Ondanks de doorbraak boven de steil dalende toppenlijn acht ik de kans nog steeds groot dat de AEX bezig is met de vorming van een volgende lagere top. Het is daarbij belangrijke dat hij onder de 522,70 weet te blijven.

Waar komt de lagere top te liggen?

Na de afronding van de 1e correctie in juli dit jaar vond een krachtige herstelbeweging plaats. Deze eerste correctie duurde ruim 2 maanden en zorgde voor een daling vanaf de jaartop bij 537,80 tot aan de dubbele bodem bij 506,20. De herstelbeweging zorgde daarna voor een snelle beweging naar de 533,20. Ondanks de eendaagse overshoot (boven de 531,60) bleek deze opleving uiteindelijk te zorgen voor een dubbele top in de zone 531,60 – 533,20. Deze top was het startpunt van de recente 2e correctie van dit jaar tot aan de 505,90. Ook dit bleek een eendaagse overshoot te zijn van de meervoudige bodemzone bij 506,20. Er mocht vanaf deze vorige week geplaatste bodem een tijdelijke herstelbeweging worden verwacht. Deze herstelbeweging zorgde afgelopen vrijdag wel voor de doorbraak door de steil dalende toppenlijn. Door zijn steilheid was deze neerwaarts gerichte weerstandslijn uiteindelijk onhoudbaar. Belangrijker was dat de AEX onder de 522,70 wist te blijven. Hier ligt namelijk de meest recente lagere top. Langs deze top en de eerdere toppen van 526,80 en 533,20 was de genoemde dalende toppenlijn te trekken. Met een intraday-top tot op heden bij 519 bleef de AEX nog ruim onder de 522,70-weerstand en tevens onder het verder afvlakkende 50-daags gemiddelde dat momenteel rond de 520 ligt. Hier ligt ook het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de recente 2e correctie. Een normale opwaartse terugtest.

AEX op dagbasis

Bodempatronen zorgen voor kortstondig maar krachtig herstel
Vorige week was het de week van de doji’s. Dagelijks werd een dergelijke candlestick op de borden gezet. Bij een doji is er eigenlijk geen body te zien in de candlestick. Dit betekent dat de slotkoers nagenoeg gelijk ligt aan de openingskoers. Afgelopen dinsdag werd een speciale doji gevormd, een zogenoemde doji-hammer. Dit was een duidelijk positief omkeerpatroon waarmee die dag ook de 506,20 en het oplopende 200-daags gemiddelde werden getest. Verder werd een island reversal patroon afgerond. Dit betekent dat er een situatie is ontstaan waarbij een tot enkele candlesticks omgeven zijn door zowel een negatieve als een positieve gap. Om meer duidelijkheid te krijgen dat een lagere top is gevormd in de grafiek is het belangrijk dat deze opwaartse gap wordt gesloten. Deze gap is te vinden tussen de 510,60 en 511,30. Ook een dag later werd nogmaals een opwaartse gap gevormd tussen de 514 en 514,30. Deze gaps zijn nu de eerste steunpunten in het zeerkortetermijnbeeld. Zodra de laatste gap tot aan de 514 wordt gesloten, treedt de eerste verzwakking op en mag een snel verder vervolg richting de 1e gap worden verwacht.

Groot topvormingsproces sinds mei intact
In het langere technische beeld van de AEX zien we al sinds mei dit jaar een groot topvormingsproces. Dit topvormingsproces is bijna identiek aan de situatie die na april 2015 ontstond. Destijds was er uiteindelijk sprake van een zeer forse correctie van bijna 25% in 9 maanden tijd. Een dergelijke terugval verwacht ik nu niet, maar de bewegingen zijn wel opvallend gelijk met toen. Op de maandgrafiek gebeurt nog niet veel. Daar hebben we al 4 maanden een consolidatiefase. Wel werden er belangrijke toppatronen gevormd, die niet vaak voorkomen. Zo werden op de maandgrafiek zowel een shooting star, een bearish engulfing en een in augustus afgeronde dark cloud cover op de borden gezet. Verder gingen de 2 belangrijke toppen bij 537,80 en 533,20 op de weekgrafiek gepaard met de vorming van een bearish engulfing. Als we verder kijken naar de gehele situatie sinds maart dit jaar dan zien we een groot hoofd-schoudertoppatroon met de neklijn bij 506,20. Het is dan ook belangrijk dat de AEX in de komende tijd deze neklijn structureel doorbreekt voor de activatie van dit patroon. Vanuit dit patroon is een koersdoel te berekenen dat rond de 475 punten ligt.

Alert zijn op nieuwe toppatronen in het kortetermijnbeeld
In de komende dagen moeten we alert zijn op nieuwe toppatronen in de AEX. Zolang deze top onder de 522,70 (vorige lagere top) komt te liggen, blijft de neerwaartse kortetermijntrend intact en mogen we binnenkort een vervolg richting de 506,20 verwachten. Zodra een nieuwe top is bevestigd, kunnen we een nieuwe dalende toppenlijn trekken vanaf de 533,20-top. Deze zal minder steil komen te liggen dan de toppenlijn van de 2e correctie van dit jaar. Ik acht de kans nog steeds groot dat de huidige en sinds mei gestarte, correctieve fase langere tijd in beslag zal nemen en uit meerdere losstaande correcties zal bestaan. Tot op heden bestaat hij uit een tweetal correcties van 5% tot 6% per stuk. Weerstand ligt nu bij de top van eind vorige week (519) en het 50-daags gemiddelde dat gelijk ligt aan het 50% Fibonacci-retracementniveau van de 2e correctie bij 520. Daarboven ligt de top van 522,70. Een slotkoers boven de 522,70 zorgt voor een meer zijwaarts karakter in het kortetermijnbeeld en dan mag een hertest van de 526,80-top worden verwacht. Pas boven de zone 531,60 – 533,20 lijkt de gehele correctieve fase ten einde te lopen. Steunpunten liggen bij de genoemde gaps 514 – 514,30 en 510,60 – 511,30. Een sluiting van de 1e gap (onder de 510,60) zou een duidelijke verdere verzwakking inhouden.

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 514 / 510,60 – 511,30 / 506,20 519 / 520 / 522,70 / 523,15 / 526,80
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten elke dag voorbeurs. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Geef een reactie