--- ---

ASML

Nieuws over ASML

Over ASML

Ontstaan uit een joint venture tussen Philips en ASM International, staat het bedrijf ASML uit Veldhoven sinds 1995 aan de beurs genoteerd. Met meer dan 14.000 werknemers richt ASML haar activiteiten op de vervaardiging van complexe machines die cruciaal zijn in het productieproces van integrated circuits en microchips. Naar schatting 60% van alle chips wereldwijd komen voort uit deze door ASML geproduceerde machines. marktenleider ASML bezit een concurrentievoorsprong van 2 tot 3 jaar op andere partijen. Onder leiding van CEO Peter Wennink realiseerde ASML in 2016 een omzet van €6,79 miljard, waarvan 75% voortkomt uit Azië. Middels haar concurrentievoorsprong verwacht ASML in 2020 een omzet van €11 miljard te behalen.

Het hightechbedrijf vaart wel bij ‘de wet van Moore’. Deze stelt dat de datacapaciteit van chips iedere 2 jaar verdubbelt. Chips worden daardoor steeds kleiner en krachtiger. ASML ontwikkelt en produceert machines waarin zogenaamde ‘wafers’ worden geplaatst (ronde platen van 20 of 30cm). Met behulp van lenzen via het transistorontwerp en een zeer geconcentreerde lichtbundel kunnen in een wafer tientallen chips worden gecreëerd die vervolgens worden uitgesneden en getest.
Door de jaren heen lukt het ASML de concurrentie voor te blijven door nieuwe machines te introduceren die steeds dunnere structuren in chips kunnen aanbrengen. Dit door te werken met steeds kortere golflengten in licht. Voorheen betrof dit micrometers. Tegenwoordig gaat het om nanometers. De best verkochte machine baseert zich op 10nM technologie. De nieuwste technologie op dit gebied heet EUV. Succesvolle introductie van deze technologie moet voor ASML aan de basis liggen van toekomstige successen.

 

Geef een reactie