AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Marco Knulst dinsdag, 15 februari 2022 09:57

Gaat de AEX verder dalen?

Er is nog steeds sprake van een golden cross-fase, oftewel een stijgende trend. Echter de laatste reeks koersen van meer dan 3 aaneengesloten beursdagen, zonder de psychologische barrière (de 200-daags voortschrijdend gemiddelde lijn) te raken, ligt aan de onderkant van deze rode lijn. Dit wijst op een verhoogde kans dat er een dead cross-signaal in aankomst is. Oftewel, de kans is groot dat een nieuwe dalingsfase aanbreekt.

Op het wereldtoneel is het nog steeds erg onrustig. De geopolitieke spanningen blijven maar toenemen, prijzen van goederen en diensten stijgen steeds harder, er zijn de nodige tekorten van computerchips en andere essentiële producten, leveringstijden lopen verder op en de rente op de spaarrekening blijft maar 0% of zelfs negatief onder een bepaalde drempel. In de tussentijd geven centrale bankiers aan de rente te zullen gaan verhogen en opkoopprogramma’s verder af te bouwen. Geldpersen zullen de geopolitieke spanningen niet verlagen. Integendeel, eerder verhogen!

De AEX-index, de hoofdgraadmeter van de Nederlandse beurs, vertegenwoordigt de koersontwikkeling van de 25 grootste ondernemingen gewogen naar marktkapitalisatie. Iedere 3 maanden analyseren wij, aan de hand van de Golden Crosses Beleggingsmethode, de status van Nederlands belangrijkste beursindex. Wat wordt de vermoedelijke richting van de beurs? Welke aandelen binnen de index bieden de meeste kansen? Zijn Nederlandse aandelen over- of ondergewaardeerd?

Via de Golden Crosses Beleggingsmethode laten wij in 5 stappen zien hoe wij gefundeerd op o.a. deze vragen een antwoord geven.

Onze methode kan op iedere belegging worden toegepast. Daarbij plaatsen wij direct de kanttekening dat geen enkele analysemethode in de wereld een garantie geeft op een positieve rendementsscore. Echter, een gedisciplineerde toepassing van de beleggingsmethode zal op lange termijn waarde toevoegen en risico’s verlagen.

De Golden Crosses Beleggingsmethode is een combinatie van fundamentele en technische analyse.

Stap 1: Wat is de status van de risico-indicator?

Als alle 25 onderliggende ondernemingen in koers stijgen, zal het u niet verbazen dat de AEX-index stijgt. En als ze alle 25 dalen, zult u ook begrijpen dat de index daalt. Maar vaak is de praktijk anders.

Binnen één index kunnen de onderliggende bedrijven in verschillende trends bewegen. Het aantal stijgende ten opzichte van dalende trends, rekening houdend met de respectievelijke wegingsfactoren, bepaalt uiteindelijk de richting van de index.

Om de status van de trend te bepalen gebruiken wij één risico-indicator uit de technische analyse. Wij maken gebruik van het 50- en 200-daags voortschrijdend gemiddelde (VG), in het Engels “moving average” genoemd. Oftewel het gemiddelde van respectievelijk de laatste 50 en 200 slotkoersen. Het 50-daags VG wordt in onze grafieken weergegeven door een blauwe lijn en het 200-daags VG door een rode lijn. Als de blauwe lijn zich boven de rode lijn beweegt, dan is er sprake van een golden cross-fase. Oftewel een lange termijn stijgende trend.

Indien de blauwe lijn onder de rode lijn noteert, dan is er sprake van een dead cross-fase. Dit betekent dat er gevaar dreigt en dat de trend neerwaarts is.

De grafiek op bladzijde 1 laat zien dat er nog steeds sprake is van een golden cross-fase. Echter, de AEX noteert op basis van de “3-dagen-regel” onder de rode lijn. Een waarschuwingssignaal wat wijst op een verhoogde kans op een dalende trend. De trend is daarmee NEGATIEF.

Stap 2: Wat is de status van de risico-indicator voor de 25 onderliggende bedrijven?

