--- ---

Jaarvergadering Value8 akkoord met alle agendapunten

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 22 mei 2019

Aandeelhouders stemmen onder meer in met dividenduitkering.

De jaarvergadering van Value8 is woensdag akkoord gegaan met alle agendapunten. Dat bleek na afloop van de bijeenkomst.

Aandeelhouders stemden in met de vaststelling van de jaarrekening over 2018, terwijl Robert de Haze Winkelman werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen.

Verder ging de jaarvergadering akkoord met het voorgestelde dividend van 0,15 euro, betaalbaar op 31 mei. Op 24 mei noteert het aandeel Value8 ex-dividend.

Geef een reactie