--- ---

Investec verkleint belang in Intertrust

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 22 mei 2019

Kapitaalbelang onder meldingsgrens.

 Investec Asset Management heeft een iets kleiner belang in Intertrust gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 20 mei 2019.

Investec meldde een kapitaalbelang van 2,73 procent met een dito stemrecht. Het belang wordt volledig middellijk reëel gehouden.

Op 3 oktober vorig jaar meldde Investec nog een eerste kapitaalbelang van 3,44 procent met eenzelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie