AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee

Economische visie: BEL20 analyse

Economische visie: BEL20 analyse
28 nov 2017 om 13:39

In deze longread analyseert beleggingsspecialist Marco Knulst de BEL20 aan de hand van zijn Golden Crosses beleggingsmethode. Deze methode geeft inzicht in de waarschijnlijke richting van de index, maar biedt het ook antwoord over de hoogte van de onderliggende risico’s. Welke individuele aandelen binnen de index bieden de meeste kansen en welke kunt u beter vermijden?

De BEL 20-aandelenindex is de hoofdgraadmeter van de Belgische beurs. Deze index bestaat uit maximaal 20 aandelen die gekozen worden door de marktautoriteiten van Euronext, op basis van een aantal criteria. Eerst en vooral dienen deze bedrijven over een voldoende hoge totale marktkapitalisatie te bezitten. Daarna worden de aandelen gerangschikt volgens hun vrije marktkapitalisatie. Bij de indexweging wordt een bedrijf afgetopt op een maximale bijdrage van 12% aan de BEL 20. Dit is momenteel het geval bij Engie, KBC en AB Inbev. Vervolgens worden, naast de marktkapitalisatie, ook nog andere criteria zoals liquiditeit en de verhandelbaarheid in aanmerking genomen.

In deze BEL 20-analyse beoordeel ik de kansen op verdere koersstijgingen aan de hand van de Golden Crosses beleggingsmethode. Zo geeft de methode inzicht in de waarschijnlijke richting van de index, maar biedt het ook antwoord over de hoogte van de onderliggende risico’s? Welke individuele aandelen binnen de index bieden de meeste kansen en welke kunt u beter vermijden? De BEL 20-analyse dient als voorbeeld hoe u zelf goed onderbouwd, in 5 simpele stappen, een potentiële belegging kunt analyseren. Daarbij plaats ik direct de kanttekening dat geen enkele analysemethode in de wereld een garantie geeft op een 100% rendementscore. Echter, een gedisciplineerde toepassing van de beleggingsmethode zal op de lange termijn waarde toevoegen en risico’s verlagen. De Golden Crosses beleggingsmethode is een combinatie van fundamentele en technische analyse.

Stap 1: Wat is de status van de risico-indicator?

Als alle 20 onderliggende ondernemingen in koers stijgen, zal het u niet verbazen dat de BEL 20-index stijgt. En als ze alle 20 dalen, zult u ook begrijpen dat de index daalt. Maar vaak is de praktijk anders. Binnen één index kunnen de onderliggende bedrijven in zowel opgaande als neergaande trends bewegen. Het aantal stijgende ten opzichte van dalende trends bepaalt de richting van de index. Daarbij ook nog rekening houdend met de respectievelijke

wegingsfactoren, want ieder bedrijf heeft op basis van vooraf bepaalde criteria een bepaalde wegingsfactor bij de berekening van de indexstand.

Om de status van de trend te bepalen gebruik ik één risico-indicator uit de technische analyse. Ik maak gebruik van het 50- en 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Oftewel het gemiddelde van respectievelijk de 50 en 200 laatste slotkoersen (zie bovenstaande grafiek). Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe lijn, het 200-daags voortschrijdend gemiddelde door de rode lijn. Als de blauwe lijn boven de rode lijn beweegt, dan is er sprake van een golden cross-fase. Oftewel een stijgende lange termijn trend. Indien de blauwe lijn onder de rode lijn noteert, dan is er sprake van een dead cross-fase. Dit betekent dat er gevaar dreigt en dat de trend volgens de indicator neerwaarts is.

Sinds 6 september 2016 noteert de BEL 20-index in een golden cross-fase. Sindsdien noteert de blauwe lijn onophoudelijk boven de rode lijn. Er is volgens mijn risico-indicator sprake van een lange termijn stijgende trend. Als de index binnen de golden cross-fase op haar beurt boven de blauwe lijn noteert, dan is er zelfs sprake van een sterk stijgende trend! Dit is sinds kort niet meer het geval. De trend heeft iets aan kracht ingeleverd.

