--- ---

Betrouwbaar onderzoek: goede duurzaamheidspraktijken kunnen de bedrijfskosten verlagen, de winst verbeteren en de aandelenkoers doen excelleren.

De financiële sector heeft een grote verantwoordelijkheid, namelijk het zorgvuldig beheren van spaar- en pensioenactiva. De fiduciaire verantwoordelijkheid van vermogensbeheerders gaat nog verder. Als financiële instelling en als belegger kan een vermogensbeheerder als een hefboom werken en het gedrag en het management van de bedrijven waarin het belegt voor zijn klanten positief beïnvloeden. Er is een vergelijkbare rol te spelen in de relatie met de regelgever.

Goed beheer staat gelijk aan goede resultaten

Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die hun milieu- en sociale impact het best managen en betere bestuurspraktijken hebben, op de middellange tot lange termijn winstgevender zijn. Academici en financiële analisten hebben tal van studies over dit onderwerp uitgevoerd.

Aan de ene kant is het moeilijk om voor het ene of het andere resultaat te kiezen bij het onderzoeken naar hoe dergelijke ESG-factoren bijdragen aan de prestaties van beleggingsfondsen. Dit komt door de enorme verscheidenheid aan variabelen en parameters, met name ten aanzien van de bekeken periodes. Enerzijds moet men de performance van individuele effecten die door de fondsmanager worden geselecteerd om zuiver financiële redenen scheiden van de performance die uit ESG-criteria voortvloeit.

Het lijkt ons echter valide om het uitgangspunt te herhalen dat bedrijven waarvan de ESG-prestaties superieur zijn, over het algemeen rendabeler zijn op de middellange tot lange termijn.

Een positieve correlatie tussen duurzaamheid en economische rentabiliteit

Oxford University en Arabesque Partners hebben een metastudie uitgevoerd met de titel ‘From the stockholder to the stakeholder’ op basis van een gedetailleerde analyse van meer dan 200 verschillende bronnen. Deze studie bevestigt dat er een sluitende correlatie bestaat tussen goede zakelijke praktijken op het vlak  van duurzaamheid en economische rentabiliteit.

Lees hier een gedetailleerdere analyse van de win-winaanname dat goede duurzaamheidspraktijken de winstgevendheid kunnen verbeteren.

BNP Paribas Asset Management

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) (“BNPP AM NED”), is een (vermogens)beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voordat u investeert in enig financieel instrument dient u het prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) met informatie over het product, de kosten en de risico’s te lezen. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar op de website: www.bnpparibas-am.nl. De in deze advertentie opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

Geef een reactie