Op alle 25 bedrijven uit de AEX kunnen wij afzonderlijk onze risico-indicator toepassen. Zie onze risico-indicator maar als een soort enquête. Een grafiek van een aandeel of index is niets anders dan een grafische weergave van wat alle beleggers van de waardering van een bedrijf of index vinden. Stijgende koersen in een grafiek wijzen op enthousiasme onder de geënquêteerden. Dalende koersen wijzen juist op pessimisme. De belegger stemt met zijn koop- of verkoopgedrag over de huidige waarderingen.

Hoe groter de onderneming of onderliggende index is, des te meer beleggers het bedrijf zullen volgen. Bij een enquête kunnen wij concluderen dat hoe meer mensen deelnemen, des te betrouwbaarder de uitkomst is. Zo werkt het ons inziens ook bij beleggen. Hoe groter het bedrijf is, des te betrouwbaarder is de uitkomst van de enquête. De beurskoers zal dan eerder een goede afspiegeling zijn van de onderliggende prestaties van het bedrijf. De stand van de AEX-index is de uitkomst van een enquête onder de volgers van de 25 onderliggende bedrijven. Onze risico-indicator is dan ook betrouwbaarder als het wordt toegepast op de AEX-index, dan op ieder bedrijf afzonderlijk. Desalniettemin kan uit de analyse van de 25 individuele bedrijven extra informatie worden gehaald. Hoe meer bedrijven er in een golden cross-fase noteren, des te breder wordt de hoofdtrend van de AEX-index gedragen.

Op dit moment noteren 15 van de 25 bedrijven in een golden cross-fase (zie tabel op bladzijde 4). Dit zijn er evenveel als op de vorige peildatum. Om trendveranderingen vroegtijdig te kunnen signaleren maken wij ook gebruik van de zgn. “3-dagen-regel”. Als de koers vanuit een golden cross-fase langer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn noteert (zonder deze te raken), dan wijst dit op een verhoogde kans op een verandering van de trend. In dit voorbeeld van stijgend naar dalend. Als belegger wil je zo spoedig mogelijk je verliezen beperken. Wachten op het dead cross-signaal om te verkopen kan betekenen dat een groot deel van de winst verdampt of dat zelfs het verlies groot wordt.

Slechts 10 van de 25 bedrijven hebben een “groene” kleur in de tabel op bladzijde 4. Dit wijst erop dat de onderliggende trend behoorlijk zwakker is dan op basis van het aantal golden crosses mag worden geconcludeerd. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid per saldo 5 bedrijven binnenkort een verkoopsignaal gaan geven.

Wij geven aan 3 bedrijven extra aandacht.

Zwaargewicht ASML geeft een dead cross-signaal. De kansen op verdere koersdalingen is hiermee sterk toegenomen.

BESI noteert daarentegen nog steeds in een golden cross-fase. De laatste reeks van langer dan 3 aaneengesloten beursdagen zonder de rode lijn te raken, ligt ook nog aan de bovenkant van de rode lijn. Op basis van de risico-indicator geniet BESI nog steeds het voordeel van de twijfel, ook al noteerde de koers vandaag de hele dag onder de belangrijke psychologische barrière. De techsector in zijn algemeenheid staat sterk onder druk. Toch leert de ervaring dat wij pas negatief mogen worden, wanneer er voldaan wordt aan de “3-dagen-regel”, maar dan door koersvorming langer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn.

Heineken heeft recent nog een golden cross-signaal gegeven (zie grafiek rechtsonderaan bladzijde 3). Toch lijkt het aandeel niet de juiste keuze te worden. Wanneer de koers morgen geen contact maakt met de rode lijn, dan wordt voldaan aan de “3-dagen-regel”. De kans op een nieuw verkoopsignaal neemt dan sterk toe.

Met 15 van de 25 bedrijven in een golden cross-fase lijkt er op het eerste oog sprake van een relatief gezonde situatie. Echter, met slechts 10 bedrijven noterend boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op basis van onze “3-dagen-regel”, doet ons vermoeden dat er binnenkort 5 verkoopsignalen bijkomen. De trend is daarmee gemiddeld genomen NEGATIEF.

Stap 3: Hoe betrouwbaar is de huidige golden cross in de AEX-index?