De rode lijn, het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, is een zeer belangrijke scheidslijn. In stijgende trends vormt de rode lijn vaak de onderkant van de opgaande trend. Het is dus een uitgelezen moment om rond de rode lijn te kopen, zolang er sprake is van een golden cross-fase. Na december 2016 heeft de koers de rode lijn niet meer geraakt. Mooie signalen om bij te kopen hebben zich, op basis van de risico-indicator, niet meer voorgedaan. Maar wel op basis van de 3%-regel. Als een koers of index minder dan 3% verwijderd is van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, dan kan in een stijgende trend weer worden bijgekocht. Momenteel noteert de BEL 20-index 2,2% boven de rode lijn. Het neerwaartse risico binnen de lange termijn opgaande trend is gering, ervan uitgaande dat de stijgende trend intact blijft.

De BEL 20-index is op 23 november gesloten op 3.978,19 punten. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, de rode lijn, noteert momenteel op 3.899,41. De index mag dus nog ruim 78 punten verder dalen en dan nog is er sprake van een stijgende trend. Het blind vertrouwen op mijn risico-indicator had tot nu toe voor een prima rendement gezorgd. De golden cross op 6 september 2016 was bij een slotkoers van 3.629,67 punten. Derhalve is de voorlopige score een koerswinst van 9,60%. Dit is exclusief uitgekeerd dividend. Achteraf is beleggen makkelijk, maar had u deze stijging vooraf kunnen voorspellen? De risico-indicator is een prima hulpmiddel. De hoofdtrend is POSITIEF.

Stap 2: Wat is de status van de risico-indicator voor de 20 onderliggende bedrijven?

Op alle 20 bedrijven uit de BEL 20 kan afzonderlijk de risico-indicator worden toegepast. Zie de risico-indicator daarbij maar als een soort enquête. Een grafiek van een aandeel of index is niets anders dan een grafische weergave van wat alle beleggers van de waardering van een bedrijf of index vinden. Stijgende koersen in een grafiek wijzen op enthousiasme onder de geënquêteerden. Dalende koersen wijzen juist op pessimisme. De belegger stemt met zijn koop- of verkoopgedrag over de huidige waarderingen. Hoe groter de onderneming of de onderliggende index is, des te meer beleggers het effect zullen volgen. Bij een enquête kunnen wij concluderen dat hoe meer mensen meedoen aan deze enquête, des te betrouwbaarder de uitkomst is. Zo werkt het mijn inziens ook bij beleggen. Hoe groter het bedrijf is, des te betrouwbaarder is de uitkomst van de enquête. De beurskoers zal dan eerder een betere weerspiegeling zijn van de onderliggende prestaties van het bedrijf. De stand van de BEL 20-index is de uitkomst van een enquête onder de volgers van de 20 onderliggende bedrijven. Mijn risico-indicator is dan ook betrouwbaarder als

het wordt toegepast op de BEL 20-index, dan op ieder bedrijf afzonderlijk. Desalniettemin kan uit de analyse van de 20 individuele bedrijven extra informatie worden gehaald. Hoe meer bedrijven er in een golden cross noteren, des te breder wordt de hoofdtrend van de BEL 20-index gedragen.

Op dit moment noteren 14 van de 20 bedrijven in een golden cross-fase (zie onderstaande tabel). Een meerderheid van de bedrijven noteert derhalve in een stijgende trend. Om trendveranderingen vroegtijdig te signaleren maak ik ook gebruik van de “3-dagen-regel”. Als de koers namelijk vanuit een dead cross-fase 3 aaneengesloten beursdagen boven de rode lijn noteert (zonder deze te raken), dan wijst dit op een verhoogde kans op een verandering van de onderliggende trend. In dit voorbeeld van dalend naar stijgend. Als belegger wil je zo spoedig mogelijk op een stijgende trend inspelen. Wachten op het golden cross-signaal om te kopen, kan betekenen dat er al een groot deel van de winst voorbij is gegaan. Tijdens het laatste golden cross-signaal in de BEL 20-index, 6 september 2016, viel de dag van de golden cross bijna 3 weken later plaats dan een mogelijke koop op basis van de “3-dagen-regel”, namelijk 15 augustus. De aankoopkoers op basis van de “3-dagen-regel” was lager geweest en derhalve de winst iets hoger.

