--- ---

CEO Arthur Lahr van Kiadis Pharma geeft een update over ATIR101, een medicijn om beenmergtransplantaties veiliger te maken, en licht toe wat de verwachtingen voor de farmaceut zijn.

Geef een reactie