Warren Buffett investeert nooit in beleggingen die hoog gewaardeerd zijn. “Wees niet hebzuchtig wanneer anderen dit zijn. Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”, is één van zijn bekende uitspraken. De lange termijn trends worden nog beter zichtbaar op basis van de 50- en 200-weeks VG lijnen (zie grafiek rechtsboven). Het zijn niet alleen de golden- en dead crosses die signalen afgeven. Ook de hellingshoek van het 50-weeks VG lijkt een aardig betrouwbare indicator voor de toekomstige richting. Deze is positief.

Volgens de regels van de risico-indicator, toegepast in de weekgrafiek, is er sprake van een stijgende trend en ook de hellingshoek van het 50-weeks VG is nog steeds positief. Op basis van onze primaire regels van de risico-indicator is de trend onverminderd POSITIEF.

Stap 4: Levert het handelen enkel op basis van golden- en dead cross-signalen rendement op?

Om de kracht van de golden en dead cross-indicator duidelijk te maken hebben wij een analyse gemaakt van het zuiver volgen van golden en dead cross-signalen vanaf 1 januari 2000 (zie tabel op bladzijde 6). Daarbij hebben wij in ons onderzoek de eerste transactie volgens de Golden Crosses Beleggingsmethode gedaan bij het eerste golden cross-signaal na 1 januari 2000. Bij de berekening van het rendement op lange termijn is geen rekening gehouden met dividend, rente en transactieprovisies. Onze inschatting is overigens dat, rekening houdend met deze extra factoren, het resultaat slechts beperkt zal wijzigen.

Tijdens golden cross-fases ontvangt de belegger tenslotte gewoon dividend en tijdens dead cross-fases ontvangt de belegger (normaliter) rente over zijn liquiditeit.

Er zijn, inclusief het golden cross-signaal van deze lopende fase in deze eeuw, slechts 13 golden crosses geweest op basis van het 50- en 200-daags VG. Beleggen in een AEX-tracker om deze strategie te volgen had dus relatief weinig transactiekosten betekent. In perioden van dead crosses betaalt u geen beheerfee of bewaarloon wanneer u uw vermogen naar een spaarrekening boekt. Deze kosten heeft u wel bij een buy-and-hold strategie.

Het begin van deze eeuw kenmerkte zich door de ICT-crisis. Deze crisis veroorzaakte een forse correctie op de Amsterdamse beurs. Het uiteindelijke rendement vanaf de eeuwwisseling ligt, bij het volgen van de Golden Crosses risico-indicator, fors hoger dan voor de buy-and-hold strategie. Een belegger die de buy-and-hold strategie had toegepast en tegen de slotkoers van 31 december 1999
had gekocht, had nu een koersrendement van 11,39%. De belegger die bij iedere golden cross tegen de slotkoers van die dag had gekocht en op iedere daarop volgende dead cross tegen de slotkoers had verkocht, had een rendement behaald van 93,20%. De Golden Crosses Beleggingsmethode heeft vooral toegevoegde waarde in perioden dat beurzen een crisis doormaken. Verliezen worden dan beperkt. De slechtste beleggingsperiode op basis van onze risico-indicator was de meest recent afgesloten golden cross-fase. Het rendement was met -22,99% zelfs nog iets slechter dan de periode tijdens de ICT-crisis (-22,68%). Dit soort grote verliezen wordt veroorzaakt door de snelle en korte periode waarin het verlies wordt aangericht. Plots omkerende trends worden te laat, op basis van de risico-indicator, gesignaleerd.

Daarom gebruiken wij aanvullende richtlijnen zoals de “3-dagen-regel” en “10%-regel”. Wilt u meer weten over onze risico-indicator, kijk dan op onze website (menu Bedrijfsprofiel/risico-indicator) of volg onze beleggingscursus. Belangrijk om te weten is dat de fundamentele analyse leidend is, zoals wij bij stap 5 verder zullen toelichten.

Wij blijven onze waarschuwing herhalen: “Onze risico-indicator signaleert geen crashes. Plotselinge sterke koersdalingen kunnen zich in iedere periode voordoen. Ook in een golden cross-fase. De beurscrash van 1987 was zo’n voorbeeld die niet vooraf door onze risico-indicator werd gesignaleerd”. Ook de coronacrash van 2020 kan aan dit voorbeeld worden toegevoegd. Crashes komen niet vaak voor. 2 achter elkaar al helemaal niet. Toch kan een nieuwe crash zich op ieder willekeurig moment opnieuw voordoen”.

Wij realiseren ons dat het startpunt van de vergelijking van de 2 methoden in de tabel arbitrair is. Door de eeuwwisseling als startdatum te kiezen komt onze risico-indicator goed uit de verf. Wij hadden ook perioden kunnen rapporteren waarin de Golden Crosses Beleggingsmethode minder voordeel zou hebben opgeleverd ten opzichte van de buy-and-hold strategie. Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van onze risico-indicator op de S&P500 over langere perioden geen extra rendement geeft. De rendementen op basis van buy-and-hold en de Golden Crosses methode zijn dan ongeveer aan elkaar gelijk. Maar de onderzoeken geven wel aan dat het risico van onze beleggingsmethode, op basis van golden- en dead crosses, beduidend lager ligt. Voor de AEX-index en veel andere indices zien wij, naast risicobeheersing, ook op het gebied van rendement een positieve bijdrage van het gebruik van de risico-indicator. Dit in tegenstelling tot de uitkomsten van de Amerikaanse onderzoeken.

De lange termijn analyse toont aan dat de toegevoegde waarde van het handelen op basis van de golden en dead cross-signalen groot is. Daarom is de huidige status van de risico-indicator NEGATIEF voor de AEX-belegger.

Stap 5: Wat is onze fundamentele visie?

De voorgaande 4 stappen gaan over onze risico-indicator. Echter, de belangrijkste vraag is: “is de belegging fundamenteel ondergewaardeerd?”. De uitkomst van stap 5 kan er toe leiden dat de stappen 1 t/m 4 geheel overbodig zijn. U gaat toch niet uw geld beleggen in aandelen die uzelf sterk overgewaardeerd vindt? Als een belegging volgens de eigen fundamentele visie overgewaardeerd is, dan mag de nadruk ons inziens niet komen te liggen op de uitkomst van de risico-indicator. Technische analyse is naar onze mening altijd ondergeschikt aan de
fundamentele analyse. Maar dit wil niet zeggen dat het analyseren van grafieken onzin is. Het is een prima hulpmiddel die, in combinatie met de fundamentele analyse, van sterk toegevoegde waarde kan zijn.

Onze huidige fundamentele visie is negatief. De waarderingen van Nederlandse aandelen zijn naar onze mening relatief hoog en voornamelijk gebaseerd op het ruime monetaire beleid van centrale banken. Ook de website www.gurufocus.com geeft aan dat Nederlandse aandelen, volgens de Buffett-indicator, significant overgewaardeerd zijn. De komende jaren moet rekening worden gehouden met een negatief rendement!

Wij schreven de vorige keer: “Het verdisconteren van verwachtingen is omgeven door veel onzekerheden. Het is de vraag of de hoge verwachtingen omtrent de winst gaan uitkomen. Mochten de bedrijfswinsten de komende jaren inderdaad verder stijgen, wellicht zelfs meer dan nu wordt verdisconteerd, dan kunnen de beurskoersen positief verrassen. Het verleden leert echter dat beleggers vaak te optimistisch of te pessimistisch zijn. In de huidige fase lijkt er sprake van overoptimisme. Wij zien steeds meer bevestiging dat de wereldeconomie afglijdt naar een nieuwe recessie”. Een stagflatieperiode ligt mogelijk in het verschiet. Oftewel gematigde economische groei in combinatie met toenemende inflatie, wat resulteert in een negatieve reële groei.

De Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) lijkt flink te groeien. Maar het inflatiecijfer over januari kwam uit op 6,4%. Als het BBP niet sneller stijgt dan het inflatiecijfer, dan is er in principe sprake van economische krimp! De onderliggende reële trend, na inflatiecorrectie, is zwak en lijkt alleen maar zwakker te worden.

Echter, het Nederlandse producentenvertrouwen is nog steeds redelijk sterk, terwijl het consumentenvertrouwen opnieuw fors is gedaald (zie bovenstaande grafieken). De consument is momenteel net zo sober als op het dieptepunt van de coronacrash begin 2020.

Fundamenteel gezien zijn de waarderingen van Nederlandse aandelen, in historisch perspectief maar ook ten opzichte van veel andere landen, hoog. Wij blijven om die reden fundamenteel NEGATIEF.

