Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
NAS100
US500
HONG KONG
EUR/USD
Bekijk koersen

10 favoriete aandelen van KBC Securities

10 favoriete aandelen van KBC Securities
24 jun 2024 om 12:53

De analisten van KBC Securities en KBC Securities Global Equities selecteerden vijf aandelen in België (argenx, Care Property Invest, Bekaert, EVS en Sofina) en evenveel uit het buitenland (Prosus, Amplifon, Tyte & Lyle, BNP Paribas en Infineon). In dit artikel lees je meer over de aandelentips van KBC Securities.

Terugkijken podcast Tom Simonts (KBC)

Eerder dit jaar ontvingen we aandelenanalist Tom Simonts namens KBC Group in de podcast van DeAandeelhouder. In die uitzending kwamen meerdere aandelen aan bod, waaronder een aantal die op de lijst van KBC staan. Via deze link kun je de podcast met Tom terugkijken.

10 aandelen voor het najaar

1. ArgenX

argenx is een biofarmaceutisch bedrijf dat een pijplijn van medicijnkandidaten voor auto-immuunziekten ontwikkelt en commercialiseert. Het belangrijkste product Vyvgart is een FcRn-remmer met first-in-class en best-in-class potentieel. Het is reeds commercieel beschikbaar in intraveneuze en subcutane vorm met een omzet van meer dan $ 1 miljard en zal in totaal onderzocht worden in 15 verschillende ziekten. Bovendien zitten er nog meerdere productkandidaten in verschillende stadia van ontwikkeling in de pijplijn.

Na twee negatieve fase 3-resultaten eind 2023 hebben het sentiment en de aandelenkoers van argenx een klap gekregen, terwijl we van mening zijn dat de algemene business case grotendeels intact blijft. Het bedrijf bereidt zich nu volledig voor op de volgende commerciële lancering in de neuromusculaire auto-immuunziekte CIDP, met een verwachte beslissingsdatum door de Amerikaanse FDA tegen 21 juni 2024.

We zien significante klinische noden in de behandeling van CIDP vandaag en geloven dat argenx een breed label zou kunnen krijgen voor de hele CIDP-populatie. Bovendien zal argenx in juli 2024 een R&D-dag organiseren, waar we verwachten meer details te zien over lopende en toekomstige studies met Vyvgart, empasiprubart en andere productkandidaten. Daarom verwachten we dat het sentiment in de komende maanden opnieuw zal verbeteren naarmate het bedrijf zijn pijplijn verder ontwikkelt en de risico’s afbouwt.

2. Care Property Invest

Wij zijn positief over de GVVs in de gezondheidszorg en beschouwen de activa waarin zij investeren als essentieel voor de samenleving. We zien een door demografische factoren gestuurde vraaggroei op lange termijn voor deze activa, wat zich vertaalt in bezettingsgraden van bijna 100%. De zichtbaarheid van de winst is hoog voor een pure rusthuis-investeerder die huurinkomsten genereert in een niet-cyclische markt.

Bovendien heeft CPINV geen blootstelling aan de onlangs in diskrediet geraakte exploitant ORPEA. De blootstelling aan de andere probleem uitbater Korian is met 6% lager dan die van sectorgenoten (>10%). De diversificatie ten opzichte van andere BE rusthuis GVV’s komt van de oude leaseportefeuille die ongeveer 26% van de huurinkomsten genereert via de publieke sector. De leases zijn ondergewaardeerd op de balans en de waardering tegen reële waarde verhoogt de waardering die is opgenomen in de Netto Activa Waarde.

3. Bekaert

Door een doorgedreven kostenfocus zijn de winstmarges de voorbije jaren fors verbeterd en heeft het bedrijf een ijzersterke balans opgebouwd. Hoewel Bekaert historisch vooral bekend is voor de aanwezigheid in automobiel- en bouwmarkten is het bedrijf haar activiteitenportfolio aan het upgraden naar segmenten met een hogere groei, met producten zoals kabels voor offshore windmolenparken en poreuze transportlagen voor gebruik in groene waterstofproductie.

De groeisegmenten zullen naar verwachting meer dan 50% van de omzet genereren tegen 2026 en gaan gepaard met een hogere winstgevendheid, wat de ambitie van het bedrijf verklaart om de operationele winstmarge te laten groeien van ongeveer 9% nu naar meer dan 10% in 2026. De waardering ziet er zeer aantrekkelijk uit met EV/EBITDA ruim onder 4x en een vrij kasstroomrendement van meer dan 10%.

