NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink maandag, 12 februari 2018 08:44

AEX nu een tijdelijk herstel

De vrije val in de AEX werd afgelopen vrijdag krachtig voortgezet. Het dieptepunt werd bij 515,96 op de borden gezet waarmee de bovenkant van mijn 1e doelzone bijna werd getest. Nu eerst een kortstondig herstel?

Er is volgens veel analisten en de media geen duidelijke oorzaak voor deze plotselinge correctie te vinden. Het zoeken naar de oorzaak blijft een veel voorkomend verschijnsel in de media voor bepaalde bewegingen. De algemene opinie was het afgelopen jaar echter zeer euforisch geworden, een indicatie die ik geregeld als contrair signaal gebruik. Deze euforische periode heeft echter zeer lang geduurd waarbij de opgaande bewegingen steeds steiler zijn gaan verlopen. Interessant is het feit dat velen nu aangeven dat een ‘correctie er aan zat te komen’. In de maand januari zagen we een zogenoemde blow-off beweging. Dit zijn zeer steil opgaande bewegingen in de markt, meestal een laatste versteiling van een langere opgaande trend. Hierna start geregeld een krachtige en plotselinge neerwaartse tegenreactie. De stijgende langetermijntrend sinds 2009 is nog steeds intact, maar de 2 jaar durende stijgende middellangetermijntrend werd anderhalve week geleden neerwaarts gebroken. Daarmee is een eind gekomen aan de stijgende middellangetermijntrend zoals we die kenden vanaf het dieptepunt van februari 2016 bij 378. Deze zeer belangrijke langetermijnbodem volgde destijds aan het einde van een forse correctieve tegenreactie van ongeveer 25%. Dit was toen het startpunt van een meervoudig geteste bodemlijn die recent bij 553 neerwaarts werd gebroken. Inmiddels is de AEX tussen top en bodem bij 57 punten teruggevallen, een daling van precies 10%.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 9 februari 2018

Bovenkant 1e doelzone bij 505 – 510 bijna getest
De eerste verzwakking in het krachtige opgaande technische beeld vond 24 januari 2018 plaats. Toen werd de steil opgaande bodemlijn gebroken van een stijgende wig. Dit zijn potentiele toppatronen waarbij de bodems sneller oplopen dan de toppen. Dit was de zogenoemde blow-off fase in de AEX, een stijging van ruim 32 punten vanaf het dieptepunt in januari bij 540,35. Hierna viel de AEX in een week tijd terug naar de zeer belangrijke sinds februari 2016 stijgende bodemlijn. Precies een week geleden werd deze cruciale opgaande bodemlijn bij 553 met een grote neerwaarts gap gebroken, wat het einde van de 2 jaar durende stijgende middellangetermijntrend betekende. Hiermee was een correctie definitief bevestigd en gestart. De eerste doelzone voor deze correctieve tegenreactie lag daarna bij de zone 505 – 510. Hier liggen de toppenzone uit 2015 en de bodems van de 2 kleine correcties die in de zomermaanden van 2017 plaatsvonden. Vlak daaronder ligt rond de 500 het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging van bijna 200 punten (ruim 50%) in de periode 2016 – 2018. Een belangrijke doelzone en we moeten bezien of deze zone zorgt voor de vorming van een belangrijke bodem in het langere technische beeld. Ik acht de kans echter realistisch dat de AEX na de zeer krachtige opgaande bewegingen van de afgelopen 2 jaar zijn neerwaartse beweging dieper doorzet richting de zone 475 – 485. Zolang de stijgende langetermijntrend intact blijft, moeten we in de komende tijd kijken waar een volgende belangrijke langetermijnbodem zal worden gevormd. Het zal echter de nodige tijd kosten voordat de eind januari gevormde jaartop bij 572,80 weer zal worden getest danwel gebroken.

Tijdelijke herstelbeweging richting de zone 534,60 – 537,70?
Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan zien we een steile vrije val van inmiddels 10% vanaf de jaartop van 23 januari. Er vond vorige week een eendaagse en tussentijdse krachtige herstelbeweging plaats waarbij een deel van de 2e neerwaartse gap werd gesloten. Zolang deze gap echter niet werd gesloten, mocht een snel verder neerwaarts vervolg worden verwacht. Afgelopen vrijdag vormde de AEX alweer een aanzienlijk lagere bodem tijdens deze correctieve tegenreactie. Voor de komende week acht ik de kans groot dat de volatiliteit hoog zal blijven maar er opnieuw een tijdelijke herstelbeweging zal kunnen plaatsvinden. Het nadeel van een vrije valbeweging is dat er nog geen duidelijke dalende trend is te zien in de AEX. Er is nog geen patroon van lagere toppen te zien. Een langer durende herstelbeweging zou hier wel voor kunnen zorgen. Inmiddels staan de technische indicatoren op zeer lage (oversold) niveaus en vanuit deze indicatoren is een tijdelijke herstelbeweging dan ook normaal en aannemelijk. Een belangrijke richtzone hierbij is de 534,60 – 537,70. In deze zone liggen de bodems van tijdelijke consolidatiefase die in november-december vorig jaar plaatsvond. Verder ligt hier de top van de eendaagse herstelbeweging van vorige week, wat tevens de onderkant is van de 2e neerwaartse gap tijdens deze vrije val. Als laatste ligt in deze zone het afvlakkende 200-daags gemiddelde. We moeten bezien of de AEX tijdens een herstelbeweging deze zone opnieuw zou kunnen testen. Hieronder liggen verder bijna geen belangrijke weerstanden. Er ligt alleen nog een oude weerstandszone bij 530 – 533, maar deze heeft minder waarde. Ondanks dat een herstelbeweging in de komende week reeel is, blijft de trend in het korte- en middellangetermijnbeeld neerwaarts gericht waarbij een verder neerwaartse beweging kansrijk is in de komende tijd.

Nasdaq 100: test van belangrijke steunzone
Vooral in de VS zagen we in de afgelopen 2 jaar bijna geen tegenreacties groter dan 5%. In de meeste Amerikaanse indices zagen we ook zeer duidelijke steeds verdere versteilingen ontstaan binnen de opgaande langere termijn trend. Als we kijken naar de Nasdaq 100 dan vond in januari de 5e opwaartse en zeer steile versnelling plaats over de afgelopen 2 jaar. Hij steeg toen vanaf de 6.400 tot aan de 7.020. Direct na de vorming van deze jaartop en nieuwe all-time high brak hij onder de meest steil stijgende bodemlijn, een klassieke blow-off fase die neerwaarts wordt gebroken. Deze doorbraak viel nagenoeg samen met het grote afgeronde bodempatroon in de volatiliteitsindex VIX. Hierna kwam de Nasdaq 100 ook in een vrije val terecht. Afgelopen vrijdag werd een bodem tijdens deze correctie gevormd bij 6.165. Er is in de Nasdaq 100 dus al sprake van een daling van ruim 850 punten, ruim 12%. Ook werden tot op heden een drietal oplopende bodemlijnen gebroken. Afgelopen vrijdag testte de Nasdaq 100 bijna zijn 4e en langere stijgende bodemlijn en eveneens zijn 200-daags gemiddelde. Ook vormde hij die dag een grote hammer. In deze index is een tijdelijk herstel dan ook realistisch voordat de neerwaartse weg wordt vervolgd tot onder de 6.165. Een eerste belangrijke weerstand is te vinden bij het afvlakkende 50-daags gemiddelde van nu 6.590 en daarboven bij de horizontale weerstand van 6.715. Een test van deze zone is mogelijk in de komende dagen maar ik verwacht dat al snel de neerwaartse weg vervolgd kan worden Vooral een doorbraak onder de zone 6.070 – 6.090 zou een volgende verzwakking betekenen. Hier liggen de langere stijgende bodemlijn en het 200-daags gemiddelde. Ik acht de kans reeel dat in de komende tijd deze zone neerwaarts zal worden gebroken voor een verdere en diepere terugval in de Nasdaq 100. Deze correctie is echter wel normaal en gezond na de zeer forse stijgingen die in de afgelopen 2 jaar plaatsvonden.

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 9 februari 2018

 

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 519 – 521 / 515,80 / 512,80 / 510 531 – 533 / 534,60 / 535,10 / 537,70

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws