NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink dinsdag, 12 mei 2020 09:48

Topvorming blijft realistisch

Na de hertest van de zone 489 – 491 vorige week maandag veerde de AEX weer op richting de top bij 528. Pas buiten deze grenzen wordt een vervolgrichting voor de komende tijd gekozen. Ik acht de kans het grootst op topvorming.

Krachtig herstel van 140 punten vanaf de bodem bevindt zich in de eindfase


De vrije val in de maanden februari en maart was zeer fors en vond plaats in een extreem kort tijdsbestek. De AEX viel ongeveer 240 punten terug vanaf de eerdere top bij 632 tot aan de 389. Het herstel dat hierop volgde, was ook zeer krachtig tot de recente top bij 528, ofwel ongeveer 140 punten. Dit herstel was krachtiger dan ik had verwacht na de vorming van de bodem bij 389. Ik was in eerste instantie uitgegaan van een richtpunt bij 482. Daar lag de bovenkant van een eerdere neerwaartse gap en het eerste Fibonacci-retracementniveau van de gehele vrije val. De doorbraak hierboven zette de weg open voor een beweging richting de 528 waar de bovenkant van een volgende forse neerwaartse gap was te vinden. Door dit krachtige herstel zal het wel langer gaan duren voordat de eerder gevormde bodem bij 389 weer in zicht kan komen. Ik acht de kans nog steeds realistisch dat de neerwaartse weg in het middellange en langetermijnbeeld zal worden vervolgd in de rest van dit handelsjaar. Vanaf de eerder gevormde bodem op 16 maart bij 389 was de kans zeer groot geworden op een krachtig herstel. Dit kwam destijds door de vorming van een zogenoemde ‘exhausting gap’, de benadering van mijn 2e langetermijndoel bij 380 en de extreme stand in de technische indicatoren. Een dergelijke oversold indicatie van deze indicatoren hadden we namelijk nog niet eerder gezien. Een laatste belangrijke indicator was de afstand destijds tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. Deze was toen opgelopen tot ongeveer 45%. In een minder volatiele markt is de kans meestal al realistisch op een tegenreactie zodra deze afstand ongeveer 10% tot 15% bedraagt. Inmiddels heeft er enige tijd geleden ook een dead cross plaatsgevonden, een situatie waarbij het 50-daags neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt.

Visie technische analyse

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 512 / 492,50 / 489 – 491 / 477 – 482,70 525 / 528,70 / 540 / 543,90

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Veel topformaties gevormd in de afgelopen weken. Bevestiging onder de zone 489 - 491
Als we op dit moment kijken naar het verschil tussen het 200-daags gemiddelde en de koers dan is deze afstand drastisch teruggelopen. Het 200-daags gemiddelde ligt momenteel bij 563. Dit betekent een afstand van ongeveer 8%. Een doorbraak boven de 528,70 zou deze afstand aanzienlijk verder terugbrengen en mogelijk een test van het 200-daags gemiddelde mogelijk maken, maar ook in dat scenario blijft de langetermijnvisie onverminderd op Short staan. De eerder (sinds begin 2009) langetermijnbullmarkt werd eerder al neerwaarts gebroken en we zitten nu in een situatie van een nieuwe bearmarkt die startte met een lange zijwaartse consolidatiefase die begin dit jaar een impuls kreeg met de zeer forse vrije val. Als we kijken naar de afgelopen weken dan bevindt de AEX zich nu in een brede consolidatiefase tussen grofweg de 490 en 530. Belangrijk daarbij is het gegeven dat het herstel de vorm kreeg van een tweetal stijgende wiggen. Ondanks de naam is dit een potentieel toppatroon. De eerste wig vanaf de 389 werd medio april al gebroken, maar de AEX wist hierna toch nog een hogere top op de borden te zetten bij 528,70. Vlak na dit moment van de vorming van deze top bij 528,70 werd de 2e en grotere stijgende wig neerwaarts gebroken en werd een duidelijk toppatroon op de daggrafiek geplaatst, een zogenoemde bearish engulfing. Direct hierna viel de AEX weer terug naar de belangrijke steunzone bij 489 – 491, maar deze zone werd niet gebroken en zorgde voor de huidige opleving in de afgelopen 6 handelsdagen. Pas onder de zone 489 – 491 is de top gezet en kunnen we spreken van een 1e lagere top in het middellangetermijnbeeld. Vorige week heb ik een dalende toppenlijn ingetekend vanaf de jaartop (632) langs deze 528,70, maar deze blijkt nog niet de definitieve contouren van de langere dalende trend aan te geven. In het kortetermijnbeeld zijn verder nog een tweetal andere topformaties mogelijk. Als eerste een hoofd-schouderpatroon en als tweede een dubbele top bij 528,70. In beide scenario’s worden deze patronen pas bevestigt onder de zone 489 – 491. Het enige tussenliggende steunpunt is nog bij 512 te vinden. Onder de genoemde zone is de top bevestigt met een groot aantal topformaties en ontstaat er weer een aanzienlijk neerwaarts potentieel. Een structureel slot boven de 528,70 zorgt voor een verder maar beperkt opwaarts potentieel richting de 540 en mogelijk de 562.

Xetra DAX en STOXX Europe 600: topvormingsscenario voor 1e lagere top in langere technische beeld blijft intact
Als we kijken naar andere belangrijke Europese indices zoals de Duitse Xetra DAX en de STOXX Europe 600 dan zien we dat deze indices achterblijven ten opzichte van de AEX. Zij vormden twee weken geleden al een lagere top met in beide indices een bearish engulfing. Deze top werd tijdens de huidige zeer korte termijn herstelbeweging niet meer benaderd en de DAX rondde de handelsdag gisteren af met opnieuw een bearish engulfing en de STOXX Europe 600 vormde een dark cloud cover. Net als de AEX hebben deze indices anderhalve week geleden een grote stijgende wig gebroken die startte bij het jaardieptepunt van medio maart. Ook geldt voor deze indices dat er nog geen bevestiging is gegeven van de potentieel gevormde lagere top. Voor de DAX wordt deze gegeven onder de 10.250 en in de STOXX 600 onder de 327. Ook het eerdere herstel in deze indices bleef tot onder het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de voormalige vrije val in februari-maart. Een krachtig herstel in deze indices, maar minder krachtig dan in de AEX. Voor de STOXX 600 ligt de top bij 349 en daarboven zal het herstel verder doorzetten. In de DAX ligt deze top bij 11.235 waarboven een verder herstel in het kortetermijnbeeld mag worden verwacht. Net als in de AEX ga ik in deze indices uit van een topvormingsscenario (1e lagere top in middellangetermijnbeeld) waarna de bearmarkt binnenkort een nieuwe impuls kan krijgen. De trends blijven neerwaarts gericht met een aanzienlijk neerwaarts potentieel in de komende maanden.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 11 mei 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal -    
Macro-economie -   Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente ++   Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering =/+   ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, aandelen zijn goedkoper geworden
Sentiment¹ -   Beleggers lijken gevolgen voor economie en bedrijfswinsten te licht op te nemen
Technische analyse² -   Veel indices zijn bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 8 april 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 12 mei 2020 om 09:43 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws