AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Van Eck woensdag, 28 april 2021 07:15

Surf de groene waterstofgolf

Dit artikel verscheen op 16 april 2021 in de nieuwsbrief van VanEck


Is het niet fantastisch dat overheden inzetten op het oplossen van het klimaatprobleem? Ik zie waterstof als een belangrijk deel van de oplossing. Ik verwacht daarom dat waterstof een veel groter aandeel gaat krijgen in de wereldwijde energiemix.

Ik vermoed dat het kleur- en geurloze gas waterstof tussen nu en vijftien jaar stilaan een vaste plek gaat krijgen in ons dagelijks leven. Het speelt een centrale rol in de plannen van de EU en andere overheden om de klimaatverandering te stoppen. Samen met elektrificatie gaat waterstof de plaats innemen van fossiele brandstoffen. Denk aan het aandrijven van treinen, vrachtwagens, bussen, schepen en vliegtuigen. Maar ook aan stadsverwarming, elektriciteitscentrales en essentiële sectoren zoals de staalindustrie.

Klimaatverandering wordt steeds meer gezien als de grootste uitdaging van deze tijd. Om een eind te maken aan de opwarming van de aarde hebben overheden zich gecommitteerd aan de doelstelling dat hun economieën uiterlijk in 2050 CO₂-neutraal moeten zijn1. In 2016 is het klimaatakkoord van Parijs ondertekend waarin landen overeenkwamen om de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C te beperken. Nu staan zij voor de moeilijke taak om dit doel in praktijk te brengen. Overheden en private ondernemingen gaan ervan uit dat waterstof een groot deel van de oplossing gaat worden.

Ik en anderen denken dan ook dat het gebruik van waterstof een toekomstige megatrend is met een aanzienlijk investeringspotentieel voor waterstof producerende bedrijven en ook voor bedrijven die elektrolytische cellen en brandstofcellen produceren. Dit zijn namelijk vitale onderdelen van de toekomstige waterstofeconomie. Let wel op, niets is zeker, en er liggen tal van risico's op de loer: waterstoftechnologie is nog volop in ontwikkeling en er moeten nog veel technische en infrastructurele horden worden genomen. De prognoses over de toename van waterstofgebruik wekken wel vertrouwen bij mij.

Sterke groei verwacht

De EU vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Ook elders onderzoeken landen of waterstof een centrale rol kan spelen in hun plannen voor een groenere wereld. Volgens de Hydrogen Council kan het aandeel van waterstof in de wereldwijde energiemix stijgen van slechts 2% in 2018 naar 13-24% in 2050. Dat zou een jaarlijkse groei van 8% betekenen.Dit geeft een goede indruk van de productiegroei die we mogen verwachten.

De prognose van de Hydrogen Council heeft betrekking op zogenaamde 'groene' waterstof, dat wil zeggen waterstof die is geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit, denk aan zon- en windenergie. Aangezien bij deze productiewijze geen CO₂-emissie plaatsvindt, is dit de optimale methode om waterstof te produceren. De belangrijkste andere vorm van waterstof is 'grijze' waterstof. Dat is waterstof die wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Grijze waterstof zal moeten worden uitgefaseerd.


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Alles wijst erop dat groene waterstof in de energietransitie een belangrijke rol gaat spelen die anders is dan de elektrificatie. Voor het zware werk, zoals het aandrijven van vliegtuigen en schepen, is waterstof namelijk geschikter dan elektriciteit, omdat de energiedichtheid van waterstof zeer hoog is. Wat goed nieuws is, want dit zijn twee sectoren met een hoge CO₂-uitstoot4.

Voor veel toepassingen kan waterstoftechnologie inmiddels al worden geïmplementeerd. Zo meldt de Hydrogen Council dat het technisch inmiddels mogelijk is om een waterstofmengsel te gebruiken voor de warmte- en energievoorziening van gebouwen. In de vervoerssector kan waterstof al dienen als brandstof voor bussen, treinen en passagiersschepen. Het duurt waarschijnlijk wel nog tot 2030 voordat waterstof kan worden ingezet voor de aandrijving van vrachtschepen en vliegtuigen.

Afbeelding 1 - Aangekondigde cumulatieve capaciteit schone waterstof (in mtpj)

Bron: Hydrogen Insights, McKinsey & Company: Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness, februari 2021.

Uw risico spreiden

Parallel aan de ontwikkeling van deze technologie moet de productiecapaciteit van waterstof worden uitgebouwd. Hierdoor zullen de kosten dalen, op de manier die we ook zien bij wind- en zonne-energie. De EU heeft zich hier duidelijk aan gecommitteerd met plannen voor ten minste 6 GW (gigawatt) aan elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof in 2024 en ten minste 40 GW in 2030.3

Ondersteuning van megatrends, zoals de opkomst van de waterstofeconomie, biedt aanzienlijke beleggingskansen. Er zijn echter ook risico's aan verbonden. Zo kan worden belegd in de verkeerde bedrijven. Dat is de reden waarom wij de VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF hebben geïntroduceerd. Dit is een voordelige manier om uw risico te spreiden over de bedrijven die het best zijn gepositioneerd om van deze megatrend te profiteren.

Ik verwacht dat ik over vijftien jaar waterstof gebruik voor reizen, verwarming en tal van andere zaken. Ik denk dat je redelijkerwijs mag aannemen dat tegen die tijd enkele van de bedrijven achter deze groene waterstofgolf dezelfde naamsbekendheid genieten als de energiegiganten van nu.


Er is geen garantie dat de voorspelde groei wordt gerealiseerd.

Zie bijvoorbeeld https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl.

Bron: Hydrogen Council en Bloomberg New Energy Finance.

Bron: https://www.hydrogen4climateaction.eu/2x40gw-initiative.

4.Bron: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191129STO67756/uitstoot-van-vliegtuigen-en-schepen-feiten-en-cijfers-infografiek

De Aandeelhouder TV

september 23, 2022

Cyclische aandelen uit de gratie

september 23, 2022

“In de ban van de beer…”

september 23, 2022

Opgelet: Beleggers gaan meer belasting betalen

september 23, 2022

Deze aandelen zijn nu extreem aantrekkelijk gewaardeerd! | DeAandeelhouder Podcast Afl. 88

Columns

Nieuw
24 sep 15:12 Nico Inberg

Riemen vast: Italië en Oekraïne zetten de toon

23 sep 13:41 Nico Inberg

Komende week: Italië en Donbass zetten de toon

23 sep 12:53 Ole Hansen

Grondstoffen knallen omhoog

23 sep 09:34 Bas Heijink

Gaat de olieprijs omlaag?

22 sep 14:04 Nico Inberg

Alles over de Beursgang van Porsche