--- ---

Sommige ECB-bankiers vreesden langere dip

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 23 mei 2019

Meer onzekerheid over groeiherstel in april-notulen.

 Sommige beleidsmakers van de Europese Centrale Bank waren in april bezorgd dat de economische dip in de eurozone langer kan duren. Dat bleek donderdag uit de notulen van de meest recente monetaire beleidsvergadering.

De verzwakking van de economie sinds de tweede helft van 2018 wordt voor een deel toegeschreven aan de gespannen Amerikaans-Chinese handelsbetrekkingen en de dreigen van een onordelijke Brexit.

De nieuwste cijfers wijzen erop dat de groei ook in mei nog zwak was, ondanks een herstel in de eerste drie maanden van 2019.

Bij de vergadering in april waarschuwden sommige beleidsmakers al dat sommige economische cijfers nog zwakker waren dan verwacht. Er was "iets minder vertrouwen" dat de economie in de tweede helft van het jaar zal herstellen, zoals de officiële verwachting luidt, en dat er rekening gehouden wordt met een wijdere bandbreedte van mogelijke scenario's voor de groei in de rest van het jaar.

Sommige beleidsmakers maakten zich zorgen dat de verwachting dat de groei weer zal aantrekken gebaseerd is op de aanname dat de 'schokken' tijdelijk zijn en dat er geen nieuwe negatieve schokken voor de economie zullen volgen. "Daar werd echter tegenin gebracht dat 'zwakke fases' in economische groei meermalen zijn voorgekomen en dat de geschiedenis uitwijst dat de kans klein is dat deze tot een recessie leiden", aldus de notulen.

Geef een reactie