fbpx
Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bernard Janssen -zondag, 21 januari 2018

BERNARDS WEEKLY: ASAP ASML

Eerder deze week mocht een van de kroonjuwelen van de Nederlandse industrie vertellen dat ze toch echt belangrijk zijn. Wellicht komt het omdat ze uit Brabant komen, maar iets meer zelfbewustzijn zou wel op zijn plaats zijn. Het is nota bene de baas van ASML, Peter Wennink, die het voor de regio op moet nemen. ASML is het bedrijf dat vooroploopt in de high-tech industrie. Zonder ASML zou de technologische revolutie, van de Iphone in het afgelopen decennium, tot smart appliences, zelfrijdende auto’s en Artificial Intelligence in het komende decennium veel trager verlopen. Voor wie het niet weet, ASML maakt machines die door chipfabrikanten gebruikt worden om Computerchips te produceren. Zie hier de video ASML in 40 seconden. Met een naar schatting marktaandeel van 80% en een exponentiële groei van allerlei toepassingen (van de chip in je gehoorapparaat tot de chip in je verwarmingsketel etc etc.) is ASML op een cruciaal punt gekomen. Ik ben niet snel enthousiast te krijgen en zie vaak beren op de weg, maar ASML gaat een nog mooiere toekomst tegemoet dan dat het nu al heeft. Ik ben natuurlijk niet de eerste of enige die dit ziet. Toch zit er nog meer groei in.

Veel economische theorieën zijn niet bestand tegen de tand des tijds. Echter, de theorie van Harvard professor, Michael Porter, met zijn 5-krachtenmodel (zie onder), staat nog als een huis. Dit model gaat ervan uit, dat in een bepaalde markt, zoals die van de machines voor chipfabrikanten, er een aantal krachten zijn die je marktpositie kunnen beïnvloeden. Zoals hieronder is te zien:

(1) concurrentie heeft ASML amper

(2) een kans van nieuwe toetreders (wie zou dit kunnen evenaren?)

(3) kans op substitutie (denk aan de digitale camera t.o.v. Kodak filmpjes, maar bij ASML onmogelijk)

(4) de onderhandelingskracht van afnemers (niemand kan om ASML heen, omdat zij verreweg het verst zijn in hun technologie)

(5) of de onderhandelingskracht van leveranciers zoals Carl Zeiss (die heeft mogelijk wat pricing power)

 

In al deze gevallen is ASML vrijwel onaantastbaar. Neem daarbij dat de technologische ontwikkeling onverzadigbaar groeit en we hebben een gouden formule in handen. De vraag naar Chipmachines en dus de machines van ASML kan alleen maar blijven stijgen en er is nog niemand aan de horizon van zo’n 10 jaar, die ASML naar de kroon kan steken.

Nu even de cijfers. ASML heeft een koers/winstverhouding van ca. 30 en een dividendrendement van nog geen 1%. Dat klinkt dan erg duur. Daarom is het ASML-aandeel ook niet één om snel te scoren. De Porter-positie die ik hierboven omschreef is wijd bekend en dus ook in de prijs inbegrepen. In de historie heeft ASML het altijd moeilijk gehad ten tijde van economische neergang. Uiteraard, na het knappen van de IT-bubbel, maar ook in de jaren na de krediet-crisis. Het aandeel is daarom volatieler dan gemiddeld. Omdat het nu al een aantal jaren goed gaat met de wereldeconomie en de verwachtingen positief blijven, is het aandeel in 2 jaar tijd verdubbeld in waarde van ca. EUR 83,- begin 2016, naar EUR 166,- nu. Ook dient in ogenschouw genomen te worden dat het dividend pay-out ratio (deel van de winst dat wordt uitgekeerd) is gedaald van ca. 0,4 naar 0,28 en waarschijnlijk nog iets verder zal dalen. Er wordt dus meer winst ingehouden voor toekomstige investeringen en de markt denkt terecht dat dit nog meer zal opleveren. Toch blijken zelfs de analisten van dit bedrijf keer op keer de winst- en omzetgroei te onderschatten. Daarom ook de sterke koersstijging van ASML de afgelopen week. Verrassingen brengen altijd sterke koersveranderingen teweeg.

ASML is dus niet goedkoop. Als je echter de marktpositie en de vraag- en winstgroei van ca. 20% de komende 5 a 6 jaar in ogenschouw neemt, zal de winst per huidig aandeel stijgen naar ca. EUR 15 van de huidige EUR 4,9. Een verdriedubbeling dus als je de trend doortrekt. Een K/W van 30 zakt dan naar een K/W van 10, met ook tegen die tijd ongetwijfeld een zonnige toekomst. Zou de K/W overigens op 30 blijven, dan zou de prijs van het aandeel dus ook nog eens kunnen verdriedubbelen in 6 jaar tijd. Ik geloof sterk dat dit mogelijk is. Uiteraard moeten dan de economische omstandigheden als rente en inflatie niet te veel tegenwerken. Overigens is ASML zeer solvabel, wat maakt dat ook een rentestijging het aandeel niet veel pijn hoeft te doen.  Ik zeg ASAP ASML!