Momenteel krijgen 12 bedrijven de “groene” indicatie in de tabel. Hiermee geef ik aan dat de betreffende bedrijven (de laatste reeks) 3 aaneengesloten beursdagen boven de rode lijn hebben genoteerd zonder deze te raken. Wanneer de beurskoers meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn noteerde, dan wordt dit aangeduid met de “rode” kleur. In perioden van trendwisseling kan een aandeel al wel boven de rode lijn noteren, maar nog niet in een golden cross-fase en vice versa. De “3-dagen-regel” is een zogenaamd voorlopend signaal. Wanneer aan de regel wordt voldaan, dan stijgt de kans op een trendommekeer. Het feit dat er momenteel 14 golden crosses zijn en maar 12 bedrijven een groene indicatie hebben op basis van de “3-dagen-regel” geeft ons extra informatie. Blijkbaar dreigen per saldo 2 van de golden crosses in de nabije toekomst te veranderen in dead crosses.

Een groene kleur wijst op een krachtige golden cross-fase (de koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde én in een golden cross) of op een zwakke dead cross (de koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde terwijl de risico-indicator nog in een dead cross-fase noteert). De rode kleur wijst op een krachtige dead cross (de koers noteert in een dead cross-fase én noteert ook meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn) of op een zwakke golden cross (het aandeel noteert nog wel in een golden cross-fase, maar de koers noteert inmiddels meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde).

Op basis van mijn risico-indicator zijn meestal de aandelen die vanuit een dead cross-fase komen, “nee” in combinatie met een “groen” veld, het meest interessant. Dit zijn de aandelen die waarschijnlijk van een dalende trend overgaan in een stijgende trend. Deze combinatie is er momenteel niet. Hoe langer de bestaande golden cross-fase duurt, des te waarschijnlijker is het dat de waardering al hoog is. Het aankopen van aandelen die al geruime tijd in een golden cross-fase bewegen, gaat waarschijnlijk gepaard met extra risico’s. Tenzij uiteraard de winstgroei de stijging rechtvaardigt. Denk hierbij aan het aandeel Galapagos (zie onderstaande grafiek). Galapagos is een klassiek voorbeeld van hoe krachtig mijn risico-indicator signalen kan geven. Het golden cross-signaal in de zomer van 2016 is zeer profijtelijk geweest. En iedere correctie werd opgevangen bij het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wat op haar beurt weer een prima nieuw instapmoment betekende voor beleggers die nog geen positie hadden. Alleen afgelopen augustus was het even spannend toen de koers meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde noteerde. Het dead cross-signaal is er echter niet gekomen. Mijn risico-indicator geeft nog geen teken van verzwakking. Maar aan iedere golden cross-fase komt een keer een eind. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat dit op korte termijn gebeurd, maar het mooiste signaal was ten tijde van de golden cross.

AB Inbev (zie onderstaande grafiek) heeft een heel andere trendstatus. De koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn, terwijl de blauwe lijn nog net boven de rode lijn noteert (golden cross). Het lijkt er dus op dat de risico’s weer toenemen. Echter, bij AB Inbev is er een zijwaarts patroon waarneembaar. De koers schommelt voortdurend door beide lijnen heen wat tot veel valse signalen kan leiden. Het herkennen van een zijwaarts koerspatroon ontstaat pas na verloop van tijd. De risico-indicator is hierdoor momenteel minder betrouwbaar op het aandeel.

Ook het aandeel Aperam (zie onderstaande grafiek) laat signalen van verzwakking zien. Ondanks de golden cross-fase zijn er waarschuwingssignalen. De koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Het aandeel oogt daarmee kwetsbaar. De 8 aandelen in de tabel met de rode indicatie kunnen voorlopig het best vermeden worden. De winnaars zitten waarschijnlijk bij de andere 12.

Het feit dat het aantal golden crosses het aantal dead crosses ruimschoots overstijgt is positief voor de BEL 20-index. Maar er lijken 2 golden crosses op korte termijn (AB Inbev en Aperam) te veranderen naar dead crosses. Dan noteren er nog 12 van de 20 bedrijven in een golden cross-fase. In de breedte is de kracht van de trend van de BEL 20-index POSITIEF.

Stap 3: Hoe betrouwbaar is de huidige golden cross?