Conclusie:

Onze kwartaalanalyse heeft momenteel de volgende status:

  1. Huidige status risico-indicator: NEGATIEF
  2. Breedte van de trend: NEGATIEF
  3. Betrouwbaarheid huidige golden cross: POSITIEF
  4. Lange termijn rendement obv risico-indicator: NEGATIEF
  5. Fundamentele waardering: NEGATIEF

Fundamenteel gezien zien wij weinig opwaarts potentieel. De waarderingen zijn nog steeds zeer hoog en de geopolitieke risico’s nemen alsmaar toe. Op basis van stap 5, de belangrijkste, is het verstandig om niet teveel risico te nemen. Een onderweging is de einduitkomst op basis van deze 5 stappen.

Hoeveel moet de belegger onderwegen? Helemaal geen Nederlandse aandelen of toch een bepaald percentage van het belegbaar vermogen alloceren richting de AEX?

Dit is voor iedere belegger een persoonlijke afweging. Wij zijn in ons beleggingsbeleid voorstander van het beleggen in wereldwijde en/of regionale beleggingsfondsen en trackers. Wij hebben onze beleggingsmethode met de AEX-index toegelicht omdat dit veel Nederlandse beleggers zal aanspreken. Met onze methodiek tonen wij aan dat fundamentele analyse prima gecombineerd kan worden met een instrument uit de technische analyse. De fundamentele analyse is een subjectieve waarderingsmethodiek. Mocht uzelf (subjectief) een positieve fundamentele visie hebben, dan is de huidige stand van onze risico-indicator (objectief) geen bevestiging van uw visie. De risico-indicator, een grafische weergave van wat alle beleggers vinden, komt dus niet overeen met uw visie.

De Golden Crosses Beleggingsmethode kan ook worden toegepast op individuele aandelen. Hoewel dit een minder betrouwbaar beeld oplevert dan een analyse van de AEX in zijn totaliteit, is er zeker toegevoegde waarde. Oordeelt u zelf maar met behulp van onze Beursvisie. Klik op de afbeelding “Beursvisie week 5 2022” voor de meest recente bijdrage.

Individuele beleggingen hebben te maken met specifiek risico. Het is niet alleen de markt die van invloed is op de richting van de koersen, maar ook de prestaties van het individuele bedrijf. Dit is een extra risicocomponent.

Het is niet te voorkomen, ook na toepassing van onze regels, dat u soms aandelen koopt die achteraf toch blijken te dalen. Echter, onze ervaring leert dat de kans daarop wel aanzienlijk wordt verkleind.

In de tabel op bladzijde 10 vindt u de 25 AEX bedrijven op volgorde van de totale score, die tot stand komt door een combinatie van fundamentele en technische analyse. Royal Dutch Shell voert de lijst aan. Maar ook KPN en de verzekeraars scoren al weken hoog. De 5 bedrijven met de laagste totale score performen gemiddeld genomen duidelijk slechter.

De Golden Crosses Beleggingscursus met o.a. aandacht  voor fundamentele en technische analyse, maar ook voor macro-economische ontwikkelingen en het toepassen van risicomanagement, is inmiddels online beschikbaar. Voor het bestellen en/of het verkrijgen van meer informatie over de beleggingscursus, klik op deze link.

Disclaimer Golden Crosses B.V.:

Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.

Verkorte disclaimer:

Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.

Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.

Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.

Het intellectueel eigendom  van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.

De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl

De Aandeelhouder TV

januari 27, 2023

Indices op stoom – 27jan23

januari 27, 2023

2023 kan een redelijk beursjaar worden

januari 27, 2023

ASML, Tesla, Avantium, Microsoft, ChatGPT, Accsys & Chevron | DeAandeelhouder Podcast Afl. 108

januari 27, 2023

Waarschuwing voor beleggers

Columns

Nieuw
27 jan 15:18 Redactie

Hindenburg slaat toe: Adani aandelen hard onderuit

26 jan 14:04 Jordy Beuving

Groeivertraging Microsoft

26 jan 10:45 Doijer en Kalff

Optimaal gebruik maken van de hedge functie van goud en zilver

26 jan 09:56 Redactie

Grote overname DSM roept vraagtekens op

25 jan 13:24 Redactie

De beurs gaat crashen – Jeremy Grantham