Goed weekend!

Bernard

 

Week 3

Capaciteitsgroei baart ASML nog geen zorgen

De sterke capaciteitsgroei in de chipindustrie brengt nog geen risico op oververhitting met zich mee. Dat heeft topman Peter Wennink van ASML gezegd in een toelichting op de jaarcijfers van de Veldhovense chipmachinefabrikant. Die vielen fors mee, doordat klanten de afgelopen maanden versneld productiemachines geleverd wilden hebben.

Fabrikanten van zowel geheugen- als rekenchips schalen hun capaciteit fors op om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag. Keerzijde daarvan is dat overcapaciteit en prijsdruk kunnen ontstaan als de groei afzwakt. Wennink ziet op dit moment evenwel meer capaciteitsdiscipline bij klanten dan in het verleden nog weleens het geval was. Hij schrijft dat toe aan de consolidatie in de branche van de afgelopen jaren. Er zijn daardoor minder spelers overgebleven die wedijveren om marktaandeel.

Technologische ontwikkelingen

Ook technologische ontwikkelingen spelen een rol. Smartphones en innovaties als kunstmatige intelligentie, blockchain, clouddiensten en autonoom rijdende auto's zorgen voor een bredere vraag naar chips dan alleen vanuit de traditionele computerindustrie. Wennink gaat er dan ook van uit dat klanten zullen blijven investeren in machines op basis van EUV. Die technologie, waarin ASML de afgelopen jaren miljarden heeft geïnvesteerd, is vooralsnog de enige waarmee de chipindustrie op korte termijn verdere stappen kan zetten om meer rekenkracht of opslagcapaciteit te bundelen op nog kleinere chips.

Massaproductie

Verscheidene grote chipmakers staan op het punt EUV daadwerkelijk te gaan inzetten voor massaproductie. Afgelopen jaar heeft ASML grote vorderingen gemaakt op het gebied van productiesnelheid en betrouwbaarheid van de machines. Die voortgang heeft zich vertaald in extra orders voor EUV-systemen, die ruim 100 miljoen euro per stuk kosten. ASML heeft inmiddels soms zelf moeite om de vraag bij te benen. Wennink heeft klanten nog geen 'nee' hoeven verkopen, maar wel 'later', zei hij. Met name de aanvoer van onderdelen zet een rem op de EUV-productie. Volgend jaar denkt het bedrijf er ruim twintig af te kunnen leveren, het jaar daarna dertig. Klanten zullen er naar verwachting voor in de rij staan.

'Olieproductie VS neemt dit jaar fors toe'

De olieproductie in de Verenigde Staten neemt dit jaar naar verwachting sterk toe, gestimuleerd door de stijgende prijzen. Dat biedt tegenwicht aan de productiebeperkingen die de OPEC samen met onder meer Rusland heeft doorgevoerd, schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandrapport over de mondiale oliemarkt. De productiegroei in de VS doet volgens de denktank, die veel westerse regeringen adviseert over hun energiebeleid, denken aan de ,,onstuimige'' periode tussen 2013 en 2015. In die jaren voerden met name de Amerikanen hun productie zo sterk op dat een overaanbod ontstond en de olieprijzen zwaar onder druk kwamen te staan. Zo'n vaart zal het volgens het IEA nu niet lopen, aangezien vraag en aanbod op de oliemarkt dit jaar naar verwachting ,,ruwweg in balans'' zullen zijn. Dat komt mede doordat de OPEC-landen en hun bondgenoten volgens het IEA blijk van een opmerkelijke discipline waar het gaat om de inperking van hun productie. Afspraken daarover gelden nog minimaal tot eind 2018.

Troost

De ontwikkelingen in de VS noemt het IEA ,,net zo opmerkelijk''. 's Werelds grootste economie lijkt volgens de denktank op koers te liggen om oliegrootmachten als Saudi-Arabië en Rusland voorbij te steken en ook 's werelds grootste olieproducent te worden. Een troost voor de landen die hun productie nu in toom houden en dus marktaandeel inleveren, is dat zij afgelopen jaar wel konden profiteren van aantrekkende prijzen. Hoewel zij minder olie oppompten, hielden zij daar per saldo meer aan over, aldus het IEA

'Zorgen om lithiumprijs bij AMG overdreven'

Zorgen bij beleggers over de mogelijke impact van een overaanbod aan lithium op Advanced Metallurgical Group (AMG), zijn overtrokken. Dat schrijft analist Stijn Demeester van ING in een commentaar. De Chileense lithiumproducent SQM sloot deze week een deal met de lokale autoriteiten over een hoger productiequotum. Daardoor zou een overaanbod kunnen ontstaan met lagere prijzen tot gevolg. ING wijst er evenwel op dat ook de vraag naar lithium, een belangrijke grondstof voor onder meer accu's, de komende jaren sterk zal toenemen.

