Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
NAS100
US500
HONG KONG
EUR/USD
Bekijk koersen

Neerwaarts vervolg AEX Index

Neerwaarts vervolg AEX Index
27 feb 2020 om 09:34

Met een enorme kracht en forse bewegingen zet de AEX zijn neerwaartse weg voort. Gisteren werd al kortstondig de laatste belangrijke stijgende bodemlijn intraday gebroken. Er is sprake van een krachtige vrije val beweging.

Vrij val beweging in de AEX zorgt voor een correctie van meer dan 10%


We zien de laatste dagen een enorme toename van de beweeglijkheid op de aandelenmarkten. Gisteren vond er een beweging plaats tussen top en bodem van ongeveer 18 punten. Het intraday dieptepunt van gisteren lag bij 565,30. Dit betekent dat er een daling heeft plaatsgevonden in minder dan 2 weken tijd vanaf de verhoogde jaartop (bij 632,10) van ongeveer 66 punten. Een daling van 10,5% tussen top en bodem. Vorig jaar vonden er twee correcties plaats die niet boven de 10% daling wisten te komen. Belangrijker dan de grootte van een correctie is de trendontwikkeling. Ondanks de forse stijging vanaf het dieptepunt van eind 2018 (bij 472) geef ik al lang aan dat er geen sprake is van een nieuwe duurzame bullmarkt of het vervolg van de oude (sinds 2009) stijgende langetermijntrend. De stijging tot twee weken geleden was aanzienlijk groter en duurde langer dan verwacht, maar er waren veel signalen die al lange tijd aangaven dat de markt aan het voorsorteren was op de vorming van een belangrijke langetermijntop. De huidige vrije val gaat natuurlijk wel zeer snel en een krachtige tegenreactie kan natuurlijk binnenkort plaatsvinden voor de vorming van een lagere top. Door de huidige vrije val is er namelijk nog geen patroon te zien van lagere toppen vanaf de jaartop bij 632,10. Er waren al veel negatieve signalen voor de aandelenmarkten, zoals de maandenlange negatieve divergentie tussen de AEX en de RSI en MACD. Ook de intermarktindicatoren gaven al aan dat er veel tegenstrijdigheden waren in de markt. Zoals de krachtige opwaartse doorbraak in goud, de neerwaarts gerichte olieprijs en het grote bodempatroon en opwaartse doorbraak in de 10-jaars rente.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 565,30 / 553,85 / 551 / 538,75 577 / 579,60 / 581 / 586,30 / 589,40

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 24 februari 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Veel topvormingssignalen, doorbraak stijgende bodemlijn vanaf de 472 bodem van eind 2018
Buiten de risico-signalen vanuit de technische indicatoren en de intermarktindicatoren zagen we de afgelopen tijd ook vanuit de langere grafieken de nodige topsignalen ontstaan. Zo werd een grote stijgende wig in de weekgrafiek gevormd, tesamen met een grote dark cloud cover. Deze stijgende wig werd recentelijk neerwaarts gebroken, wat een duidelijke verzwakking betekende in het middellangetermijnbeeld. In de maandgrafiek werd een bearish engulfing gevormd en de kans is realistisch dat deze maand wordt afgesloten met een zeer grote shooting star. Op de daggrafiek zagen we de neerwaartse doorbraak onder de sinds augustus vorig jaar (dieptepunt bij 528,70) stijgende bodemlijn op 21 februari. Een dag later werd met een enorme gap ook de stijgende wig op de weekgrafiek neerwaarts gebroken. Bevestiging van deze topvorming en de neerwaartse draai werd in de afgelopen dagen gegeven met de beweging onder de bodems van dit jaar bij 589,40. Inmiddels werd recent ook het 50-daags gemiddelde gebroken en dat gemiddelde is inmiddels neerwaarts gedraaid. Gisteren werd ook een eerste poging ondernomen om het afvlakkende 200-daags gemiddelde te doorbreken. Dit gemiddelde ligt vandaag bij 579,60. Voordat een eventuele ‘dead cross’ tussen deze gemiddelden plaatsvindt (50-daags breekt neerwaarts door het 200-daags gemiddelde), zal er een langere periode overheen gaan vanwege de afstand tussen deze gemiddelden. Belangrijk is verder de sinds december 2018 stijgende bodemlijn (middellangetermijntrendlijn). Deze loopt langs de bodems van 472,20 en 528,70 en is vandaag bij 577 te vinden. Ook hier brak de AEX gisteren al intraday onder, maar een structureel slot onder deze laatste opgaande lijn vanaf de december 2018 bodem lijkt op zeer korte termijn te kunnen plaatsvinden. Als de AEX hierboven weet te bodemen op slotbasis, mag een herstel voor de vorming van een lagere top worden verwacht. Ik acht de kans echter reeel dat de AEX en ook andere indices eerst hun vrije val verder zullen doorzetten.

Op weg naar 551 en 528,70 in de komende tijd?
Nadat alle eerdere en steilere opgaande bodemlijnen werden gebroken, is de kans naar mijn mening groot dat de huidige vrije val zal worden doorgezet met een slotniveau onder de genoemde sinds eind 2018 stijgende bodemlijn van nu 577. De eerstvolgende richtzone hierna ligt bij een horizontale en meermaals geteste toppen- en bodemzone bij 551 – 554. De grote vraag voor de komende week is waar een eventuele tijdelijke bodem zal worden gevormd voor een tijdelijk herstel. Dit herstel zou dan moeten leiden tot de 1e duidelijke lagere top waarna de neerwaartse weg kan worden vervolgd. Voor de komende langere tijd (1 tot 3 maanden) houd ik rekening met een test van de augustusbodem bij 528,70. Dit is een van de laatste middellangetermijnsteunpunten tot aan de belangrijke bodem van eind 2018 bij 472,20. In het kortetermijnbeeld ligt de eerste steun bij de gisteren gevormde bodem van 565,30. Daaronder ligt het volgende punt pas bij 553,85 en de 551. Mijn verwachting voor de komende dagen is een verder vervolg van de vrije val. Hierdoor zou dan de eerdergenoemde en laatste opgaande bodemlijn (nu bij 577) een nieuwe weerstand worden in het kortetermijnbeeld. Daarboven liggen verder nog de voormalige belangrijke top (juli 2019) bij 586,30 en de recente dubbele bodem van begin dit jaar bij 589,40.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office
Risicobarometer ING Investment Office

Signaal =
Macro-economie  = Overwegend meevallende economische cijfers, vooral in de Verenigde Staten
Liquiditeit/ rente ++ Centrale banken ‘draaien de geldkraan open’
Waardering =/- ‘veilige’ beleggingen hooggewaardeerd, aandelen rond 10-jaars hoogtepunt
Sentiment¹ = Tegenstrijdige signalen van aandelen-, obligatie- en valutamarkten
Technische analyse² = Weerstandniveaus gebroken, nadering ‘overbought’ gebied

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 27 februari 2020 om 09:28 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

 

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.