--- ---

Ondanks een vertraging van het economisch momentum in Europa voorziet Vincent Juvyns, Global Market Strateeg van JP Morgan Asset Management, een wereldwijde economische groei die dit jaar waarschijnlijk boven potentieel zal zijn. Juvyns licht toe.

Geef een reactie