De bekende Amerikaanse superbelegger Warren Buffett investeert nooit in beleggingen die hoog gewaardeerd zijn. “Wees niet hebzuchtig wanneer anderen dit zijn. Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”, is één van zijn bekende uitspraken. De lange termijn grafiek van de BEL 20-index leert ons dat de meest recente golden cross op 6 september 2016 plaatsvond terwijl deze nog ca. 1130 punten was verwijderd van de hoogste stand ooit. 4759 punten is het all-time high wat in 2007 werd bereikt. Dit zegt overigens niets over de mogelijkheden van verdere koersstijgingen. Want wellicht zijn de huidige winsten van de onderliggende bedrijven veel lager dan ten tijde van de recordniveaus van de BEL 20. De koers dient tenslotte een afspiegeling te zijn van (toekomstige) winsten.

De betrouwbaarheid van golden crosses verschilt naar mijn mening. Een golden cross na een koersdaling van 50% of meer is naar mijn mening het meest interessant. Dan hebben we namelijk te maken met de uitspraak: “Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”. De laatste grote correctiefase begon in 2015 en eindigde halverwege 2016. Sindsdien heeft de BEL 20-index geen noemenswaardige correctie meer laten zien en noteert inmiddels hoger dan de niveaus van 2015. Het all-time high uit 2007 komt langzaam dichterbij, maar is nog altijd 778 punten verwijderd. Oftewel bijna 20%.

De huidige golden cross-fase duurt nu ruim 14 maanden. Een gemiddelde golden cross-fase duurt ongeveer 1,5 jaar (18 maanden). Ondanks dat de BEL 20-index het niveau aan het begin van de kredietcrisis nadert, is dit geen reden om op basis van mijn risico-indicator negatief te zijn. De betrouwbaarheid van het huidige golden cross-signaal is hoog en daarmee POSITIEF.

Stap 4: Levert het handelen enkel op basis van golden- en dead cross-signalen rendement op?

Om de kracht van de golden en dead cross-indicator duidelijk te maken heb ik een analyse gemaakt van het zuiver volgen van golden- en dead cross-signalen vanaf 1 januari 2000 (zie onderstaande tabel). Daarbij heb ik in mijn onderzoek de eerste transactie volgens de Golden Crosses beleggingsmethode pas gedaan bij de eerste golden cross na 1 januari 2000. Bij de berekening van het rendement op lange termijn is geen rekening gehouden met dividend, rente en transactieprovisies. Mijn inschatting is overigens dat, rekening houdend met deze extra factoren, het resultaat slechts beperkt zal wijzigen. In de periode van golden crosses ontvangt de belegger op basis van de Golden Crosses beleggingsmethode tenslotte ook gewoon dividend en in tijden van dead crosses ontvangt de belegger (in normale tijden) rente over de liquiditeit.

Er zijn deze eeuw slechts 10 golden en 9 dead crosses geweest. 19 transacties in een BEL 20-tracker betekent weinig transactiekosten. In perioden van dead crosses betaalt u geen beheerfee of bewaarloon wanneer u de gelden naar een spaarrekening boekt. Deze kosten heeft u wel bij een buy-and-hold strategie.

Het begin van deze eeuw kenmerkte zich door de ICT-crisis. Deze crisis veroorzaakte een forse correctie op de Brusselse beurs. Het uiteindelijke rendement vanaf de eeuwwisseling ligt bij het volgen van de Golden Crosses risico-indicator fors hoger dan voor de buy-and-hold strategie. Een belegger die de buy-and-hold strategie had toegepast en tegen de slotkoers van 31 december 1999 had gekocht, had nu een koersrendement van 19,19%. De belegger die bij iedere golden cross tegen de slotkoers van die dag had gekocht en op iedere daarop volgende dead cross tegen de slotkoers had verkocht, had een rendement behaald van 198,13%. Bijna 200%! De Golden Crosses beleggingsmethode heeft vooral toegevoegde waarde in perioden dat beurzen een crisis doormaken. Verliezen worden dan beperkt.

De slechtste beleggingsperiode op basis van mijn risico-indicator was tijdens de ICT-crisis. De eerste handeling op basis van de methode leverde direct een verlies op van 5,08%. Ook de tweede transactie ten tijde van de ICT-crisis leverde een verlies op van 12,82%. Niet direct hoopgevend voor iemand die dan op basis van de risico-indicator was gestart. Maar de tabel laat duidelijk zien dat er tijdens de kredietcrisis, de periode 2006 t/m 2009, geen enkele transactie was met een verliesresultaat! De periode 2011/2012 was weer duidelijk lastiger beleggen op basis van mijn indicator. De beste golden cross-fase in de BEL 20-index was de periode 18 juni 2003 t/m 19 juli 2006 met een winst van 84,78%.

