--- ---

Value8 boekt hogere nettowinst

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 11 juli 2019

Transactiewinst Eetgemak stuwt resultaat.

 Value8 heeft het afgelopen half jaar een hogere winst geboekt. Dit meldde de investeringsmaatschappij donderdag.

Het resultaat werd onder andere gestuwd door de transactiewinst op de verkoop van Eetgemak aan Gilde Healthcare. "Bij de beursgenoteerde investeringen hielden de waardestijging bij Novisource en de waardedaling bij IEX Group elkaar redelijk in evenwicht", zei het concern in een toelichting.

Het concern meldde tevens dat de private equity investeringen iets in waarde zijn toegenomen door een lagere nettoschuld. De voor Value8 "belangrijkste investering", het medische hulpmiddelenbedrijf Kersten, ontwikkelde zich volgens het concern in het eerste halfjaar goed.

Het investeringsvehikel van Peter Paul de Vries boekte het afgelopen halfjaar een nettowinst van 2,4 miljoen euro, in vergelijking met 1,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dit resulteerde in een winst per aandeel van 0,22 euro, versus 0,12 euro per aandeel vorig jaar.

De opbrengsten stegen van 2,64 miljoen euro in de eerste helft van 2018 naar 3,7 miljoen euro het afgelopen halfjaar.

De operationele kasstroom steeg van 4,9 miljoen euro naar 17,5 miljoen euro, terwijl de intrinsieke waarde van het aandeel steeg van 6,61 euro eind 2018 naar 6,92 euro ultimo juni 2019.

Outlook

Het concern kondigde in november 2018 aan over een periode van 18 maanden één of twee nieuwe investeringen te willen doen. In mei dit jaar investeerde Value8 4 miljoen in Ontzorgd Wonen Groep. Dit bedrijf exploiteert momenteel 19 woonzorglocaties. Value8 heeft de ambitie dit in de komende jaren uit te breiden naar 30 tot 40 woonzorglocaties.

"Ten aanzien van de verwachte ontwikkeling van resultaat en eigen vermogen wordt opgemerkt dat de sterke liquiditeitspositie op korte termijn een dempend effect heeft op te behalen rendementen. Voorts kunnen de resultaten fluctueren als gevolg van wijziging in de waardering en koersschommelingen ter beurze", zei Value8.

Het aandeel Value8 noteerde donderdag 2,2 procent hoger op 5,60 euro.

Geef een reactie