemiddelde?
Ondanks de opwaartse doorbraak boven de 528,70 op slotbasis blijft de vraag of deze consolidatiefase definitief opwaarts is gebroken. Een dergelijke eendaagse beweging zagen we een week geleden ook. Pas een structureel slot boven de 528,70 van enkele dagen zal meer bevestiging geven. Zodra de AEX een toppatroon vormt en weer onder de 528,70 sluit in de komende dagen, lijkt er sprake te zijn geweest van een kortstondige overshoot. Ook lijkt het opwaarts potentieel bij een structurele opwaartse doorbraak boven de 528,70 beperkt. Als eerste punt ligt er de 540. Hier is het 61,8% Fibonacci-retracementniveau te vinden van de gehele vrije val beweging van 632 naar 390. Daarboven ligt verder nog tussen de 543,90 en 547,80 een eerdere neerwaartse gap die tijdens de vrije val is gevormd. Als laatste punt is er nog het dalende 200-daags gemiddelde. Deze is vandaag te vinden bij 561. Een hertest van dit gemiddelde is een normale beweging na een krachtige neerwaartse impuls die we eerder dit jaar zagen. Destijds was de afstand tussen de koers en dit gemiddelde extreem groot (rond de 40%). Momenteel is deze afstand verminderd tot ongeveer 5%. In een minder volatiele markt zien we vaak al een tegenreactie van de koers zodra de afstand van de koers tot aan dit gemiddelde tussen de 10% en 15% is. De eerdere afstand van 40% was extreem groot en hebben we niet vaak gezien in het verleden. Verder zien we de euforie onder beleggers en analisten de afgelopen tijd steeds verder oplopen, ook dat is een contrair signaal. Dus ondanks de verder dan verwachte herstelbeweging in de afgelopen twee maanden blijft het langetermijnbeeld neerwaarts gericht en is het naar mijn mening wachten op nieuwe topsignalen en een plotselinge en krachtige neerwaarts draai in de markt.

Blijf alert op de vorming van toppatronen en een krachtige neerwaartse draai
De eerder gevormde toppatronen in de candlesticks werden gisteren opgeheven waardoor we moeten bezien waar en wanneer nieuwe topsignalen worden gegeven. De eerder neerwaartse gebroken stijgende wigpatronen vanaf de maart-bodem zijn nog wel intact. Het opwaarts potentieel lijkt beperkt, waarbij de eerste weerstand bij 540 is te vinden en het belangrijke dalende 200-daags gemiddelde bij 561. Verder kan deze herstelbeweging ook zorgen voor een terugtest van de voormalige (sinds 2009) stijgende langetermijnbodemlijnen. Ook de technische indicatoren (RSI en MACD) zijn fors gestegen vanaf de maartbodem, maar ook hier zijn zij belangrijke weerstanden genaderd en is vooral in de RSI een duidelijke lagere top in maak. Vandaag opent de AEX met een flinke opwaartse gap en gaat op weg naar de 540-weerstand. De top van gisteren (onderkant van de vandaag te vormen gap) is het eerste steunpunt. Deze is te vinden bij 533,50. Een sluiting vandaag of morgen van deze opwaartse openingsgap zal een eerste verzwakking betekenen. Verdere verzwakkingen treden op onder de 528,70 (bovenkant van de 2 maanden durende zijwaartse consolidatiefase) en de nieuwe stijgende zeerkortetermijnbodemlijn. Deze startte bij de recente bodem van 492,40. Dit zorgde toen voor een test van zowel het 50-daags gemiddelde als de onderkant van de consolidatiefase. Deze bodemlijn loopt verder langs de 514,30 (eind vorige week) en is vandaag bij 522,50 te vinden en loopt dagelijks ongeveer 3,5 indexpunt op. Een slotkoers onder deze nieuwe stijgende zeerkortetermijnbodemlijn geeft aan dat de kans groot is dat een top is gezet op een hoger niveau dan verwacht. In het middellangetermijnbeeld is het belangrijk dat hierna een neerwaartse doorbraak onder de belangrijke steunzone van 489 – 491 plaatsvindt als bevestiging van het einde van de lange en krachtige herstelbeweging. Mocht de AEX in de komende weken boven de genoemde kortetermijnsteunpunten blijven, zal er een nieuwe middellange stijgende bodemlijn moeten worden getrokken vanaf de 390 langs de meest recente bodem van 492,40. We moeten potentiele toppatronen en de belangrijke steunpunten goed in de gaten houden voor een duidelijke verzwakking en neerwaartse trendomkeer.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 25 mei 2020

 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal-  
Macro-economie- Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering- ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, maar aandelen zijn ook duur geworden
Sentiment¹- Beleggers nemen gevolgen coronacrisis voor economie en bedrijfswinsten te licht op
Technische analyse²- Veel indices lijken bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 13 mei 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 26 mei 2020 om 10:29 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

juli 13, 2020

Dashboard Beleggen | De Basis

juli 13, 2020

Videoreeks – Economie adhv gezelschapsspellen Afl. 1 – Monopoly

juli 10, 2020

AEX week 28 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 10, 2020

Indicator analyse | De Swingteller

Columns

Nieuw
13 jul 12:22 Nico Bakker

UNILEVER in verse uptrend

13 jul 11:54 Matthijs Kok

11% in 3 maanden met Galapagos

13 jul 11:10 Redactie

Videoreeks – Economie adhv gezelschapsspellen Afl. 1 – Monopoly

13 jul 09:34 Redactie

Webinar: Visie Albert Jellema op de Nederlandse aandelenmarkt

10 jul 14:48 Marco Knulst

GOLDEN CROSS S&P 500