Voorlopig staat de huidige golden cross-fase op een tussentijdse winst van 13,86% en lijkt hiermee op weg naar een nieuwe mooie winstfase. Overigens is een groot deel van dit rendement pas tot stand gekomen tussen de verkiezingsuitslag in de VS op 9 november 2016 en begin mei 2017. De Golden Crosses beleggingsmethode laat voornamelijk zijn toegevoegde waarde zien bij dalende beurzen. Van de 10 golden crosses sinds de eeuwwisseling zijn er 4 verlieslatend geweest. Mijn risico-indicator signaleert overigens geen crashes. Plotselinge sterke koersdalingen kunnen zich in iedere periode voordoen. De beurscrash van 1987 was zo’n voorbeeld die niet vooraf door mijn risico-indicator werd gesignaleerd.

Ik realiseer mij dat het startpunt van de vergelijking van de 2 methoden arbitrair is. Door de eeuwwisseling als startdatum te kiezen komt mijn risico-indicator goed uit de verf. Ik had ook perioden kunnen rapporteren waarin de Golden Crosses beleggingsmethode minder voordeel zou hebben opgeleverd ten opzichte van de buy-and-hold strategie. Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van mijn risico-indicator op de S&P500 over langere perioden geen extra rendement geeft. De rendementen op basis van buy-and-hold en de Golden Crosses methode zijn dan ongeveer aan elkaar gelijk. Maar de onderzoeken wijzen wel uit dat het risico van mijn beleggingsmethode, op basis van golden- en dead crosses, lager ligt. Voor de BEL 20-index en veel andere indices zie ik, naast risicobeheersing, ook op het gebied van rendement een positieve bijdrage van het gebruik van de risico-indicator. Het gedisciplineerd handelen op basis van golden- en dead crosses zal risico’s op lange termijn aanzienlijk verlagen. Het gebruik van de Golden Crosses risico-indicator op de BEL 20-index geeft een prachtig resultaat. 200%!!

De uitkomsten op lange termijn rechtvaardigen momenteel een positie in de BEL 20-index, oftewel POSITIEF.

Stap 5: Wat is mijn fundamentele visie?

De voorgaande 4 stappen zeggen enkel iets over mijn risico-indicator. Echter, de belangrijkste vraag is of de belegging fundamenteel interessant gewaardeerd is? Is de BEL 20-index in dit specifieke voorbeeld niet overgewaardeerd? De fundamentele visie dient te prevaleren, niet de risico-indicator. De uitkomst van stap 5 kan er toe leiden dat de stappen 1 t/m 4 geheel overbodig zijn. U gaat toch niet al uw geld beleggen in aandelen die uzelf sterk overgewaardeerd vindt? Als een belegging volgens de eigen fundamentele visie overgewaardeerd is, dan mag de nadruk niet komen te liggen op de risico-indicator. Technische analyse is naar mijn mening altijd van ondergeschikt belang ten opzichte van de fundamentele analyse. Maar dit wil niet zeggen dat analyse van grafieken onzin is. Het is een prima hulpmiddel die, in combinatie met de fundamentele analyse, van sterk toegevoegde waarde kan zijn.

Mijn huidige fundamentele visie voor de BEL 20-index is negatief. De waarderingen van Belgische aandelen zijn naar mijn mening hoog en voornamelijk gebaseerd op het ruime monetaire beleid van centrale banken. Ik hecht voor het bepalen van de waardering veel waarde aan de zogenoemde CAPE-waarderingsmaatstaf. Deze Cyclically Adjusted Price-Earnings is door econoom Robert Shiller geïntroduceerd en zijn werk is met een Nobelprijs bekroond. In de berekening van zijn indicator/ratio wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar gecorrigeerd voor inflatie. Door het gebruik van een periode van 10 jaar wordt het effect van de economische cyclus op een bepaald moment verminderd.