Record aan vastgoedinvesteringen in 2017

De investeringen in Nederlands vastgoed zijn vorig jaar gestegen tot het recordniveau van ruim 19,5 miljard euro. Daarmee werd het eerdere record van 14 miljard euro in 2016 ruimschoots overtroffen. Dat blijkt uit cijfers van de internationale vastgoedadviseur CBRE. Uit het rapport komt naar voren dat vastgoedinvesteerders uit steeds meer verschillende landen in het buitenland komen. Vorig jaar werd 70 procent van het vastgoed gekocht door buitenlandse beleggers en 30 procent door Nederlandse investeerders. Naast traditionele sectoren als kantoren, retail en logistiek werd ook in nieuwe sectoren geïnvesteerd waaronder hotels, zorgvastgoed en woningen.

CBRE stelt verder dat de huidige investeringspiek een gezondere basis heeft dan bij de vorige vastgoedhausse van 2005 tot en met 2007. Dat komt onder meer omdat de financieringsvoorwaarden voor vastgoed zijn aangescherpt, waardoor er tegen lagere schuldratio's is gekocht. De vastgoedadviseur verwacht dat 2018 ook een goed jaar zal worden voor de sector.

Berg oninbare leningen in EU daalt langzaam

Het aandeel oninbare leningen op Europese bankbalansen daalt. Het percentage slechte leningen is van gemiddeld 6,7 eind 2014 afgenomen naar 4,6 in 2017. Griekenland (46,9 procent) en Cyprus (33,4 procent) steken echter ver boven het EU-gemiddelde uit. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) is blij met de algemene trend maar roept de banken, toezichthouders en lidstaten op de voorraad slechte leningen (npl’s) verder aan te pakken. Hij komt in het voorjaar met een aantal nieuwe maatregelen, inclusief een voorstel voor de uitbouw van een secundaire markt voor probleemactiva op bankbalansen. Vorig jaar namen de EU-ministers van Financiën een Actieplan aan om de berg dubieuze leningen in de EU te verminderen. Die was na de financiële crisis in 2007 tot een recordhoogte van een biljoen euro gestegen en is bron van diepe zorg. Onrendabele en oninbare leningen drukken de winstgevendheid, beletten dat kapitaal elders ingezet kan worden en bedreigen de stabiliteit van de banksector.

Economie China blijft stevig groeien

De economie van China is in het vierde kwartaal van 2017 met 6,8 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die de Chinese overheid naar buiten heeft gebracht. Daarmee groeide de tweede economie van de wereld net zo sterk als in het voorgaande kwartaal. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de groei licht zou afzwakken tot 6,7 procent. Over heel 2017 tekende China een economische groei van 6,9 procent op, tegen 6,7 procent in 2016. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de groei van de Chinese economie versnelt. De groei ligt bovendien boven de doelstelling van circa 6,5 procent die was uitgesproken door de regering.

De economie van China profiteert van de aantrekkende wereldhandel en dus een stijgende export. Daarnaast neemt ook de binnenlandse vraag toe en wordt meer geïnvesteerd door het bedrijfsleven. Overigens is de Chinese overheid bezig de kredietverstrekking aan banden te leggen om de financiële risico's van hoge schulden te beperken.

ING: 100 miljoen voor duurzame investeringen

ING gaat zich meer richten op duurzaam investeren en heeft daarvoor 100 miljoen euro opzij gezet. Dat geld is gereserveerd voor bedrijven die zich op een duurzame manier willen ontwikkelen maar nog niet aan alle criteria voldoen voor een volledige 'seniorfinanciering'. Het geld zal de komende vier jaar geleidelijk worden geïnvesteerd. Het initiatief past in de ,,bredere duurzaamheidsstrategie" van de bank. De bedrijven die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van energie, de circulaire economie of water.

Licht lagere inflatie in eurozone

De inflatie in de eurozone is in december gedaald naar 1,4 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in november. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Het cijfer komt overeen met een voorlopige raming en de gemiddelde verwachting van economen. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 1,7 procent, tegen 1,8 procent in november.

De week vooruit: welke invloedrijke cijfers worden de komende week gepubliceerd?

De Aandeelhouder TV

december 10, 2019

Gaat de AEX stevig onder de 600?

december 10, 2019

Verliezers 2019 zijn winnaars in januari

december 10, 2019

AEX technische analyse 9 december

december 6, 2019

Goed nieuws SBM Offshore

Columns

Nieuw
10 dec 13:35 Bas Heijink

Week 50 – Technische analyse AEX

09 dec 15:14 Marco Knulst

Besmettings gevaar

09 dec 14:29 Marco Knulst

Centrale banken steeds actiever met goud

09 dec 09:26 Martijn Rozemuller

Geduld is een schone zaak

05 dec 13:57 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: COP25 meeting: push in strijd tegen klimaatverandering

Het laatste beursnieuws