AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Bas Heijink dinsdag, 31 augustus 2021 09:19

AEX hoog, hoger, hoogst

De euforie in veel aandelenindices blijft extreem hoog. Mede hierdoor werden in de afgelopen weken steeds hogere jaartoppen op de borden gezet. Waar en wanneer wordt een belangrijk kantelpunt gevormd?

Hoge euforie in de AEX maar nog geen verzwakking. Waar komt het kantelpunt?
In de afgelopen drie weken werd de jaartop in de AEX geregeld verder opgehoogd. Begin augustus lag deze jaartop rond de 770 en gisteren werd de jaartop al opgehoogd tot net boven de 790 punten. Er zijn wel de nodige verschillen tussen de aandelenindices. Zo zagen we in de VS ook veel verhogingen maar zien we nog steeds de zwakte in de voorlopende DJ Transport Index. Deze index heeft zijn jaartop al enige tijd geleden gevormd waarna een belangrijke opgaande bodemlijn werd gebroken.

Deze zwakte zien we ook in China en de Japanse Nikkei. In Europe weet de Duitse DAX nog niet structureel door te breken boven zijn toppenzone over de afgelopen drie maanden. Buiten de zeer hoge euforie onder beleggers en analisten zien we ook negatieve divergentie met de RSI als waarschuwingssignaal. Dit betekent dat de AEX nog steeds hogere toppen maakt, maar de RSI gelijke danwel lagere toppen. Deze signalen geven echter niet het draaipunt aan, dit draaipunt moet uit de grafiek zelf komen.

 

In de weekgrafiek zien we een klassieke blow-off beweging die al lang duurt en zeer krachtig is. Eerder werden al de opgaande bodemlijnen gebroken die in maart 2020 werden gestart. Deze zorgden echter niet voor een verdere verzwakking tot onder belangrijke horizontale steunpunten. Nog steeds zien we een vergelijking met de situatie in de periode 1998 – 2001, maar is de huidige blow-off beweging krachtiger dan destijds. We moeten dan ook zeer alert zijn op toppatronen in de komende tijd en een plotselinge draai. Zolang er echter geen verzwakkingen optreden blijft een verdere stijging richting de opgaande toppenlijn op de logaritmische weekgrafiek bij 806 mogelijk. Nieuwe en kortere opgaande bodemlijnen zijn te vinden bij 778 (blow-off weekgrafiek), 745 (weekgrafiek) en 769 (daggrafiek). Een doorbraak onder de 769 tesamen met een bevestiging onder de recente bodem bij 755 zou een eerste duidelijke verzwakking opleveren en een draaipunt kunnen aangeven.

trend steunniveaus weerstandniveaus
Toppend 778 / 769 / 755 / 748 795 / 806

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal =    
Macro-economie +   Wereldeconomie zal dit jaar sterk herstellen van coronacrisis
Liquiditeit / rente ++   Centrale banken handhaven zeer soepel beleid en houden de geldkraan vol open
Waardering --   'Veilige' beleggingen zoals staatsobligaties zijn hoog gewaardeerd, maar aandelen ook
Sentiment¹ -   Enkele marktindicatoren wijzen op overdreven optimisme onder beleggers
Technische analyse² -   Signalen van topvorming, negatieve divergentie met technische indicatoren
Deze tabel wordt maandelijks geüpdatet. Laatste wijziging: 12 mei 2021

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist en is uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. op 31 augustus 2021, 8.30 uur. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.

 

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

 

 

De Aandeelhouder TV

september 23, 2022

Cyclische aandelen uit de gratie

september 23, 2022

“In de ban van de beer…”

september 23, 2022

Opgelet: Beleggers gaan meer belasting betalen

september 23, 2022

Deze aandelen zijn nu extreem aantrekkelijk gewaardeerd! | DeAandeelhouder Podcast Afl. 88

Columns

Nieuw
25 sep 11:47 Nico Inberg

Deze hedges werken (nog) niet

24 sep 15:12 Nico Inberg

Riemen vast: Italië en Oekraïne zetten de toon

23 sep 13:41 Nico Inberg

Komende week: Italië en Donbass zetten de toon

23 sep 12:53 Ole Hansen

Grondstoffen knallen omhoog

23 sep 09:34 Bas Heijink

Gaat de olieprijs omlaag?