Uit bovenstaande afbeelding, gemaakt door Star Capital, blijkt de hoge waardering van Belgische aandelen op basis van de CAPE waarderingsmaatstaf. De diep rode kleur ten opzichte van veel andere landen binnen Europa geeft dit aan. De CAPE-waarderingsmaatstaf voor België noteerde eind 3de kwartaal op 24,9. Dit is boven het wereldwijde gemiddelde. Een gemiddelde wat overigens flink scheef wordt getrokken door de overdreven hoge waarderingen van de 2 zwaargewichten, de VS en Japan. België staat in de ranking op plaats 32 op een totaal van 40 landen. Hoe hoger de score des te hoger de waarderingen. Waarbij naast CAPE ook gebruik wordt gemaakt van koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en koers-cashflowverhouding. Ook het dividendrendement wordt in de berekening van StarCapital betrokken.

Hoge waarderingen kunnen gerechtvaardigd zijn als toekomstige winsten fors gaan stijgen. Maar het verdisconteren van verwachtingen is omgeven door veel onzekerheden. Het is de vraag of de hoge verwachtingen omtrent de winst gaan uitkomen. Mochten de bedrijfswinsten de komende jaren inderdaad verder stijgen, wellicht zelfs meer dan nu wordt verdisconteerd, dan kunnen de beurskoersen ons positief verrassen. Echter, het verleden leert dat beleggers vaak te optimistisch of te pessimistisch zijn. In de huidige fase lijkt er sprake van over-optimisme.

Fundamenteel gezien zijn de waarderingen van Belgische aandelen in historisch perspectief hoog en ik zie dan ook weinig opwaarts potentieel. Ik ben om die reden: NEGATIEF.

CONCLUSIE:

Mijn kwartaalanalyse heeft momenteel de volgende status:

1.      Huidige status risico-indicator:                           POSITIEF

2.      Breedte van de trend:                                           POSITIEF

3.      Betrouwbaarheid huidige golden cross:            POSITIEF

4.      Lange termijn rendement obv risico-indicator: POSITIEF

5.      Fundamentele waardering:                                  NEGATIEF

Hoewel de risico-indicator enkel maar positieve signalen geeft, geeft de fundamentele analyse reden tot zorg. Het opwaartse potentieel lijkt op basis van de huidige waarderingen zeer beperkt en de onderliggende risico’s zijn hoog. Een onderweging, een kleiner belang dan de strategische weging, in de BEL 20-index is op basis van de Golden Crosses beleggingsmethode de uitkomst van mijn analysemethodiek. Maar hoeveel moeten wij onderwegen? Helemaal geen aandelen of toch een bepaald percentage van het belegbaar vermogen alloceren richting de BEL 20-index?

Dit is voor iedere belegger een persoonlijke afweging. Ik ben in mijn beleggingsbeleid voorstander van het beleggen in wereldwijde en/of regionale beleggingsfondsen en trackers. Deze BEL 20-analyse dient als voorbeeld van de Golden Crosses beleggingsmethodiek. Een methodiek die mijn inziens aantoont dat de fundamentele analyse prima gecombineerd kan worden met een instrument uit de technische analyse. De positieve stand van mijn risico-indicator rechtvaardigt op zich een belang in de BEL 20-index, maar fundamentele waarderingen zijn hoog. Overdrijf dus niet, maar pas een onderweging toe ten opzichte van uw normweging als u mijn fundamentele visie deelt. De fundamentele analyse is een subjectieve waarderingsmethodiek. Mocht uzelf (subjectief) een positieve fundamentele visie hebben, dan is de huidige stand van mijn risico-indicator (objectief) een bevestiging van uw visie.

De Golden Crosses beleggingsmethode kan, zoals ik met 3 voorbeelden heb laten zien, ook worden toegepast op individuele aandelen. Maar dit levert een minder betrouwbaar beeld. Beleggingen in bedrijven hebben namelijk te maken met specifiek risico. Het is niet alleen de markt die van invloed is op de richting van de koersen, maar ook de relatieve prestaties van het bedrijf zelf. Dit is een extra risicocomponent.


Match My View
Vind snel en gemakkelijk een beursproduct dat past bij uw strategie.
Profiteer van koersstijgingen of juist koersdalingen met onze handige selectietool. Selecteer een aandeel:

Koers Aperam

*

Premium analyses

Altijd op de hoogte van de laatste Ontwikkelingen op de beurs!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis niks!