Ondanks de doorbraak boven de steil dalende toppenlijn acht ik de kans nog steeds groot dat de AEX bezig is met de vorming van een volgende lagere top. Het is daarbij belangrijke dat hij onder de 522,70 weet te blijven.

Waar komt de lagere top te liggen?

Na de afronding van de 1e correctie in juli dit jaar vond een krachtige herstelbeweging plaats. Deze eerste correctie duurde ruim 2 maanden en zorgde voor een daling vanaf de jaartop bij 537,80 tot aan de dubbele bodem bij 506,20. De herstelbeweging zorgde daarna voor een snelle beweging naar de 533,20. Ondanks de eendaagse overshoot (boven de 531,60) bleek deze opleving uiteindelijk te zorgen voor een dubbele top in de zone 531,60 – 533,20. Deze top was het startpunt van de recente 2e correctie van dit jaar tot aan de 505,90. Ook dit bleek een eendaagse overshoot te zijn van de meervoudige bodemzone bij 506,20. Er mocht vanaf deze vorige week geplaatste bodem een tijdelijke herstelbeweging worden verwacht. Deze herstelbeweging zorgde afgelopen vrijdag wel voor de doorbraak door de steil dalende toppenlijn. Door zijn steilheid was deze neerwaarts gerichte weerstandslijn uiteindelijk onhoudbaar. Belangrijker was dat de AEX onder de 522,70 wist te blijven. Hier ligt namelijk de meest recente lagere top. Langs deze top en de eerdere toppen van 526,80 en 533,20 was de genoemde dalende toppenlijn te trekken. Met een intraday-top tot op heden bij 519 bleef de AEX nog ruim onder de 522,70-weerstand en tevens onder het verder afvlakkende 50-daags gemiddelde dat momenteel rond de 520 ligt. Hier ligt ook het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de recente 2e correctie. Een normale opwaartse terugtest.

AEX op dagbasis

Bodempatronen zorgen voor kortstondig maar krachtig herstel
Vorige week was het de week van de doji’s. Dagelijks werd een dergelijke candlestick op de borden gezet. Bij een doji is er eigenlijk geen body te zien in de candlestick. Dit betekent dat de slotkoers nagenoeg gelijk ligt aan de openingskoers. Afgelopen dinsdag werd een speciale doji gevormd, een zogenoemde doji-hammer. Dit was een duidelijk positief omkeerpatroon waarmee die dag ook de 506,20 en het oplopende 200-daags gemiddelde werden getest. Verder werd een island reversal patroon afgerond. Dit betekent dat er een situatie is ontstaan waarbij een tot enkele candlesticks omgeven zijn door zowel een negatieve als een positieve gap. Om meer duidelijkheid te krijgen dat een lagere top is gevormd in de grafiek is het belangrijk dat deze opwaartse gap wordt gesloten. Deze gap is te vinden tussen de 510,60 en 511,30. Ook een dag later werd nogmaals een opwaartse gap gevormd tussen de 514 en 514,30. Deze gaps zijn nu de eerste steunpunten in het zeerkortetermijnbeeld. Zodra de laatste gap tot aan de 514 wordt gesloten, treedt de eerste verzwakking op en mag een snel verder vervolg richting de 1e gap worden verwacht.

Groot topvormingsproces sinds mei intact
In het langere technische beeld van de AEX zien we al sinds mei dit jaar een groot topvormingsproces. Dit topvormingsproces is bijna identiek aan de situatie die na april 2015 ontstond. Destijds was er uiteindelijk sprake van een zeer forse correctie van bijna 25% in 9 maanden tijd. Een dergelijke terugval verwacht ik nu niet, maar de bewegingen zijn wel opvallend gelijk met toen. Op de maandgrafiek gebeurt nog niet veel. Daar hebben we al 4 maanden een consolidatiefase. Wel werden er belangrijke toppatronen gevormd, die niet vaak voorkomen. Zo werden op de maandgrafiek zowel een shooting star, een bearish engulfing en een in augustus afgeronde dark cloud cover op de borden gezet. Verder gingen de 2 belangrijke toppen bij 537,80 en 533,20 op de weekgrafiek gepaard met de vorming van een bearish engulfing. Als we verder kijken naar de gehele situatie sinds maart dit jaar dan zien we een groot hoofd-schoudertoppatroon met de neklijn bij 506,20. Het is dan ook belangrijk dat de AEX in de komende tijd deze neklijn structureel doorbreekt voor de activatie van dit patroon. Vanuit dit patroon is een koersdoel te berekenen dat rond de 475 punten ligt.

Alert zijn op nieuwe toppatronen in het kortetermijnbeeld
In de komende dagen moeten we alert zijn op nieuwe toppatronen in de AEX. Zolang deze top onder de 522,70 (vorige lagere top) komt te liggen, blijft de neerwaartse kortetermijntrend intact en mogen we binnenkort een vervolg richting de 506,20 verwachten. Zodra een nieuwe top is bevestigd, kunnen we een nieuwe dalende toppenlijn trekken vanaf de 533,20-top. Deze zal minder steil komen te liggen dan de toppenlijn van de 2e correctie van dit jaar. Ik acht de kans nog steeds groot dat de huidige en sinds mei gestarte, correctieve fase langere tijd in beslag zal nemen en uit meerdere losstaande correcties zal bestaan. Tot op heden bestaat hij uit een tweetal correcties van 5% tot 6% per stuk. Weerstand ligt nu bij de top van eind vorige week (519) en het 50-daags gemiddelde dat gelijk ligt aan het 50% Fibonacci-retracementniveau van de 2e correctie bij 520. Daarboven ligt de top van 522,70. Een slotkoers boven de 522,70 zorgt voor een meer zijwaarts karakter in het kortetermijnbeeld en dan mag een hertest van de 526,80-top worden verwacht. Pas boven de zone 531,60 – 533,20 lijkt de gehele correctieve fase ten einde te lopen. Steunpunten liggen bij de genoemde gaps 514 – 514,30 en 510,60 – 511,30. Een sluiting van de 1e gap (onder de 510,60) zou een duidelijke verdere verzwakking inhouden.

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 514 / 510,60 – 511,30 / 506,20 519 / 520 / 522,70 / 523,15 / 526,80
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie