Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

BNP Paribas Asset Management - donderdag, 5 maart 2020 08:15

De klimaatdoelstellingen van Parijs vereisen actie van beleggers

Over het bereiken van de klimaatdoelen van Parijs, is Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability bij BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), duidelijk: “De wereld zal de opwarming van de aarde niet kunnen beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius als we wachten totdat regeringen actie ondernemen”. Dat verklaart de motivatie van BNPP AM om beleggingen te laten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen.

De langste VN-klimaatbesprekingen van vorig jaar in Madrid bleken teleurstellend voor de strijd tegen klimaatverandering. Ze weerspiegelden een toenemende polarisatie tussen de belangrijkste emitterende landen, die elke poging tot verplichting van emissiereductie blokkeerden enerzijds, en het leiderschap van kwetsbare landen en de Europese Unie anderzijds. Ook op technisch vlak was er teleurstelling. Er werd gehoopt dat de partijen eindelijk een akkoord zouden bereiken over de regels die de mondiale koolstofmarkten zouden moeten regelen (artikel 6 van de overeenkomst), maar elke overeenkomst hierover werd uitgesteld tot in 2020.

Positieve uitkomsten van de COP-25 waren er gelukkig ook in de vorm van commitments van ‘niet-statelijke actoren’. 613 investeerders (inclusief BNPP AM) met in totaal USD 37 miljard aan assets, stuurden de grootste gezamenlijke oproep ooit tot klimaatactie aan regeringen. Bovendien was er de allereerste openbare toezegging van een oliegigant om tegen 2050 emissie-neutraal te zijn. Ondertussen kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze de kredietverlening voor bijna alle fossiele brandstofprojecten na 2021 gaat uitfaseren, als eerste multilaterale ontwikkelingsbank.

Hoewel bedrijven, investeerders en het maatschappelijk middenveld vooruitgang boeken op het gebied van klimaatbeheersing en aanpassing, is de realiteit dat regeringen langzaam bewegen.

Reden voor optimisme
Desondanks ziet Jane Ambachtsheer genoeg reden tot optimisme. ”In 2006 was Al Gore's documentaire 'An Inconvenient Truth' een wake-up call voor klimaatverandering. De klimaatwetenschap heeft sindsdien grote vorderingen gemaakt en groene technologieën zoals zonne-energie worden snel mainstream. Nu staat het klimaat weer centraal in het publieke debat - niet in de laatste plaats dankzij Greta Thunberg, de nieuwe Al Gore”. Verder wijst Ambachtsheer op de aanzienlijke daling van de kosten van hernieuwbare energie. Volgens IRENA, het International Renewable Energy Agency, is hernieuwbare energie al de goedkoopste elektriciteitsbron in veel delen van de wereld. Nu de prijzen verder dalen, zal het kostenvoordeel van hernieuwbare energiebronnen alleen maar toenemen.

Publieke druk, overheidssteun en voortdurende verbeteringen in de economie van hernieuwbare energiebronnen en gerelateerde technologiekosten – denk aan batterijopslag - zouden verdere vooruitgang mogelijk moeten maken. En daardoor de kansen moeten vergroten om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Verwacht wordt dat de leidende landen tegen 2030 stappen zullen hebben genomen om het gebruik van kolen geleidelijk af te schaffen en extra CO2-prijzen hebben ingevoerd. Tegen 2035 zullen ze de verkoop van nieuwe auto's op fossiele brandstoffen hebben verboden. Het is belangrijk dat financiële instellingen en beleggers op dergelijke maatregelen anticiperen en hierop reageren. Tegelijkertijd kunnen ze actief bijdragen door een klimaatinvesteringsstrategie te volgen.

Invloed uitoefenen
Voor stakeholders zoals beleggers en vermogensbeheerders zijn er verschillende manieren om invloed uit te oefenen. Een daarvan is door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In 2019 was BNPP AM een van de meest actieve managers die pro-klimaatresoluties steunden. Dit betreft aandeelhoudersvoorstellen over onderwerpen zoals verbeterde openbaarmaking van emissies en reductieplannen, transparantie bij lobbyen en hervormingen van het bestuur om de verantwoordingsplicht te verbeteren.

Een belegger kan ook de dialoog zoeken met bedrijven en andere emittenten van effecten. Zo streeft de investeerdersgroep Climate Action 100+ ernaar dat enkele van 's werelds grootste bedrijven de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering. Een succesvol resultaat daarvan is dat Shell nu de lobbygroep van de Amerikaanse Fuel & Petrochemical Manufacturers verlaat en daarbij afwijkend klimaatbeleid aanvoert omdat het de doelstellingen van Parijs ondersteunt.

Ten slotte kunnen beleggers invloed uitoefenen door hun investeringen, door bepaalde activiteiten te financieren of juist uit te sluiten. BNPP AM bijvoorbeeld investeert niet in tabaks- of kolencentrales.

De drie E’s van BNP Paribas Asset Management
Als langetermijnbelegger is het van essentieel belang om ons te richten op de toekomst, en met name drie hoofdthema's vormen de basis voor ons diepgaand onderzoek, onze betrokkenheid en thematische investeringen. Dit zijn de Energietransitie, Ecologische duurzaamheid en gelijkheid (Engels: Equality) en inclusieve groei. In overeenstemming met deze focus heeft BNP Paribas AM een strategie voor energietransitie, een koolstofvrije strategie en een circulair fonds gelanceerd. Deze inspanningen zijn in lijn met het werk dat we doen aan klimaatgerelateerde financiële informatie en het classificeren van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in verband met de nieuwe taxonomie van de Europese Commissie voor duurzame investeringen. Voor de toekomst ligt de focus van de industrie vooral op het meten van impact: impact op het milieu, en breder, impact afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Dit is een onderwerp waaraan we werken en we kijken ernaar uit om onze vorderingen de komende maanden met investeerders te delen.

Lees meer over duurzaam beleggen en de visie van BNP Paribas Asset Management op Investors’ Corner

Dit artikel is gebaseerd op een interview met Jane Ambachtsheer op Duurzaam Bedrijfsleven

De Aandeelhouder TV

juli 6, 2020

AEX 6 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 6, 2020

Economie adhv gezelschapsspellen Afl. 2

juli 6, 2020

GoldenCrosses – Economie adhv gezelschapsspellen Afl. 1

juli 6, 2020

Kijk terug: Een robuuste portefeuille bouwen in een volatiele omgeving | BeleggersFair Kennis Update 2020

Columns

Nieuw
06 jul 10:49 Nico Bakker

Nieuwe SBM Offshore bullenparade

06 jul 10:18 Marco Knulst

Economie adhv gezelschapsspellen

06 jul 09:23 Van Eck

Een gouden ster voor junior mijnbouw bedrijven

06 jul 09:00 Martijn Rozemuller

De kansen van de roze rentewolk

02 jul 08:51 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: Een onzekere toekomst voor big oil