4. EVS

EVS, dat zorgde voor een revolutie in live sportuitzendingen dankzij zijn Live Slow Motion systeem (dat een wijdverspreide replay-technologie is geworden voor uitgezonden sportevenementen over de hele wereld), begon boekjaar 24 met een sterk 1Q24, ondanks de gereserveerde productiecapaciteit voor de grote evenementen van dit jaar (Olympische Spelen, EK). We zijn blij dat EVS heeft aangegeven dat tegelijkertijd de pijplijn er veelbelovend uitziet om een sterk boekjaar 24 te garanderen. EVS herhaalde zijn omzetverwachting van €180m tot € 195m (KBCSe € 189,2m) en verwacht nu dat de EBIT voor boekjaar 2011 zal landen tussen € 38,0m en € 45,0m (KBCSe € 43,6m).

We denken dat in het vervolg van 2024 EVS zijn groeifactoren zal kunnen doorzetten, met name door zich te richten op de LAB-marktpijler, de NALA-regio, MediaCeption en Media Infrastructure-oplossingen, naast het versterken van zijn indirecte verkoopkanalen. Gesteund door een robuust orderboek, vertoonden de inkomsten van LAB-klanten en de NALA-regio in het eerste kwartaal al een groei op jaarbasis, ondersteund door de wereldwijde toename van de inkomsten uit MediaCeption- en MediaInfra-oplossingen.

We waren blij te lezen dat het ecosysteem van EVS’ kanaalpartners verder aan kracht won, wat duidelijk werd op het NAB-evenement in april. Het groeispectrum reikt verder dan deze cruciale hefbomen. De EMEA-regio kende een opmerkelijke stijging in het aantal bestellingen, waarbij klanten veel interesse toonden in de onlangs geïntroduceerde VIA MAP.

AI bij EVS: EVS’ generatieve, AI-gebaseerde XtraMotion is naadloos geïntegreerd in zijn LiveCeption-oplossing, waarmee gewone broadcastcamera’s worden getransformeerd in super slowmotioncamera’s. Kunstmatige intelligentie wordt ook gebruikt in de MediaCeption-oplossing van EVS voor de zoekmogelijkheden, in combinatie met de recente lancering van VIA MAP.

5. Sofina

Vorig jaar 2023 was een moeilijk voor Sofina, omdat de ongunstige nieuwsstroom rond BYJU’s en THG bleven wegen op het aandeel. Aan de andere kant had Mamaearth een succesvolle beursgang, waarvan Sofina profiteerde, net zoals Sofina eerder genoot van een gedeeltelijke uitstap uit BYJU’s. Hoewel Sofina normaal de Nasdaq volgt, heeft de AI-boom geen invloed gehad op Sofina, waarvan de portefeuille bedrijven bevat zoals OpenAI, Mistal AI, Graphcore, Tik-Tok, enz. – Dit geeft aan dat het aandeel momenteel ondergewaardeerd is en dat er te veel pessimisme is ingeprijsd.

Er wordt geen rekening gehouden met de verschillende lagen van diversificatie, de staat van dienst van het management en het potentieel van de portefeuille om een toenemend aantal unicorns voort te brengen. Na elke investering te hebben geschat met een conservatieve insteek, zijn we ervan overtuigd dat Sofina momenteel ondergewaardeerd is. Sofina handelt momenteel tegen een prijs diep onder de som van de geschatte waarde van de participaties.

6. Prosus

Prosus is een holding bedrijf dat genoteerd staat met een korting van bijna 35% ten opzichte van de waarde van haar investeringen. Haar grootste en meest belangrijke investering is Tencent, die op zichzelf al meer dan 100bn EUR waard is, meer dan de marktwaarde van Prosus die uitkomt op net geen 90bn EUR. Om deze korting terug te dringen heeft Prosus een sterk aandeleninkoop programma op poten gezet dat stelselmatig de korting moet terugdrijven.

We zien dat de investeringen buiten Tencent nu ook meer en meer hun vruchten beginnen af te werpen en winstgevendheid van deze overige zeer toekomstgerichte bedrijven is in zicht.

Maar het goudhaantje blijft uiteraard wel Tencent. Ook over deze naam specifiek zijn we nog steeds zeer positief. Tencent heeft namelijk de afgelopen jaren behoorlijk proactief geïnvesteerd in zijn AI-vaardigheden. Zo bieden de cloudactiviteiten een robuuste computerinfrastructuur ter ondersteuning van de aankomende AI-toepassingen. Maar nog belangrijker is de enorme hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd door de online entertainment-, sociale netwerk- en betalingstoepassingen. Die data zijn immers van onschatbare waarde voor modeltraining.

Tencent is van plan om geleidelijk AI-toepassingen te integreren in al zijn producten, van WeChat tot online media. We denken dat de markt de AI-opportuniteit bij Tencent volledig over het hoofd ziet. Bovendien verwachten we dat de groei in de gamingdivisie in de tweede jaarhelft zal aantrekken na de succesvolle lancering van een aantal belangrijke games zoals DnF mobile.

7. Amplifon

Amplifon is de wereldleider in een gefragmenteerde retailmarkt voor hoortoestellen (13% marktaandeel), waar 45% van de markt bestaat uit onafhankelijke winkels. Vergrijzing en verdere marktconsolidatie zorgen voor mooie toekomstige groeiperspectieven. Experts gaan er namelijk van uit dat de algehele markt met jaarlijks bijna 10% zal kunnen groeien richting 2032.

We zien dat Amplifon de mogelijkheden heeft om beter te doen dan het marktgemiddelde dankzij haar huidige schaalgrootte en sterk trackrecord van overnames, hierdoor zien we dat het bedrijf op een kostenefficiëntere manier te werk kan gaan. We zien dat de Franse, Duitse en Italiaanse markten een mindere tijd beleefd hebben, maar dat er zich nu een herstel aankondigt, dit zou een mooie boost kunnen geven aan het aandeel.

8. Tate & Lyle

Tate&Lyle kan je het beste zien als een partner voor voedings & drankbedrijven in hun zoektocht naar gezondere producten voor hun klanten. Het bedrijf werkt samen met haar klanten om het suikergehalte te verlagen zonder dat dit effecten heeft op de smaak, textuur en mondgevoel van de producten. Dit is een zeer gesofisticeerd proces dat ook op maat van het product/klant moet worden opgezet.

Onlangs kondigde Tate&Lyle de volledige verkoop van haar meer basis grondstoffen divisie (Primient) aan. Deze divisie was het meest cyclische onderdeel van de groep welke een impact had op de waardering van de volledige groep. Door de verkoop kan het bedrijf zich nu volledig toeleggen op de meer lucratieve en duurzamere ‘oplossing’-samenwerkingen met klanten. De winst van de verkoop zal ook gebruikt worden voor een sterk aandeleninkoop programma dat begin juli van start zal gaan.

Daarnaast zien we dat ook Tate&Lyle bezig is aan haar klim uit een diep dal. De hoge inflatie zorgde voor lagere volumeverkopen bij haar grootste klanten en de transport problematiek had als gevolg dat ook de voorraden sterk waren opgelopen. Deze zijn nu grotendeels achter de rug en we zien dat het management opnieuw een optimistische blik heeft voor de komende kwartalen.

9. BNP Paribas

BNP Paribas zag sinds begin juni zijn beurswaarde terugvallen. De twee factoren die hier in een grote rol in spelen zijn de renteverlaging van de ECB en de overwinning van le Rassemblement National bij de Europese parlementsverkiezingen. Le Rassemblement staat gekend om zijn kritische houding ten opzichte van de bankensector.

We willen erop wijzen dat BNP een zeer gediversifieerde bank is, zowel op geografisch als operationeel niveau, waardoor lagere rentevoeten en een strengere nationale politiek van minder belang zijn. De bank haalt slechts 25% van zijn groepsomzet uit de Franse markt. Het is ook weinig waarschijnlijk dat le Rassemblement een absolute meerderheid haalt in het parlement. We blijven fan van het aandeel, ondanks het hogere politieke risico.

10. Infineon

Infineon is een halfgeleiderbedrijf dat marktleider is in power- en autochips. Het bedrijf profiteert aanzienlijk van de elektrificatie van voertuigen en, meer algemeen, het koolstofarm maken van de economie alsook van de toenemende trend naar digitalisering. Ondanks de structurele groei in vele eindmarkten is de halfgeleidersector cyclisch. De voor Infineon belangrijke auto- en industriële eindmarkten bevinden zich op dit moment rond hun cyclische bodem. Een herstel zou vanaf het derde kwartaal moeten beginnen. Aandelen hebben bovendien de neiging om te anticiperen op keerpunten in de cyclus. Het keerpunt in de aandelenkoers komt doorgaans zo’n drie tot zes maanden vóór het keerpunt in de vraagcyclus. Structurele factoren veranderen immers doorgaans niet tijdens een recessie, maar de korte-termijnverwachtingen nemen af en bieden potentieel voor opwaartse herzieningen wanneer de cyclus omslaat.

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.