--- ---

Afgelopen vrijdag werd door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics het cijfer over februari bekend gemaakt van de nonfarm payrolls. Letterlijk het aantal nieuwe banen buiten de agrarische sector. Het cijfer kwam in februari uit op 20.000 nieuwe banen. Terwijl het cijfer over januari opwaarts werd bijgesteld naar 311.000 nieuwe banen. Het cijfer over februari lag ver onder de verwachting van 180.000 banen. In de bouw was er zelfs sprake van krimp. Het totale werkloosheidscijfer kwam eind februari uit op 3,8% van de beroepsbevolking, wat een kleine daling betekende van het aantal werklozen. Ondanks de gematigde aanwas van slechts 20.000 banen was de reactie op de beurzen afgelopen vrijdag zeer mild. Gisteren waren beleggers de cijfers al helemaal vergeten en hadden de beurzen de positieve lijn weer te pakken. Eén van de redenen was dat het slechte arbeidscijfer een bewijs is dat de FED de rente voorlopig niet meer zal verhogen. De kans stijgt zelfs dat eind dit jaar/ begin volgend jaar de rente weer verlaagd zal gaan worden door de centrale bank. Dit is slecht nieuws, wat door de aandelenbeleggers positief wordt vertaald.

De eerste grafiek geeft aan dat een daling van het nonfarm payroll cijfer niet direct consequenties heeft voor een verdere verslechtering. De afgelopen jaren is het cijfer meerdere keren teruggezakt tot net boven de nullijn. Echter, de tweede grafiek laat zien dat wanneer de nonfarm payroll cijfers onder de nullijn komen, dit ook een signaal kan worden dat de werkloosheidscijfers gaan toenemen. Zowel tijdens de ICT- als Kredietcrisis was er op een gegeven moment sprake van krimp in de payrollcijfers. Vanaf dat moment was er toen ook direct een verband zichtbaar met het werkloosheidscijfer. In beide perioden liep de werkloosheid toen fors op. Vanuit dit perspectief is het dus wel degelijk belangrijk om de ontwikkeling van deze cijfers in de gaten te houden. Beleggers vertrouwen blijkbaar op een nieuwe eenmalige dip en gaan ervan uit dat vanaf volgende maand het herstel weer zichtbaar zal zijn. Maar met heel veel onzekerheden op de radar lijkt ons dat verre van zeker.

Een ander signaal welke ik nauwlettend in de gaten houd is de ontwikkeling van het 12-maands voortschrijdend gemiddelde in het werkloosheidscijfer. In februari is deze uitgekomen op 3,8%. Het lijkt erop dat de afgelopen maanden sprake is van een bodemproces. Hierdoor vlakt ook het 12-maands voortschrijdend gemiddelde af. Wanneer dit gemiddelde cijfer stijgt, op zijn Engels een trough genoemd, dan werd dit in het verleden vrijwel direct gevolgd door een recessie. Hoe diep de recessie dan vervolgens wordt is vooraf onbekend, maar gezien de reactie op de aandelenbeurzen maken beleggers zich blijkbaar weinig zorgen.
De vorige recessie is ondertussen al lang geleden. Zeker als wij dit vergelijken met de gemiddelde tijd die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog tussen recessies heeft gezeten. Het huidige werkloosheidscijfer is ook zeer laag, wat ook de kans vergroot dat een keerpunt nabij is. De huidige arbeidsmarktcijfers zullen wellicht een pauze van de FED rechtvaardigen. Maar een pauze van de FED of zelfs dalende officiële renteniveaus waren in het verleden geen handelingen uit weelde. Het waren handelingen om o.a. diepe crisissen zoals rondom de eeuwwisseling en de Kredietcrisis te bestrijden. Periodes die werden gekenmerkt door slechte aandelenbeurzen!

Marco Knulst

Marco Knulst studeerde in 2000 af aan de VU te Amsterdam tot Register Beleggingsanalist (RBA). Zijn passie voor beleggen begon echter al in 1993 toen hij zijn afstudeerscriptie schreef over de euforie van het beursjaar 1993. Vanaf 1995 adviseerde hij de zeer vermogende particulieren in de regio Zeeland en West-Brabant voor achtereenvolgens Rabobank, Van Lanschot Bankiers en MeesPierson. In 2007 was hij medeoprichter van de beleggingsonderneming De Jonge & Knulst Vermogensadvies te Goes. Sinds 2015 richt Marco zich met zijn nieuwe onderneming Golden Crosses specifiek op coaching, begeleiding en educatie van de belegger. Beleggen is Marco’s grootste passie en beleggers wijzer maken in beurszaken is zijn missie. Twitter: @mjknulst

Geef een reactie